Categorieën
InfoTube

InfoTubeWeek-2041

De Nieuwe Wereld – zondag 11 oktober 2020 – 54:17 min

Marlies Dekkers in gesprek met hoogleraar klinische psychologie Mattias Desmet en filosoof Ad Verbrugge over de coronacrisis. “Angst is niet alleen een gevolg van de coronacrisis, het is ook een oorzaak.”

Tijdens de coronacrisis worden ingrijpende maatregelen genomen. Desmet vertelt dat het hem verbaast dat de discussie over de slachtoffers van die maatregelen nauwelijks wordt gevoerd. “De meest elementaire afweging – hoe verhoudt de remedie zich tot de kwaal? – werd eigenlijk nooit gemaakt.” Dat heeft er ook mee te maken dat de politiek haar taken grotendeels uitbesteedt. Dat gebeurde al aan het begint, zo vult Verbrugge aan. “De politiek heeft alles heel snel losgelaten.” Dat gebeurde onder druk van de bevolking, het buitenland en de medische wetenschap.

Volgens Desmet hangt dat samen met massavorming als gevolg van angst. Om dat te begrijpen spreekt hij over de crisis die al gaande was vóór de coronapandemie. Hij wijst op de vele depressies, burn-outs en een breed gedeelde ervaring dat het eigen leven er niet toe doet. “Het toont de mate waarin onze maatschappij beheerst werd door een gevoel van zinloosheid en psychisch onbehagen.” In dat klimaat kon de massavorming rondom corona wortel schieten. Verbrugge: “Er lijkt wel een sluimerend onbehagen of woede waarin we op zoek zijn naar iemand of iets die het gedaan heeft.” We hebben met het coronavirus een nieuwe vijand gevonden en dat biedt een zin-perspectief.

Tegelijkertijd impliceert die massavorming rondom een verhaal dat gaat over angst een blikvernauwing. Desmet: “De verhalen die tot massavorming leiden, richten de aandacht op één aspect van de werkelijkheid.” Men kan, zoals iemand die gehypnotiseerd is, nog slechts met een beperkt deel van de werkelijkheid rekening houden. “Dat verklaart waarom zelfs zeer intelligentie mensen niet de eenvoudige afweging maken: er vallen zoveel coronaslachtoffer, en zoveel vanwege de maatregelen.” Volgens Verbrugge is dat zeer frustrerend: “Op een of andere manier lijkt het heel moeilijk breed te trekken.” Men heeft behoefte aan eenheid en een sterke leider die de weg wijst.

In zekere zin is de huidige reactie de logische consequentie van een mechanisch, biologisch en technologisch mens- en wereldbeeld. Desmet: “Die gaat gepaard met de waan dat de mens alles kan herleiden en beheersen.” Volgens Verbrugge dreigt dat ons af te snijden van fundamentele vragen, zoals: wat is het leven, wat is ziekte en gezondheid, wat vinden we waardevol? Bovendien laten experimenten zien dat psychische stress en angst zelf ook schadelijke effecten hebben. Verbrugge: “Dat geeft eens te meer aan dat je op je woorden moet letten. [..] Verhalen gaan een eigen effect sorteren. Door een teveel aan angst gaan wij onszelf ziek maken.” Desmet: “Absoluut. Angst is niet alleen een gevolg van de coronacrisis, het is ook een oorzaak.”
Cafe Weltschmerz – zaterdag 10 oktober 2020 -48:45 min

Een gesprek van Jorn Lukaszczyk met M.A. Jan Storms.
Storms is bewustzijnsdeskundige. Hij schreef het boek ‘Destructieve relaties op de schop’. Een standaardwerk op het gebied van psychopathie voor het grote publiek.

In gesprek met Jorn Lukaszczyk (@jornluka), vertelt hij in dit eerste deel (deel twee volgt later) over de fundamenten van kennis, de valkuilen van blind geloof in de wetenschap en medisch onderzoek. Hij deelt zijn visie op huidige overheidsmaatregelen.
De Nieuwe Wereld – zaterdag 10 oktober 2020 – 1:06:48 min

Ad Verbrugge in gesprek met emeritus hoogleraar koloniale geschiedenis Piet Emmer over het huidige racisme-debat. “Als je geschiedenis beschrijft, moet je nuances aanbrengen.”

Emmer heeft nogal een turbulente zomer achter de rug. In een artikel in De Volkskrant betitelde journalist Gerri Eickhof hem als racist. “Het is niet gebleven bij die beschuldiging gebleven.” Emmer wordt verweten dat hij de slavernij bagatelliseerde. Maar morele oordelen over wat er destijds gebeurd is passen een historisch wetenschapper volgens hem niet. “Het is verkeerd om de geschiedenis met onze hedendaagse normen en waarden te kijken. Daar hoef je geen historicus voor te zijn, dat kan iedereen.” Dat wil niet zeggen dat de praktijk van slavernij wordt goedgekeurd, zo betoogt Emmer. “Maar je moet wel uitleggen hoe het in elkaar zat.”

In dit gesprek schetst Emmer de situatie van de slavenhandel aan het begin van de moderne tijd. “De schatting is nu dat de interne Afrikaanse slavenhandel ongeveer even groot zou zijn als de Atlantische slavenhandel. Voornamelijk omdat die al veel ouder is. [..] Datzelfde geldt voor de Arabische slavenhandel aan de oostkant.” Toch verschilt de aanpak van de Europeanen op een fundamenteel punt. “Wat uniek is aan Europeanen: ze maken overal een systeem van. Daar weten ze veel voordeel uit te halen.”

Daarnaast vertelt Emmer over het huidige gespannen klimaat omtrent de geschiedschrijving en slavernij. In Frankrijk is het vergoelijken van de Atlantische slavenhandel strafbaar. Een Franse collega van Emmer maakt een vergelijking tussen drie slavenhandels, de Europese, Afrikaanse en die door de Arabieren. Dat leidde tot ferme kritiek: “Door een vergelijking te maken bagatelliseerde hij het unieke leed van de Atlantische slavenhandel.” Dat lijkt op een politiek gemotiveerde beschrijving, zo betoogt Emmer.

Toch is het voor de hand liggende dat onze wijze van geschiedschrijving verandert. Emmer: “Het is logisch dat de onderwerpkeuze en de wijze waarop je naar de dingen kijkt verandert. Op zich is daar niks nieuws aan, de interpretaties kunnen verschillen.” Tegelijkertijd zijn cijfers en feiten wel belangrijk voor onderzoek. “We moeten er mee leren leven dat het verleden anders is. Het is een vreemd land zou je kunnen zeggen.” Dat wordt volgens Emmer steeds minder geaccepteerd. “Als je geschiedenis beschrijft, moet je nuances aanbrengen.”
Cafe Weltschmerz – zaterdag 10 oktober – 16:34 min

Een schuldeneconomie gaat vroeg of laat failliet stelt Ad Nuis in zijn nieuwe column

De overheid is de kampioen van de omdraaiing. Alles is anders dan de werkelijkheid. Goochelen met cijfers om achterliggende motieven. Mensen, kinderen en ondernemingen kapot maken uit naam van de gezondheidszorg. Een overheid die ingrijpt in de levens van miljoenen mensen. Zelf buiten schot blijven. Met het virus als alibi.
Nieuwsuur – zaterdag 10 oktober 2020 – 8:47 min

Door de coronacrisis is de luchtvaart volledig ingestort. In april en mei had Schiphol nog geen drie procent van het normale aantal passagiers. En nog steeds is het erg stil op de luchthaven. Het is nog maar de vraag of de sector zich helemaal gaat herstellen.

De overheid maakt miljarden euro’s vrij om KLM te redden, en daarmee Schiphol door deze crisis te loodsen. Maar hoeveel geld hebben we eigenlijk over voor Schiphol? En hoe erg zou het zijn als de luchthaven een stuk kleiner werd?
De Nieuwe Wereld – vrijdag 9 oktober 2020 – 45:22 min

Paul Jan van de Wint in gesprek met striptekenaar Typex over humor en satire. “Mensen zijn op zoek naar iets wat ze zou kunnen kwetsen.”

Humor en satire liggen van diverse kanten onder vuur. In dit gesprek laat Typex hier zijn licht over schijnen. “Er bestaat voor mij geen foute humor, alleen slechte humor.” Hij gelooft niet dat het zinvol is om het domein waar je grappen over kunt maken te beperken. Het is iets diep menselijks, een uitlaatklep. “In elke situatie worden grappen gemaakt, ook in een concentratiekamp. Er wordt misschien alleen op een andere manier gelachen.”

Het dieptepunt wat betreft de aanval op vrije humor is misschien wel de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in 2015. In Nederland heeft de moord op Theo van Gogh er ingehakt, zo vertelt Typex. “Je realiseert je dan pas in wat voor relatieve onschuld je daarvoor leefde.” Hij vertelt dat wij toch leven met het idee dat ons alle ellende bespaard zou blijven. Dat neemt evenwel niet weg dat we volgens Typex in een soort luxepositie zitten. Hier kan nog steeds ontzettend veel. “De vrijheid die we hebben, moeten we vieren.”

Dat is de laatste jaren wel lastiger. Nog los van het bedreigingen of erger lijken we steeds lichtgeraakter, zo stelt Typex. “Mensen zijn op zoek naar iets wat ze zou kunnen kwetsen.” Dat wordt dan vaak gevonden in grappen die niet gemaakt mogen worden. Dit gebeurt veelal uit religieuze hoek. Typex: “Je zou zeggen: geloof zie je als de eeuwige waarheid. Dan is dat toch onmogelijk aan te tasten met een goede grap? [..] Je zou bijna denken dat er toch een beetje twijfel aan ten grondslag ligt.”

En dat terwijl een goede grap lucht kan geven. Typex: “Humor breekt open.” Je zou het zelfs zijn geloof kunnen noemen: “Humor en liefde zijn de grondwaarden waar alles uit voortkomt.” Mensen hebben het nodig dat iemand iets aardigs tegen ze zegt, en dat er een grapje wordt gemaakt. Niet dat alle humor volgens Typex even goed is. Het moet wel schuren. “Er zijn mensen die alleen maar voor eigen parochie preken [..] Dat zou ik aan banden leggen. Dat provocerende, wat bijvoorbeeld Hebdo deed, is veel interessanter.”
Blue Tiger Studio – vrijdag 9 oktober 2020 – 1:30:48 min

De VN-organisatie International Labour Organisation (ILO) is een eeuw geleden opgericht om het werkvolk te temmen. Eerst moest het rode gevaar te neutraliseren, maar nu ‘werken’ ze er vooral aan om ons met z’n allen helemaal in het pak te naaien. Zij bedachten SDG 8: Waardig werk en economische groei. Vanuit internationale vergaderingen worden de besluiten doorgesluisd naar Brussel, naar Den Haag, naar de provincie en naar de gemeente. En zo kunnen ze net doen alsof zij de banenmotor op zolder hebben staan. En u ervoor laten betalen. Rypke legt het systeem en haar logica bloot.
Blue Tiger Studio – vrijdag 9 oktober 2020 – 12:58 min

We zijn iets kwijt in de omgang met (onze) natuur. Eric Vanden Eynde is veearts in Vlaanderen en groot kenner van onze ware menselijke natuur. Hij weet wat we vroeger allemaal wisten. Vroeger waren we namelijk allemaal een beetje boer. Vanden Eynde zag dat percentage in zijn werkzame leven teruglopen tot 5% industriële boeren.

En wat met de dieren gebeurt, gebeurt ook met mensen: we maken de gezonde ziek, zowel mens als dier. Daar is niets preventiefs aan. Want preventie is de kunst van het leven, waarbij mensen, dieren en planten met en niet zonder elkaar leven. Guillermo ging bij hem op bezoek en trof een heel bijzonder mens.
Een Oorlog Reeds Verloren – vrijdag 9 oktober 2020 – 5:21 min

Al enige tijd is er discussie over de betrouwbaarheid van de PCR-tests waarmee coronabesmettingen worden vastgesteld. Berichten over zogenaamde ‘valse positieven’ (tests die een besmetting constateren waar er geen is) circuleren zelfs in de gevestigde media en roepen de vraag op of het beleid gebaseerd wordt op onjuiste cijfers – een vraag die, nu er wederom gedreigd wordt met nieuwe maatregelen – dringend beantwoord dient te worden.

Bovendien hebben velen mogelijk ten onrechte in quarantaine gezeten dankzij de overgevoelige coronatests; bijna overkwam het ook Sven zijn stagiaire Rosanne. Zij vertelt wat zij meemaakte nadat zij zich na een reis naar het buitenland liet testen. Zij werd uiteindelijk gered door een aanvullende bloedtest, maar hoeveel “geregistreerde besmettingen” – mensen met een leven dat werd stilgelegd – hebben die nooit gehad?
Ongehoord Nederland – donderdag 8 oktober 2020 – 8:10 min

Geert Wilders: “Ik kijk al járen geen actualiteitenprogramma’s meer. Geen NOS, geen Nieuwsuur, Een Vandaag of Jinek. Vréselijk. Ik kan daar nauwelijks naar kijken. Misschien zal ik er weer een keer naartoe moeten maar ik vind het allemaal vreselijke programma’s. Het gaat allemaal over hetzelfde allemaal mensen met dezelfde mening en zelfde politieke visie. Dezelfde inkleuring…..
Ongehoord Nederland – donderdag 8 oktober 2020 – 2:01 min
Cafe Weltschmerz – donderdag 8 oktober 2020 – 7:32 min

Theatermaker Ab Gietelink komt met een genadeloze aanklacht tegen (censuur)maatregelen. Hij verbeeld zich een absurd en beangstigend toekomstbeeld, dat refereert aan beelden uit de Europese geschiedenis.
Ongehoord Nederland – woensdag 7 oktober 2020 – 20:29 min

Sinds de dood van George Floyd begin dit jaar is de discussie over herstelbetalingen van blanken aan zwarte mensen voor de slavernij, weer volop bezig. In deze video laat Joost zien hoe ver die discussie zonder dat vele van ons het weten al is.
Ongehoord Nederland – woensdag 7 oktober 2020 – 4:15 min

Ontbreekt er nu iets in het publieke bestel? Zohair: “Ja ik vind het wel nodig omdat de samenleving constant verandert. Het geluid van vier jaar geleden wat heel normaal was in de samenleving kan veranderen en dan mist er wat. Dan zorg je ervoor dat er ruimte is voor nieuwe geluiden die ontstaan.”….
De Nieuwe Wereld – woensdag 7 oktober 2020 – 43:48 min

Paul van Liempt in gesprek met CEO van Koppert Cress Rob Baan. “Nederland kan de gezondste delta van de wereld worden.”

Dit jaar is Baan uitgeroepen tot agrarisch ondernemer van het jaar. Als tuinder maakt hij met z’n bedrijf Koppert Cress producten voor de topgastronomie: hij levert aan zo’n 70.000 restaurants. De coronacrisis kwam aanvankelijk hard aan. “Ik stortte terug naar 5% omzet.” Dankzij de NOW-regeling heeft hij zich op z’n bedrijf kunnen blijven richten en zit hij inmiddels weer op 80%. Hij maakt zelfs weer nieuwe producten, zoals hij laat zien. “Het is een rare periode, dan gaan we juist introduceren. De horeca heeft het zwaar, maar we moeten het leven blijven vieren. En daar horen smaken bij.”

Bovendien heeft Baan vertrouwen in de horeca. De trends veranderen nu, maar dat is niet per se een slechte zaak. “Het is ook survival of the fittest. Als jij volledig afhankelijk bent van dronken Engelse toeristen in Amsterdam, dan heb je nu een probleem.” Wie z’n focus verlegt, zo betoogt Baan, heeft toekomstperspectief. “Word afhankelijk van je lokalen, die willen geld uitgeven.”

In dit gesprek gaat Baan voornamelijk in op zijn filosofie over voeding en gezondheid. De mens is van het padje geraakt, zo betoogt hij. “Wij zijn gemaakt om planten te eten, en een beetje vlees.” Vanaf de koloniale periode en zeker na de uitvinding van de stoommachine worden suikers en vetten steeds meer gegeten omdat deze goedkoop zijn geworden. De laatste vijftig jaar speelt een gigantische, sterk lobbyende industrie daarbij een grote rol. Baan heeft een missie: “Leren met voeding het lichaam weer normaal te laten worden.”

Is dat niet een hobby voor de rijke elite uit de ivoren toren? Flauwekul, zegt Baan. “Nederland is het goedkoopste land in Europa voor de boodschappen. [..] Voeding is niet duur, maar op voedingseducatie hebben we bezuinigd.” Dat vindt Baan onbegrijpelijk. Kookles en voedingslessen worden al jaren niet meer gegeven. Daarnaast is de btw op groente en fruit recentelijk zelfs verhoogd. We moeten volgens Baan weer gaan beseffen waar onze voeding vandaan komt en gezonder leven. “Dat begint bij basisonderwijs, sport enz.”

Nederland zou daarin een cruciale rol kunnen vervullen, zo stelt Baan. “De tuinbouw is zo high tech, zo duurzaam, zo biologisch, dat is een wonder voor heel de wereld. Alleen we kennen het niet, we krijgen het niet verkocht en we moeten concurreren met goedkope tomaten uit.” Baan pleit dan ook voor systematische veranderingen. “In een duur land moet je geen goedkope dingen willen maken. [..] Wij zijn een duur land. Wij moeten topkwaliteit maken, hoogwaardig en de bevolking gezond maken. Nederland kan de gezondste delta van de wereld worden.”
Blue Tiger Studio – woensdag 7 oktober 2020 – 1:57:04 min

Willem Cornax en Robert Lemm debatteren over subsidie, cultuur, liberalisme, staatsinmenging, privatisering en conservatisme. En boeken, heel veel boeken! Ons maandelijkse lange achtergrondgesprek was voor deze gasten nog te kort en we gaan er dan ook snel een vervolg aan geven.
Ongehoord Nederland – dinsdag 6 oktober 2020 – 3:51 min
Blue Tiger Studio – dinsdag 6 oktober 2020 – 37:53 min

Gemeentes ontwikkelen momenteel allerlei toekomst- en groenvisies, op bevel van Carola Schouten. Want zij wil 10.000 hectare meer bomen in Nederland. Provincies en gemeentes presenteren die plannen vervolgens als voldongen feiten aan de boeren burgers. Zo ook boer en boerin Erik en Meike uit Sinderen, de Achterhoek. Ze kwamen er een week voordat de bezwaartermijn sloot toevallig achter dat 30 van hun 40 hectare land natuurgebied moet worden. Elke boer zit met tonnen, zo niet met miljoenen in de hypotheek, en in een klap wordt je grond waardeloos gemaakt.

Tom ging bij ze langs. Wat stopt deze bestuurderswaanzin nog, dit machtsvirus dat puur op willekeur de boeren en burgers een angstregime in rommelt en letterlijk alles onzeker maakt wat men heeft, en zelfs wat men niet heeft, maar als onderpand van een schuld bij de bank uitstaat? En Tom gooit het erin: Wanneer gaat de Farmers Defence Force een ‘bindend kiesadvies’ aan de burgers geven!?

BLM en andere linkse demonstranten mogen demonstreren waar en wanneer ze willen, ze mogen schreeuwen en bedreigen wat en wie ze willen, ambtenaren mogen boeren hun grond afwaarderen tot waardeloze natuur, Greenpeace mag keien gooien op de Doggersbank omdat de daar vissende Urker vissers tegen het Moordzee akkoord van Carola Schouten is.

Alles en iedereen die tegen alle voorschriften doet wat niet mag, komt de regering goed uit. Wat de regering niet goed uitkomt en wel mag, wordt de pan ingehakt: lockdowndemonstraties, boerendemonstraties. In dit bananenland mag alles, zolang het de koning en zijn kameraden behaagt. Boeren, ook hiervoor moeten jullie niet alleen naar je gemeentes, maar weer opnieuw naar Carola. Dat mens heeft besloten dat er minstens 10.000 hectare natuurgebied bij moet, en gemeentes en provincies doen precies met die opdracht wat zij wil: boeren uitroken, onteigenen, faillisseren etc.

De roverheid stopt niet. Ga niet alleen naar gemeente- en provinciehuizen, maar zet Schouten onder druk!
Blue Tiger Studio – dinsdag 6 oktober 2020 – 58:25 min

Vanaf 12 oktober vinden de hoorzittingen van de buitenparlementaire onderzoekscommissie plaats. Veel prominente deskundigen in de lockdowncrisis in de zorg, wetenschap, het onderwijs en veel andere takken van de maatschappij, worden gehoord door de nieuw opgezette buitenparlementaire commissie.

Het onderzoek is breed opgezet: zowel de medische, maatschappelijke, psychische en politiek-bestuurlijke gevolgen van de lockdown maatregelen worden in kaart gebracht.

Initiatiefnemers en critici van het beleid Pedro en Jade Kuit zitten aan tafel. Niet toevallig ook de initiatiefnemers van doezelfnormaal.nl
Cafe Weltschmerz – dinsdag 6 oktober 2020 – 48:26 min

Wat is de positie van Donald Trump binnen de machtsgreep die wereldwijd gaande is? Is hij een slachtoffer of een doelwit? Wat is zijn rol bij krachten die de wereld momenteel uit balans brengt? Het lijkt er op dat Trump in Amerika, Johnsen in GB en dat politiek rechts het doelwit zijn van de ‘pandemie-paniek’.
De Nieuwe Wereld – maandag 5 oktober 2020 – 48:55 min

Paul van Liempt in gesprek met hoogleraar economie Dirk Bezemer. “We mogen wel iets minder tevreden met onszelf zijn en meer oog voor de realiteit hebben.”

In zijn laatste boek betoogt Bezemer dat we in Nederland nauwelijks reserves hebben. “We zijn een rijk land, maar gek dat er op zoveel plekken zo weinig buffers zijn.” Dat geldt ook nog steeds voor de banken, zeker nu in coronatijd. “Eén van de crisismaatregelen is dat de banken iets losser mogen omgaan met hun buffers.” Kern van het probleem? Een financiële sector die losgezongen is van de reële economie. “In deze crisis gaan we daar ofwel hard tegenaan lopen, ofwel iets aan doen. Misschien wel eerst dat ene en dan het andere.” In zijn boek probeert Bezemer in kaart te brengen hoe allerlei zaken met elkaar verweven te zijn.

Zo maakt hij een onderscheid tussen vermogen en kapitaal. Het probleem zit ‘m volgens Bezemer bij de vermogensmarkt: “De vermogens zijn volledig uit het lood geslagen, die zijn veel te groot geworden.” Daar zitten bovendien veel improductieve schulden. “Die zijn sinds de vorige crisis verdubbeld ten opzichte van het mondiale bbp.”

Tot algemene uitspraken over de hoogte van de staatsschuld laat Bezemer zich niet verleiden. “Een kredietwaardig land als Nederland met een groot handelsoverschot, een groot verdienvermogen, kan een veel hogere schuld dragen dan andere economieën. Dat moet je per land bekijken.” Wel ziet hij dat onze mooie rijksbegroting een prijs heeft (gehad). “Het is echt dramatisch gesteld met de publieke sector en de gemeentelijke financiën.” Zeker gemeenten, zo betoogt Bezemer, zullen juist in toenemende mate te maken hebben met problemen door de huidige crisis.

Toch is hét grote vraagstuk volgens Bezemer wat anders: “Ik zou zeggen vergeet de staatsschuld, praat over private schulden.” Die zijn in ons land in verhouding met de landen om ons heen bijzonder hoog. Dat heeft een keerzijde. “Nederland is echt kwetsbaar [..] [en] extreem, ik zou bijna zeggen belachelijk, afhankelijk van de eigen vastgoedmarkt en van de pensioenbesparingen voor financiële stabiliteit.” Bovendien neemt door de inkomsten uit vermogens de ongelijkheid toe. “We mogen wel iets minder tevreden met onszelf zijn en meer oog voor de realiteit hebben.”

Dat is voor Bezemer evenwel geen reden om te gaan zitten somberen. “Het kan anders, en als het onder druk komt te staan kan het ook vrij snel anders gaan.” Zo zouden, zo betoog hij,de hypotheekrenteaftrek en de loan to value omlaag moeten. “Subsidies op schuld moet je eigenlijk gewoon afschaffen. Daar is geen algemeen belang mee gediend.” Daarnaast moet de loonbelasting omlaag zodat men weer voelt mee te doen aan de economische groei. “Er liggen gewoon concrete oplossingen klaar, we kunnen het de komende jaren veranderen.”

De wereld is radicaal veranderd sinds de Grote Lockdown. In energie, toerisme, vastgoed, financiering, waardeketens, mobiliteit en it wordt het nooit meer zoals het was. De schulden zijn geëxplodeerd en er komt een zware recessie. De kosten zijn enorm, de kansen ongekend. Maar die kansen gaan niet gepakt worden in het “kleine-bufferkapitalisme’ dat Nederland de laatste dertig jaar omarmde.
In dit boek wordt dat kleine-bufferkapitalisme van vlak voor de Grote Lockdown op heterdaad betrapt. Financiële vermogens groeien er ten koste van innovatie, veerkracht en draagvlak. De staatsschuld moet altijd maar lager en er hoopt zich geld op bij aandeelhouders, bij de staat, en in de internationale financiële markten. Dit alles ten koste van lonen en financiële buffers bij huishoudens.
Dit kan beter. De plannen om Nederland anders in te richten liggen klaar. We moeten het alleen nog doen. Daarom eindigt dit boek met een terugblik vanuit 2030 op het bijzondere decennium na de Grote Lockdown. Het worden beslissende jaren.

Blue Tiger Studio – maandag 5 oktober 2020 – 58:50 min

De vermeende opmars van corona is er praktisch niet. De IC’s zijn leeg, zieken zijn er weinig, en de coronadoden van nu vallen volledig binnen elke normale griep. Wordt corona niet gewoon verward met het rhinovirus, en wat is er waar van de duizelingwekkende besmettingscijfers?

Na het boertjepesten is er nu ook christenpesten. 30 mensen in een kerk waar er 2500 inpassen, maar wel 300 mensen in het concertgebouw. WAAROM? Christenen komen in opstand. we volgen Daniel van Deutekom, voorganger bij een evangelicale groepering.

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

↗️ Playlist week 41

Categorieën
InfoTube

InfoTubeWeek-2040

Week 2020-40 – 28 september t/m 4 oktober

Tisjeboy Jay – zondag 4 oktober 2020 – 1:06:13 min

In aflevering 3 van Jay uncensored word er gesproken over de betrouwbaarheid van de politiek nadat er online veel commotie ontstond over de foto die geplaatst werd met de FVD.
De Nieuwe Wereld – zondag 4 oktober 2020 – 58:00 min

Ad Verbrugge in gesprek met Jaap Winter, hoogleraar ondernemingsrecht en adviseur van bestuurders en commissarissen. “Het moet anders. De prijs begint onacceptabel hoog te worden.”

Tussen 2013 en 2017 was Winter voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar heeft hij aan den lijve ondervonden wat een cultuur van efficiëntie betekent voor een organisatie. “Ik merkte daar hoeveel spanning er in de werkelijkheid van een universiteit is gekropen. En hoe oneigenlijk veel mensen die omgeving zijn gaan vinden.” Over algemeen is men op een universiteit zeer intrinsiek gemotiveerd, zo vertelt Winter. “Dat konden mensen niet meer kwijt. Men zei: de universiteit is een koekjesfabriek geworden.” Het draait louter om de in- en output van studenten en publicaties.

Winter heeft bij de VU geprobeerd om een ander soort mentaliteit te creëren. “Dat is lastig. Er zijn natuurlijk winnaars in het huidige model.” Toch is volgens Winter een radicaal andere oriëntatie noodzakelijk. Op het moment bevinden universiteiten zich in de bizarre situatie dat ze elkaar beconcurreren om maar zoveel mogelijk studenten binnen te halen. “Als we dat allemaal blijven doen, dan maken we elkaar kapot.” Zo komen organisaties terecht in wat Winter constante overlevingsstress noemt.

Wat er op de universiteit gebeurt, zien we volgens Winter dan ook in andere sectoren, zoals de zorg en de rechtspraak. “Daardoor komen mensen binnen een organisatie zelfs tegenover elkaar komen te staan.” Toch heeft dat een zekere aantrekkelijkheid. Een bureaucratische omgeving biedt immers ook zekerheid. Winter: “Het is begrijpelijk dat mensen weerstand hebben. Je moet dan meer een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dat is best angstig.”

Vanuit zijn beschrijving van wat er bij organisaties gebeurt, formuleert Winter ook een fundamentele kritiek op de excessen van het kapitalisme. In Nederland beroepen bedrijven zich alleen bij bedreigende overnames op onze Rijnlandse traditie, terwijl dat in rustige tijden links blijft liggen. “Bij veel bedrijven [..] is de financiële sturing zó dominant geworden dat ik oprecht twijfel of er wel een brede belangenafweging plaatsvindt.” Winter benadrukt: ik ben geen anti-kapitalist, maar leiden bedrijven en organisaties die enkel worden gedreven door kapitaal tot ontsporingen. “Het zou ten dienste moeten staan aan problemen die we in de samenleving hebben, in plaats van dat dat mechanisme meer problemen veroorzaakt. Die omslag moeten we leren maken.”

Het zou zomaar kunnen dat we nu op een keerpunt staan, zo betoogt Winter. “Ik denk dat er veel breder iets aan de gang is, een tegenbeweging die groot aan het worden is. Die vind ik eerlijk gezegd ook echt nodig. Het moet anders. De prijs begint onacceptabel hoog te worden.” Hij pleit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen als integraal onderdeel van besturen en toezien. “Mijn gevoel is dat we op een kruispunt staan. En dat het erom gaat ideeën met elkaar te genereren die ons kunnen helpen andere wegen te vinden dan de klassieke wegen.”
Nieuwsuur – zondag 4 oktober 2020 – 9:27 min

Ze leggen de schuldvraag bij zichzelf, worstelen met hun verdriet en zijn bang de andere ouder ook kwijt te raken. Kinderen die één van hun ouders verliezen door zelfmoord kunnen er maar moeilijk over praten. Want op het onderwerp rust een groot taboe.

Dat ervoer ook Milou, toen haar moeder tien jaar geleden zelfmoord pleegde. Nu is ze 29 en heeft ze een film gemaakt over het rouwproces. Om lotgenoten, nabestaanden en anderen bewust te maken van de taboes rondom het onderwerp.

In haar documentaire ‘Waarom bleef je niet voor mij?’ praat ze met vier jonge kinderen die net één van hun ouders door zelfmoord zijn verloren. Ze durfden hun angsten en gevoelens te delen. Het resulteerde in een aangrijpende documentaire, die volgens rouwexperts taboedoorbrekend is.
Een Oorlog Reeds Verloren – zondag 4 oktober 2020 – 29:26 min

De zomer is inmiddels achter de rug en nog altijd is het land in de ban van het coronavirus. Men wordt doodgegooid met statistieken die een ‘tweede golf’ zouden moeten aantonen en dientengevolge nieuwe maatregelen moeten rechtvaardigen. En dan is er nog de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ die het land boven het hoofd hangt, in oorspronkelijke vorm een directe dreiging voor de democratie en rechtsstaat, inmiddels afgezwakt tot ‘slechts’ een grove inperking van grondwettelijke vrijheden van de burger.
Ongehoord Nederland – zaterdag 3 oktober – 5:57 min

Deze week PVV voorman Geert Wilders voor de enorme ramp die op ons afkomt als Nederland meegaat met de nieuwe aanpak van immigratie en assiel.
De Nieuwe Wereld – zaterdag 3 oktober 2020 – 46:07 min

Marlies Dekkers in gesprek met kunstenaar Maarten Baas.
Blue Tiger Studio – zaterdag 3 oktober 2020 – 55:03 min

Frank Ruesinks kreeg nooit wat hem door Klaas Dijkhof werd beloofd: bewijs dat de veelgehoorde dekkingsgraad van vaccinaties wetenschappelijk onderbouwd was. Hij stuitte op nog meer zogenaamd wetenschappelijk bewezen beweringen waarvan bewijs uitbleef. Wel kwam hij het ene na het andere farmaceutische grote schandaal tegen.

In de coronatijd culmineerde de vaccinatieindustrie tot een grote wereldwijde lobby waarin de WHO, Bill Gates en alle aangesloten nationale gezondheidsorganisaties een richting op marcheerden. Ruesink schreef daarop zijn boek: Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet. De tijd waarin overheden bevelen en waarin burgers gehoorzamen, is voorbij. Boek te koop in de webwinkel van De Blauwe Tijger.
Nieuwsuur – zaterdag 3 oktober 2020 – 7:15 min

Misschien denk je: Nederland verdroogd? Nu het herfst is regent het toch weer volop? Maar het neerslagtekort in ons land is nog altijd enorm.

De uitzonderlijk droge zomers van de afgelopen jaren dragen daar natuurlijk aan bij, maar de verdroging in Nederland is vooral een bewuste politieke keuze. Water afvoeren naar de zee is namelijk al tientallen jaren beleid.
Cafe Weltschmerz – zaterdag 3 oktober 2020 – 37:24 uur

Wybren van Haga is onafhankelijk Kamerlid, ex VVD. Hij draagt keer op keer alternatieven aan voor het Corona beleid. Helaas wordt hij weg gelachen.

“Hugo de Jonge probeert me in de complot hoek te framen. Rutte heeft inmiddels alle liberale grondrechten weggegeven”. Van Haga spreekt niet van een crisis. Door ouderen en kwetsbaren te beschermen kan de rest van Nederland gewoon doordraaien, denkt hij.

Zijn oude partij- de VVD – kiest voor het grijze midden. Niet voor ondernemers: “die hebben allemaal de VVD de rug toe gekeerd”. Van Haga is nu nog onafhankelijk parlementslid. Bij de nieuwe verkiezingen sluit hij aan bij FvD
Ongehoord Nederland – vrijdag 2 oktober – 21:53 min

Peter Vlemmix in een zeer speciale aflevering van Het Panel. Vandaag met belangrijke informatie over de stand van zaken van Ongehoord Nederland en de toetreding tot het publieke bestel in Hilversum. In gesprek met Arnold Karskens, voorzitter van ON.
De Nieuwe Wereld – vrijdag 2 oktober 2020 – 34:58 min

Jelle van Baardewijk in gesprek met Ronald Kroeze, universitair hoofddocent Geschiedenis aan de Vrije Universiteit. “Ik vind het te gemakkelijk gesteld dat we in Nederland geen corruptie zouden hebben.”

Kroese richt zich in zijn onderzoek voornamelijk op de geschiedenis van politieke corruptie. Hij bekijkt wat we daar vandaag de dag van kunnen leren. Volgens diverse lijstjes behoort Nederland tot de minst corruptie landen ter wereld. Maar: “Dat zijn altijd percepties. Het is niet dat er keiharde data aan ten grondslag liggen.” Daarom is Kroeze kritisch: “Die lijstjes vertellen eigenlijk niet zo heel veel, zou ik zeggen.”

Wat als corrupt wordt gezien, is tijds- en plaatsgebonden. Toch kan er volgens Kroeze wel een algemene bepaling van worden gegeven. “De kern van corruptie is dat het publiek belang geschaad wordt doordat een individu ergens misbruik van maakt.” Het privé gewin gaat, met andere woorden, ten koste van de algemene zaak. Meestal gaat het om mensen die bij bedrijven of overheden werken en daar de connecties en structuren inzetten om daar zelf beter van te worden.

In Nederland hebben we het idee dat hier nauwelijks corruptie is. Dat gaat volgens Kroeze terug op de rechtsstaat en de burgerlijke cultuur die in de 19e-eeuw opkomt. In die periode begon men zich af te zetten: “Het verleden is dan als contrast sterk aanwezig in politieke beschouwingen. Het ancien regime wordt gezien als corrupt.” Die ontwikkeling was op meer plekken in Europa gaande. Natuurlijk betekende dat niet dat alles er hier ook daadwerkelijk zuiver en meritocratisch aan toe ging. Kroeze: “Wij zijn een land van kleine corruptie [..] Ik vind het te gemakkelijk gesteld dat we het in Nederland helemaal niet zouden hebben of dat het probleem hier niet zou spelen.”

Wat Kroeze benadrukt is dat de ideeëngeschiedenis zelf bepalend is voor wat we onder het begrip corruptie verstaan. Het is bovendien zeker niet louter een juridische kwestie: “Het is meer een morele beschuldiging: zo hoort het niet te gaan in de politiek of samenleving en daarom willen we verandering.” Kroeze gaat onder meer in op de geschiedenis van de Lockheed-affaire, waarbij Prins Bernhard in de jaren ’70 steekpenningen heeft aangenomen. Verder pleit hij voor enige nuchterheid: de term ‘corruptie’ is in Nederland érg zwaar. “Het ideaal is het ideaal en dat lukt nooit [..] Debatten over corruptie zijn nuttig over: hoe zou het wel moeten gaan?”
Stefan Noordhoek – vrijdag 2 oktober 2020 – 4:51 min

Hugo de Jonge begon zijn carrière in het basisonderwijs. De beste man moet dus vast talenten hebben voor het werkelijk luisteren naar vragen en het oprecht en begrijpelijk beantwoorden ervan. Jammer dat hij dat talent niet in de Tweede Kamer wenst in te zetten. Wil jij ook dat de politiek er weer vóór de burger is?
Cafe Weltschmerz – vrijdag 2 oktober 2020 – 11:33 min

Steeds meer Nederlanders raken ontevreden over de huidige samenwerking in het verband met de Europese Unie. Leon Baten (17) en Inge-Marie de Boer (21) vinden het daarom nodig om de discussie rondom het EU-lidmaatschap van Nederland een nieuw leven in te blazen. Vandaag lanceert het Burgerinitiatief-EFTA. Het doel: een Nederlands lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie op de politieke agenda zetten. Bij Café Weltschmerz de presentatie.

“We willen van het beeld af dat er zonder de Europese Unie geen handel meer mogelijk is in Nederland. Door een lidstaat te worden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) behouden we toegang tot de Europese Economische Ruimte (EER) waardoor onze handelspositie gelijk zal blijven. Nederland zal aan minder wetten uit Brussel hoeven te voldoen en kan weer op veel vlakken nationaal beleid gaan maken en voeren. Nederland kan via een opt-out/opt-in systeem kiezen aan welke EU-programma’s zij meedoet.

De campagne start vandaag. Via de website www.burgerinitiatief-efta.nl kunt u het burgerinitiatief te ondertekenen en deze missie financieel ondersteunen. Teken of doneer via de website: https://www.burgerinitiatief-efta.nl!
Blue Tiger Studio – vrijdag 2 oktober – 2020 – 1:26:27 min

Alle namen en rugnummers van de ‘schone-energie’-maffia. Rypke weet het weer!
Cafe Weltschmerz – vrijdag 2 oktober 2020 – 45:39 min

Karel van Wolferen heeft een nieuw tweewekelijks magazine uitgebracht. Gezond Verstand zal artikelen brengen over onderwerpen die genegeerd worden of door politieke propaganda vertekend worden door de mainstream media. Het eerste proefnummer wordt gratis verspreid door geheel Nederland.
Dileila Theunisz Nederlands Official – vrijdag 2 oktober 2020 – 1:19:56 min

Arts, tandarts, wetenschapper Rob op de Laak constateert dat onze kaken in de loop der jaren zijn gaan versmallen dit zorgt voor enorm veel ernstige en vervelende gezondheidscomplicaties. Luister naar Rob wat hij te vertellen heeft en hoe het komt dat onze kaken aan het versmallen zijn in de loop der jaren!

Hij heeft een zeer simpele oplossing die dit welvaartsprobleem kan verhelpen doormiddel van Natuurlijk beugelen. Om dit op zeer jonge leeftijd al toe te passen bij kinderen vanaf 4 jaar al, aan zeer jonge kinderen kan Rob al zien of er kaakproblemen zijn… zeer interessant, maar ook voor volwassenen om vele gevolgen te verhelpen is dit een oplossing.

Rob is 1 van de weinigen in Nederland die op een Natuurlijke manier beugelt en zich enorm verdiept in de algehele gezondheid van de mens, hij is een wetenschapper die buiten de kaders denkt en echt met hart en ziel werkt.

Doordat de kaken versmallen krijgt men last van verkoudheden, snurken, vermoeidheid, keelpijn, spraakproblemen, ademhalingsproblemen en nog veel meer. Zo voorkom je het op een natuurlijke manier en als je er jong bij bent hoef je nooit een beugel te hebben en heb je een lach waar iedereen tegenwoordig van droomt.
Cafe Weltschmerz – vrijdag 2 oktober 2020 – 43:12 min

Willem Engel, oprichter van actiegroep en denktank Viruswaarheid, wordt in de media meestal afgeschilderd als een radicale tegenstander van het coronabeleid en weggezet als “dansleraar”.

De werkelijkheid is anders zoals uit dit diepte-interview blijkt. Engel heeft een academische graad in de biochemie en verzet zich tegen het coronabeleid op basis van inhoudelijke argumenten.

In dit interview spreekt hij met Ab Gietelink over de werkelijkheid achter de tweede golf, de betrouwbaarheid van PCR testen, het recente initiatief #ikdoenietmeermee van een aantal influencers, de nieuwe politieke partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN) en de betalingen die door de overheid zijn gedaan aan bekende Nederlanders als Ali B om het coronabeleid aan de jeugd te verkopen.

Welke personen en mediabedrijven zijn nog meer betaald om pro-corona maatregelen te propageren? Volgens Engel is pas het tipje van de sluier opgelicht in deze dubieuze affaire.
Ongehoord Nederland – donderdag 1 oktober – 5:39 min

Afgelopen dinsdag is een stemming geweest over het veto-recht in de EU als het gaat om buitenlandbeleid. Dat betekent dat het veto-recht van ons weg moet want dat is beter voor de EU. Dat vindt men kennelijk. Bram van Ojik van Groen Links: “Ja, dat klopt. Dat vinden wij ook. Als je snel en alert wilt kunnen reageren als Europese Unie, dan kun je je niet laten blokkeren door één land dat iets niet wil.” ….

Thierry Baudet: “Ik heb tegen gestemd. Er wordt telkens gezeg, ‘dit gaat nooooit gebeuren’. Meneer Baudet u ziet spoken! Over een Europese minister van buitenlandse zaken of een Europees leger. Maar het gebeurt gewoon wél…..”
Ongehoord Nederland – donderdag 1 oktober – 29:51 min

Roman van Ree en Freek van der Heide hebben het in ‘Het hart op de tong’ over referenda. Zijn wij niet verstandig genoeg om zelf te beslissen over ons lot? Leven wij nog in een goed functionerende democratie? Aanleiding voor deze vragen is het wetsvoorstel voor de noodwet.
Ongehoord Nederland – donderdag 1 oktober – 3:45 min

De EU heeft gezegd dat we een emigratie voor de EU breed gaan regelen. Een soort Marakesh II maar zo mag dat van verschillende partijen niet genoemd worden. Wat gaat er gebeuren?
Ongehoord Nederland – woensdag 30 september – 19:48 min

Is de Europese Unie de sloopkogel van ons pensioen? Die vraag wordt gesteld aan professor Kees de Lange. Emeritus hoogleraar Natuurkunde en deskundige op het gebied van de Nederlandse pensioenproblematiek.
De Nieuwe Wereld – woensdag 30 september 2020 – 46:45 min

Paul van Liempt in gesprek met bijzonder hoogleraar polarisatie en maatschappelijke veerkracht Hans Boutellier. “We moeten de lokale gemeenschappen mobiliseren.”

De afgelopen jaren heeft Boutellier veel onderzoek gedaan naar veiligheid, polarisatie en met name de publieke moraal. Hij is over de huidige ontwikkelingen wat pessimistisch gestemd. “Ik zie dat het allemaal wat grimmiger wordt.” Dat was volgens Boutellier al gaande voor de pandemie, “maar het lijkt wel of de coronacrisis daar een klap bovenop doet. [..] Je kunt toch wel spreken van een proces van ontwrichting.”

Dat kan in het ergste geval steeds verder escaleren. Enkele decennia geleden waren diverse demonstraties nog gericht tegen het beleid of de regering, nu regelmatig tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Boutellier: “Dat is echt iets anders. Dat is waarom polarisatie een relevant begrip is.” Op zich is polarisatie en conflict geen probleem. Het is in zekere zin de hart van de democratie. Maar, zo vertelt Boutellier, “het kan ook leiden tot vijandschap. De vijand is iemand die je niet wil zien, wil elimineren, die je niet meer verdraagt. Dat moment van escalatie is razend gevaarlijk.”

In zijn werk betoogt Boutellier dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, we niet in een amorele, maar juist in een hypermorele tijd leven. “We nemen elkaar eigenlijk permanent de maat.” Dat heeft volgens Boutellier te maken met het feit dat onze samenleving geen gedeelde bronnen meer kent, verhalen waar we het allemaal wel over eens zijn. Moraal meer als effect dan als bron. Bij deze hypermorele tijd hoort volgens Boutellier een uitdaging. “We moeten als samenleving ons best doen om verhalen te produceren, die momenten te organiseren.”

De samenleving na de ontzuiling heeft Boutellier ook wel een ‘pragmacratie’ genoemd. Problemen worden veelal pragmatisch aangepakt. Dat gebeurde ook tijdens de coronacrisis. “Maar naarmate het langer duurt zie je dat het pragmatische antwoord met grote regelmaat leidt tot verkeerde beslissingen.” Er is volgens Boutellier nog iets anders nodig. “Ik verwacht een verdere politisering van de vraagstukken, zowel in positieve als negatieve zin.”

Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om problematische ontwikkelingen die al langer gaande waren aan te pakken, zo betoogt Boutellier. “De meritocratie heeft ertoe geleid dat je opleiding bepalend werd voor de status en het inkomen. Daar zit een onwaarschijnlijke onbillijkheid in.” Hij pleit daarom toch voor een andere houding ten opzichte van ongelijkheid. “De uitdaging is om daar flinke correcties in aan te brengen.” Daarnaast ziet Boutellier vooral heil in veerkracht van onderaf. “We moeten de lokale gemeenschappen mobiliseren [..] ik geloof dat dat een begin van het antwoord is.”
Blue Tiger Studio – woensdag 30 september 2020 – 1:29:26 min

Syp Wynia was een van de weinige journalisten die het klimaatbeleid tot in de haarvaten uitploos en daar fundamentele kritiek op formuleerde. Hij zag niets dan onzinnigheid tussen de probleemstelling en de nagestreefde ‘oplossingen’.

Een totaal gebrek aan logica dat deels voortvloeit uit stompzinnigheid van bestuurders, maar wordt aangejaagd door de lobbycratie, de macht van het grootbedrijf in Nederland en politieke partijen die uit hun hand eten, topambtenaren die dag in dag uit ermee aan tafel zitten om hun wensen en plannen uit te werken. Ofwel: Syp Wynia over de logica achter de onzin die regeert.
Cafe Weltschmerz – woensdag 30 september 2020 – 12:44 min

Waarom horen we niets van onze cabaretiers? Ze hebben altijd hun shows vol met kritiek. Politieke- en maatschappelijke kritiek. Politici zijn blij wanneer ze genoemd worden, want dan voelen ze zich relevant. Maar nu is het stil.
Lange Frans – woensdag 30 september 2020 – 1:44:18 min

LANGE FRANS en VAN HAGA over PERSCONFERENTIE, POLITICI en OPSTAND
Ongehoord Nederland – dinsdag 29 september – 3:25 min

Er is heel veel onduidelijkheid over de maatregelen die het kabinet maar ook heel veel zorgen. Gaat het lukken om het virus onder controle te krijgen en gaat het lukken om snel genoeg onze samenleving weer open te krijgen en onze economie aan de praat? Het is kwalijk dat de basis telkens niet op orde is….
Ongehoord Nederland – dinsdag 29 september – 4:14 min

Het publieke omroep is een verouderd model. Er zijn veel onderwerpen die veel Nederlanders interesseert maar die niet geagendeerd zijn. Informatie daarover moet je dan via YouTube en andere kanalen, zelf opzoeken. Het zou goed zijn dat je ook via de TV verrast wordt door informatie waar je zelf niet naar op zoek bent geweest maar wel interessant vindt…..
De Nieuwe Wereld – dinsdag 29 september 2020 – 54:37 min

Jelle van Baardewijk in gesprek met hoogleraar filosofie Gabriël van den Brink. “Wij schieten in de puriteinse richting door.”

Lang speelden morele kwesties zelden een rol in het openbare leven, zo vertelt Van den Brink. “Dat was het neoliberale tijdperk. De moraal was: we zijn van de kerk, het geloof en ook de politiek en de familie af. Dus we bepalen zelf wat goed en kwaad is.” Het leven als individuele aangelegenheid. “Tot 2004, 2005 ging dat liberale verhaal gewoon door. Maar op een zeker moment is dat omgeslagen.” Sinds enkele jaren leven we derhalve in een samenleving waarin sprake is van, zoals Van den Brink het noemt, ‘normatieve ophoging’. We stellen steeds hogere morele eisen aan onszelf en aan anderen.

Van den Brink plaatst deze ontwikkeling in een breder perspectief. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar hoe moraliteit functioneert in het gewone leven en hij laat zich daarbij ook informeren door gedragswetenschappen en biologie. “Moraal is niet een kwestie van redeneren, maar van aanvoelen hoe het met anderen is. Dat hebben we met de dieren gemeen.” Maar er is ook een verschil. Naast het dierlijke worden wij tevens gevormd door het leven in stammen van de jagers-verzamelaars en de beschavingen zoals deze in het eerste millennium voor onze jaartelling opkwamen. De kern van deze beschavingen? “Temper je ego en breng compassie op [..] dat brengt verplichtingen met zich mee op gedragsniveau.”

Met dit schema kijkt Van den Brink naar wat er nu maatschappelijk gebeurt. Want zo lang de andere morele lagen gecultiveerd worden, dan kun je je vrijheden permitteren. “Het probleem van het liberalisme is dat men wel spreekt van de vrijheden, maar niet over het onderhoud van de morele normen.” Dit heeft volgens Van den Brink geleid tot twee aan elkaar geopponeerde houdingen: aan de ene kant de “realisten” die zeggen dat moraal geen enkele publieke rol speelt, en aan de andere kant de mensen met grote morele verontwaardiging.

De opkomst van een nieuw moralisme heeft volgens Van den Brink ook te maken met onze ‘global village’. De wereld is complex en om je daarbinnen te oriëntatien deel je de boel in in ‘fout’ en ‘goed’. “En zo zijn we terug bij een stammenmaatschappij, de jagers-verzamelaars die voor zichzelf wisten wat goed en kwaad was, en het kwaad was altijd bij de anderen.” Dat gaat volgens Van den Brink ook gepaard met een gigantische toename van sentimentaliteit en een slachtoffercultuur. “Het moralisme is aan de ene kant agressief – het zijn de anderen die niet deugen – maar het is ook heel sentimenteel, namelijk: het slachtoffer heeft altijd gelijk.”

Dat creëert allerlei problemen. Van den Brink: “Wij schieten in de puriteinse richting door. De normen zijn hoog en we willen dat iedereen daaraan beantwoordt.” Dat geeft in wezen blijk van een kindse levenshouding. Het leven is ambivalent; afschaffing van moraal of een nieuwe dogmatiek is daarop geen antwoord. “Volwassen leven betekent niet alleen dat je de spanning in jezelf herkent, maar ook dat je hebt geleerd hoe je dat moet middelen. Waarom hebben we nu zoveel verontwaardiging? Omdat veel mensen die volwassen taak ontwijken of nooit geleerd hebben.”
Cafe Weltschmerz – dinsdag 29 september 2020 – 3:58 min
Cafe Weltschmerz – dinsdag 29 september 2020 – 8:26 min

De nieuwe politieke burgerbeweging Vrij en Sociaal Nederland stuurt dinsdagochtend 29 september de Tweede Kamerleden van CDA, D66, PVDA en VVD een uitnodiging om per direct hun fractie te verlaten en zich aan te sluiten bij VSN. Daarmee wil Vrij en Sociaal Nederland al vóór de verkiezingen invloed uitoefenen in de Tweede Kamer vanwege de twee cruciale onderwerpen die behandeld zullen worden: De Noodwet en de verkiezingen in maart.
Cafe Weltschmerz – dinsdag 29 september 2020 – 38:02

Drie Grote Projecten domineren de politiek in alle Westerse landen: alsmaar voortgaande immigratie, Europese eenmaking en verregaande klimaatplannen. Maar geen van deze projecten helpt ons verder of dient een zinvol doel. Ze staan haaks op het gezond verstand. In dit boek presenteert Thierry Baudet zijn alternatief.

Politiek van het Gezond Verstand neemt de lezer mee in de opbouw van een ongekend succesvolle politieke vernieuwingsbeweging. Vanaf het ontstaan van Forum voor Democratie volgen we de belangrijkste stappen en speeches tot het moment waarop de partij uitgroeide tot grootste van het land. Het boek biedt de belangrijkste argumenten voor de noodzakelijke maatschappelijke koerswijziging, maar laat zich ook lezen als liefdesverklaring aan de Europese beschaving in al haar veelkleurigheid, diepte en kracht.
Blue Tiger Studio – maandag 28 september 2020 – 21:24 min

Gekwetste bestuurders die jammeren bij elke ferm woord van ‘het volk’ jegens hen. Kent u dat? Carola Schouten en de boeren. Ferd Jammerhaus en zijn strafblad (- oh nee, toch niet). en Hugo de Jonge zet zelfs een filmpje met schreeuwende tokkies in elkaar om zichzelf als slachtoffer te presenteren . Want kwetsen breekt in op hun persoonlijke integriteit, ofzo … Sure, want een minister is in de eerste plaats een perssssooon en geen ambt.

En wij altijd maar denken dat het andersom was! Dan zullen we maar even vergeten dat deze bestuurders er alles aan hebben gedaan en aan blijven doen om onze huizen te kunnen binnenvallen, kinderen weg te halen, uw en onze lichamen verplicht in te spuiten met troep van al dan niet malafide Big Pharma, vrij te beschikken over onze portemonnees en bankrekeningen, onze grondstoffen, onze burgerrechten en ga zo maar door. Want wij mogen daar nooit gekwetst over lopen doen. Wij moeten flink zijn.
Cafe Weltschmerz – maandag 28 september 2020 – 58:26 min

Nadia Duinker, eigenaar van verschillende ondernemingen in Amsterdam en voorvechter van een ander beleid, in gesprek met Jorn Lukaszczyk (@jornluka).

Onder andere de main stream media, Famke Louise, #ikdoenietmeermee, big farma, angstcultuur, vertrouwen in de overheid, proportionaliteit, polarisatie en veel meer passeren de revue.

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

↗️ Playlist week 40

Categorieën
InfoTube

InfoTubeWeek-2039

Week 2020-39 – 21 t/m 27 september

Nieuwsuur – zondag 27 september 2020 – 8:51 min

Deze week was in het nieuws dat verloskundigen en gynaecologen zich zorgen maken over het toenemend aantal doula’s bij bevallingen. De geboortecoaches bemoeien zich soms namelijk ook met de medische kant van de bevalling. Maartje en Farola zijn doula en zien juist dat er steeds meer stellen hen bij het proces van zwangerschap en bevalling willen betrekken.
De Nieuwe Wereld – zondag 27 september 2020 – 59:38 min

Jelle van Baardewijk in gesprek met historicus René Koekkoek over zijn boek ‘Revolutionaire tijden’. “Wat ik in mijn boek wil laten zien: de momenten van inclusie zijn tegelijk ook momenten van uitsluiting.”

Koekkoek beschrijft in zijn boek naast de bekende Amerikaanse en Franse ook wat minder bekende revoluties. Het gaat om de Haïtiaanse (1791) en de Bataafse revolutie (1795). Koekkoek: “Ook om de verwevenheid en de verbanden van die verschillende revoluties te laten zien. Het moderne begrip van revolutie wordt in die tijd gemunt.” Voor de achttiende eeuw had het niet de betekenis van een collectieve politieke handeling. Het was meer een cyclische gebeurtenis, waar de term etymologisch gezien ook op wijst. Vanaf eind 18e-eeuw wordt een revolutie wat anders, “een breuk met de tijd, waarbij de toekomst open ligt.”

In dit gesprek gaat Koekkoek uitgebreid in op de genoemde vier revoluties. Hij spreekt over het belang van het pamflet ‘Common sense’ van Thomas Paine uit: “Hij probeert een publiek te krijgen van gelijkgestemden, waardoor ze denken: dit is nu de stap die we nu moeten maken.” Daarnaast laat hij de complexe geschiedenis zien van de “verzwegen revolutie” in Haïti zien: “Je moet het zien als drie revolutie ineens.” Ten slotte schetst hij ook het beeld van Frankrijk in het laatste decennium van de 18e-eeuw: “Op een gegeven moment wordt de roep om en behoefte aan orde steeds groter. Maar ook aan veiligheid [..] Eigenlijk springt Napoleon in dat machtsvacuüm.”

Tegelijkertijd houdt Koekkoek een betoog om de revolutionaire periodes tot ons te laten doordringen en ervan te leren. “Een belangrijke erfenis of iets waar we iets mee moeten is de volkswil.” Dit idee is belangrijk, maar heeft ook een keerzijde: de volkswil kan absoluut en aldus destructief worden. Dat kan ook subtiel gaan, zo vertelt Koekkoek, bijvoorbeeld als een groep verlichte mensen vindt dat zij het alleen voor het zeggen zouden moeten hebben. Zo ontstaat vanuit het idee van volswil een nieuw soort technocratie.

In het laatste deel van zijn boek gaat Koekkoek in op die keerzijde van het verlichte denken. “De reden dat ik dat zo onderstreep, is dat we dat in de huidige samenleving ook zien. Het gevaar is dat een klasse van hoog opgeleide mensen met een bepaalde taal anderen wegzetten als dom of niet opgeleid.” Op deze scheidslijn tussen hoog- en laagopgeleid moeten we goed letten, zo betoogt Koekkoek. “Dat moet geen nieuw uitsluitingsmechanisme worden.”
Tisjeboy Jay – zondag 27 september 2020 – 1:03:34 min

Nadat er veel commotie is ontstaan over #ikdoenietmeermee praat Jay met Michaela schippers hoogleraar gedrag en organisatie management, en Maaike Riemersma de Feyter Beleidsmedewerker onderzoek Regenboogteam, over de inhoud van deze post ! Dat is namelijk de schade van de maatregelen en de naderende spoedwet !
Een Oorlog Reeds Verloren – zondag 27 september 2020 – 10:35 min

Internationaal zijn er steeds meer medische professionals die hun vraagtekens zetten bij de wereldwijde coronamaatregelen. Verschillende initiatieven en samenwerkingen ontstaan en door de krachten over de landsgrenzen heen te bundelen hoopt men het eenzijdige verhaal dat van overheidswege wordt verspreid te doorbreken.

Een van de artsen die zich hiervoor inzet is Heiko Schöning van Ärzte für Aufklärung. Hij was een van de sprekers op de onlangs belegde conferentie in Nederland en komt met zijn organisatie in het geweer tegen de misleidende berichtgeving en buitensporige maatregelen waaronder de bevolking gebukt gaat. Sven sprak met hem over waaraan zij hebben gewerkt de afgelopen weken om ook een breder publiek op de hoogte te houden van wat er zich afspeelt buiten de reguliere media.
Dileila Theunisz Nederlands Official – zondag 27 september 2020 – 34:45 min

Blijf kijken tot het einde want dit word lache!! 99% van mij reacties zijn super lief, informatief, opbouwend en energiek. 1% is een rotte appel ik vertel je in deze video wat mijn negative reacties zijn. Die 1% laat zich heel graag bedotten door een wolf in schaapskleren.
Ongehoord Nederland – zaterdag 26 september – 6:05 min

Deze zondag over ‘Bek houden’, testcapaciteit, niet communiceren van wijziging richtlijn RIVM, het dragen van mondkapjes en meer….
De Nieuwe Wereld – zaterdag 26 september 2020 – 44:50 min

Paul van Liempt in gesprek met hoogleraar marketing en retail Kitty Koelemeijer wat de coronamaatregelen en een eventuele nieuwe lockdown zou betekenen voor bedrijven, ondernemers en onze binnensteden.

Op dit moment leven we met de vraag of er een tweede lockdown in aantocht is. Mocht het zo ver komen, dan houdt Koelemeijer haart hart vast. “Dat zou echt de genadeslag zijn voor heel veel winkels en horeca.” Het is dan natuurlijk een optie voor ondernemers om failliet te gaan en vervolgens een doorstart te maken. Maar daar zitten haken en ogen aan. “Soms is dat het beste, maar curatoren kijken ook naar hoe ze het meeste halen uit wat er over is. De werknemers, leveranciers en vooral ook kleine leveranciers [..] die krijgen daar pijn van. Dat gaat dus nog komen.”

Dat heeft ook effect op hoe onze steden eruit gaan zien. Dan wordt het een publiek belang. “Ik roep al heel lang dat de fysieke retail veel meer moet samenwerken.” Grote ketens en kleine winkels moeten de handen ineen slaan en zichzelf profileren als gemeenschappelijk relevant gebied. Men heeft volgens Koelemeijer te veel de blik naar binnen gericht.

Toch gebeurt er vooralsnog weinig. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat het ergste nog moet komen. Koelemeijer: “We zitten in de ergste economische krimp sinds de Tweede Wereldoorlog, maar mensen merken het nog niet.” Vroeg of laat komt er echter een omslagpunt. Dat kan een tweede lockdown zijn, of het moment dat er niet meer gigantische bedragen de economie ingepompt worden. “Dan krijg je crisisgedrag, een zichzelf versterkend vliegwiel van ontslagen, minder uitgeven, meer faillissementen en ga zo maar door.” In dat geval dreigt een ontwrichte samenleving, zo betoogt Koelemeijer.

De politiek zou kunnen varen op meer verantwoordelijkheid, “of het steunen van bepaalde essentiële winkelgebieden.” Dan zit daar wel de gedachte achter dat we teruggaan naar het normaal zoals we dat kennen, zo betoogt Koelemeijer. “Het is ook de fysieke nabijheid van andere mensen die het leuk maakt.”

“Om de stap naar coöperatie te zetten zonder dat de voedingsbodem er is met een partij die maar een klein deeltje kan kopen.. Ik vind die belofte eigen niet fair. Met een procentje kun je van die HEMA echt geen coöperatie maken.” Het is sympathiek, maar Koelemeijer vraagt zich ten zeerste af of dat een weg kan zijn. “Ik zou in Nederland beginnen en dan zie ik wel toekomst voor HEMA.”

Daarnaast laat Koelemeijer zich uit over ‘gedifferntieerde princing’ – dat gebeurt wel degelijk – en de HEMA. Een coöperatieve vorm van dat bedrijf ziet ze niet zitten, maar “als ze in Nederland beginnen, dan zie ik wel toekomst voor HEMA”. Ten slotte stelt Koelemeijer hrrgy enkele algemene plannen voor de ondernemerswereld? “Er moet collectieve druk komen om lasten te verlagen.” Ze denkt vooral aan de huurprijzen, die nu niet meer in verhouding staan zijn. Daarnaast pleit Koelemeijer voor ‘platformdenken’ en de noodzaak van goede services. “Je moet zelf, maar vooral ook met elkaar nadenken over services die zorgen voor een goede toekomst.”
Cafe Weltschmerz – zaterdag 26 september 2020 – 0:46 min

Dat de coronawet of noodwet een inbreuk is op de intrinsieke burgervrijheden is inmiddels bekend. Dat de aanpassingen bijna uitsluitend bedoeld lijken voor de beeldvorming is wellicht minder duidelijk. Jeroen Pols en Ab Gietelink nemen de wet punt voor punt door.
Nieuwsuur – zaterdag 26 september 2020 – 8:09 min

Het coronavirus is nog schadelijker dan dat we tot nu toe wisten: het tast ook de hersenen aan. Uit het onderzoek van het Amsterdamse UMC blijkt dat corona ertoe leidt dat het immuunsysteem in de hersenen op hol kan slaan. En dat heeft grote gevolgen voor (ex)coronapatiënten.

Het onderzoek kan mogelijk verklaren waarom zoveel coronapatiënten nog langdurig, soms vele maanden, last houden van vermoeidheid en concentratieproblemen. Thea (65) en Iris (29) hebben nog steeds zulke klachten. Het is nog maar de vraag of ze weer helemaal de oude worden.

We gingen langs bij een patholoog die ons, met de hersenen van een overleden patiënt, uitlegt hoe corona ons brein aantast.
Ongehoord Nederland – vrijdag 25 september – 21:20 min

NEXIT Denktank: Frans van der Werf over impact EU op welvaart
Ongehoord Nederland – vrijdag 25 september – 3:31 min
De Nieuwe Wereld – vrijdag 25 september 2020 – 47:55 min

Ad Verbugge in gesprek met bestuurder, toezichthouder en adviseur Harry Webers en oud hoogleraar economie en WRR-lid Frank den Butter over de toekomst van onze economie. “Wij proberen het latente Hanze DNA tot leven te wekken.”

Webers en Den Butter zijn vanuit een andere achtergrond met elkaar in gesprek gekomen rondom een gedeelde fascinatie: het belang van de erfenis van de Hanze. Webers: “Toen Balkenende het over de VOC-mentaliteit had, had hij eigenlijk Hanze-mentaliteit moeten zeggen. ”In dit gesprek lichten ze hun Hanze-alternatief voor de economie toe. Dit doen ze door het te contrasteren met het neoklassieke denken, waarin de aandeelhouder, het kapitaal en een verticale benadering centraal staan.

De Hanze is een traditie die al in de late middeleeuwen opkwam in Noordwest-Europa, en heeft bestaan van eind 14e- tot de jaren ’60 van de 17e-eeuw. Webers: “Het is ontstaan als samenwerkingsverband tussen kooplieden en steden.” In totaal waren hier rond de 200 steden bij aangesloten. Het samenwerkingsverband liep van Londen tot Novgorod in Rusland, en van Brugge tot Bergen in Noorwegen.

Webers en Den Butter leggen uit wat de Hanze kenmerkte. “Er werd op een unieke manier samengewerkt. Dat vertaalde zich in een vitale economie [..] met aan de andere kant een hele vitale maatschappij.” Met dat laatste doelen ze op de wereld om de handel heen die dit samenwerkingsverband mogelijk maakte. Men investeerde in kunst en cultuur, het onderwijs en er was zelfs sprake van rechtsspraak. Ook de religieuze beweging van de Moderne Devotie ontstond uit en verspreidde zich via de Hanzesteden. “Het ging letterlijk om in elkaar investeren, in de zieke mens, in de mens die wat wil leren.” Tegelijkertijd waren de steden in hoge mate verschillend en bleef hun soevereiniteit gewaarborgd.

Deze samenwerking tussen autonome leden vereiste een bepaalde mentaliteit. Den Butter: “Het is goed voor jou als jouw buurman het ook heeft. Dan kun je met hem handelen. Je moet niet altijd het onderste uit de kan willen halen.” Daar horen bovendien bepaalde waarden bij, zoals moed en ondernemerschap. In bredere zin, zo vertelt Weber, leidde dat tot de ontwikkeling van een idee van gemeenschaps- en burgerzin. “Die twee woorden zijn met dat Hanzedenken en met die mentaliteit verweven.”

Deze kernwaarden en mentaliteit van de Hanze pogen Webers en Den Butter te vertalen naar de hedendaagse Europese economie. Dat betekent een zoektocht naar het gemeenschappelijk, meer assertiviteit, maar met het behoud van de pluriformiteit van de steden en gebieden. Dat betekent voor Europa een economie die meer lokaal of regionaal is ingericht, en waarbij men samenwerking horizontaal en op coöperatieve wijze zoekt. “Ik denk dat er al veel Hanzementaliteit in ons zit [..] Het is een soort latent DNA dat we weer tot leven proberen te wekken.”
Blue Tiger Studio – vrijdag 25 september 2020 – 3:13:33 min

Aan tafel Cyril Wentzel en Richard Zijlstra spreken we de laatste decennia aan klimaatbeleid door, en de verwachting wat het in de toekomst gaat worden. De kostenraming van klimaatbeleid – het idee dat we met menselijk ingrijpen de temperatuur van planeet aarde kunnen bijsturen – is in de afgelopen jaren verschoven van 13 miljard, naar meer dan 100 miljard, naar meer dan 1000 miljard.

En het houdt nooit op als we niet ingrijpen. Op een gegeven moment vliegen de biljarden over het Blue Tiger biljart en de machtswaanzin komt langzaam bloot te liggen.
Een Oorlog Reeds Verloren – vrijdag 25 september 2020 – 9:00 min

Op zondag 13 september organiseerde Vrouwen Voor Vrijheid (https://www.vrouwenvoorvrijheid.nl/) de Vrouwenmars in Utrecht. Als protest tegen de coronamaatregelen, maar ook om te verbinden tussen de mensen die voelen dat hun vrijheid op het spel staat.

Sven Hulleman was uitgenodigd als een van de mensen die de menigte, die beduidend groter was dan werd bericht in de traditionele media*, toe mochten spreken na hun wandeling van het Moreelsepark naar het Lepelenburgpark. Hij sprak zich opnieuw uit tegen de coronawet die de democratische rechtsstaat met voeten treedt en drukte de toeschouwers op het hart dat het bewaken van de vrijheid ons aller verantwoordelijkheid is.
Ongehoord Nederland – donderdag 24 september – 6:48 min

Thierry Baudet zou volgens Pieter Omzigt knippen en plakken om zijn video’s op zijn FaceBook kanaal te plaatsen.

Hier de tweet van Omzigt over dit voorval.
Ongehoord Nederland – donderdag 24 september – 23:33 min

De Nieuwe Wereld – donderdag 24 september 2020 – 51:09 min

Marlies Dekkers in gesprek met maag- en darmspecialist Luc Colemont. “We kunnen gezonde levensjaren redden.”

De afgelopen jaren heeft men in de geneeskunde ontdekt dat de darmen een cruciale rol spelen bij onze gezondheid. Het gaat dan vooral om de darmflora, zo legt dr. Colemont uit, oftewel de microben die zich daar bevinden. Recent onderzoek biedt nieuwe mogelijkheden. “Ik denk dat we over een paar jaar heel anders tegen darmkanker gaan aankijken.”

Colemont is 28 jaar lang maag- en darmspecialist in Antwerpen. “Ik heb helaas teveel mensen gezien met darmkanker. [..] maar ik zag ook dat mensen er heel weinig over wisten.” Weinigen beseffen volgens Colemont hoeveel mensen daaraan overlijden. Iedereen heeft 5% om darmkanker te krijgen. “Vandaag zijn er 14 uitvaarten geweest van mensen die darmkanker hadden. [..] dat komt niet in het nieuws, daar wordt niet over gesproken.” Met voorlichting probeert Colemont dit te voorkomen. “Als we levens kunnen redden, leed voorkomen en kosten besparen, dan is als arts mijn verdomde plicht om die kennis te delen.”

Door gezonde voeding kunnen we zelf veel aan preventie doen. Het gaat dan om veel groente en fruit, vezels en voldoende water. Daarbij moeten we volgens Colemont oppassen met hypes. “Mijn advies is altijd heel simpel: alles met mate.” De kern daarvan is dat op die manier de darmflora in balans blijft. Een disbalans, die bijvoorbeeld ook kan ontstaan door een infectie zoals salmonella of door antibiotica, “is waarschijnlijk de oorzaak van het ontstaan van poliepen.”

Colemont legt ook uit over zogenaamde poeptransplantie. “Dat houdt in dat een bepaalde donor die is getest naar het ziekenhuis gaat met z’n poep. Dat gaat naar het lab, daar gaat de mixer in, er wordt een vloeistof van gemaakt [..] en dat wordt bij de patiënt ingebracht aan het begin van de dikke darm.” Het is bewezen dat patiënten met een bepaalde zeer heftige ontsteking (als gevolg van een bepaald antibioticum) daar veel baat bij hebben. Maar het wordt, zo vertelt Colemont, ook bij talloze andere ziekten geprobeerd, zoals de ziekte van Crohn, en zelfs bij Parkinson en Diabetes. “Ik verwacht binnen nu en vijf jaar zeer interessante resultaten.”

Ook legt Colemont uit dat een goede stoelgang zeer kan verschillen per persoon. “Ik zeg altijd: wat ligt tussen drie keer per week en drie keer per dag, is voor mij een normale stoelgang.” Er zijn geen bewijzen dat iemand die 3 keer per week poept meer of minder kans heeft op ziekten dan iemand die dat dagelijks meermaals doet. Wel heeft de vervuilende industrie een impact op onze darmflora. “Er is een verband tussen luchtverontreiniging, stikstof en kanker. Dat is een zeer complex probleem. Toch is er volgens Colemont goed nieuws: we kunnen daar wat aan doen. Door te testen kan men er op tijd bij zijn. Daarom heeft hij één centrale boodschap. “Doe de test. [..] We kunnen gezonde levensjaren redden.”
Tisjeboy Jay – donderdag 24 september 2020 – 6:00 min
Cafe Weltschmerz – donderdag 24 september 2020 – 44:58 min

Een Marokkaanse Jood van Analfabetische Ouders is de biografie van voormalig buitengewoon hoogleraar interculturele communicatie, David Pinto. Een gesprek van Paul Cliteur.

Pinto migreerde in 1967 van Israël naar Nederland. Hij was titularis van een leerstoel van 1998 tot 2005 aan de universiteit van de Amsterdamse faculteit politieke en sociaal-culturele wetenschappen. Pinto is tot op heden directeur van het Intercultureel Instituut. Een commercieel bedrijf dat hij in 1982 oprichtte. Hij is auteur van 19 boeken en publicist van meerdere onderzoeksrapporten, artikelen, columns en essays
Cafe Weltschmerz – donderdag 24 september 2020 – 1:08:58 min

Isa Kriens, betere bekend als de Kleine Activist is een juriste die heeft gewerkt met bij ministerie van Financiën en nu werkt bij de gemeente Rotterdam. Verder heeft zij recent haar social media kanalen De Kleine activist (@dekleineactivist) gestart waar zij zich kritisch uitlaat over het huidige gekozen beleid.

In gesprek met Jorn Lukaszczyk (@jornluka) vertelt ze over haar tijd in angst bij het ministerie van financiën, haar blik op de spoedwet als juriste, de start van de Kleine Activist en haar beweegredenen en hoe we uit deze situatie komen.
De Nieuwe Wereld – woensdag 23 september 2020 – 41:49 min

Paul van Liempt in gesprek met oprichter en directeur van Zuidweg & Partners Jacqueline Zuidweg.

Zuidweg is actief in de schuldhulpverlening voor ondernemers. Ze vertelt in dit gesprek dat, helaas, voor haar de drukke periode binnenkort zal aanbreken. “Ik ga zelf uit van een verdubbeling.” Het is niet ondenkbaar dat grote groepen ondernemers te maken krijgen met armoede. Ruim 8% heeft daar nu al mee te maken. Volgens Zuidweg houdt vrijwel niemand de slechtste scenario’s rekening. “Mijn advies is altijd aan startende ondernemers: maak ook een plan voor als het niet goed gaat. Maar dat is er vaak niet, daar blijf ik me over verbazen.”

Op het moment moet de werkgever opdraaien voor de transitievergoeding voor personeel dat ze moeten laten gaan. Zuidweg: “De bescherming van de werkgever gaat heel ver. Dat is heel goed, maar dat moet niet ten koste gaan van de levensvatbaarheid van het bedrijf.” Ze stelt dat de politiek met dergelijke maatregelen denkt aan het grootbedrijf, zij kunnen dat gemakkelijk betalen. Voor het mkb is dat vaak veel lastiger. Hetzelfde geldt voor het maken van een doorstart: dat kunnen de grote spelers gemakkelijk doen: “Zij hebben sowieso betere financiële en voorspellende kennis [..] een kleine mkb’er heeft al moeite om z’n eigen business te runnen.”

Het is evident dat deze fase van onzekerheid voor veel ondernemers veel stress oplevert. Volgens Zuidweg “is er nooit aandacht geweest voor de falende ondernemer”. Mocht je bedrijf failliet gaat – en dat zal voor vele duizenden bedrijven gaan gebeuren – is dat psychologisch extreem zwaar. “Het is een rouwproces. Je komt daar het beste doorheen met een goede sociale omgeving. Maar die hebben veel ondernemers niet meer want ze zonderen zichzelf af en ze schamen zich dat het niet is gelukt [..] het is schrijnend.” Veel ondernemers vinden het lastig aan te geven als het niet meer lukt, zo vertelt Zuidweg, want het idee is immers dat ze zelfredzaam dienen te zijn.

Voor Zuidweg zelf is enig idealisme inherent aan het ondernemerschap. “Het gaat als bedrijf ook om de sociale impact, niet alleen de winst op korte termijn.” Dit zou wel eens het moment kunnen zijn dat er maatschappelijk veel gaat schuiven. Hoop Zuidweg op een grote systeemverandering? “Ik ben altijd voor de idealen, maar het moet wel praktisch realiseerbaar zijn.”
Blue Tiger Studio – woensdag 23 september 2020 – 1:16:38

Welkom bij het woordkunstduo Rypke en Tom! kwetsen is kunst, en gekwetst zijn is deelhebben aan de Hooge Kunscht! In deze woordkunstige aflevering mag alles gezegd worden wat niet gezegd mag worden, en krijgt u en passant alles mee wat u moet weten over de (grond)watermaffia.
Ongehoord Nederland – dinsdag 22 september 2020 – 47:36 min

Heeft Vrouwe Justitia haar blinddoek nog wel om? Na veroordeling van politicus Geert Wilders en de vrijspraak van woordkunstenaar Akwasi, gaan steeds meer stemmen op dat het OM en de rechtspraak niet onafhankelijk zijn.

Hoe komt dit? Wordt de democratie niet uitgehold en werkt het trias politica nog wel?Het panel spreekt hierover met Raisa Blommestijn, jurist en filosoof en Bart Collard, criminoloog, schrijft een proefschrift over Islamitisch terrorisme. Raisa en Bart zijn verbonden aan de universiteit in Leiden.
Blue Tiger Studio – dinsdag 22 september 2020 – 58:01 min

Afgelopen week kreeg boer Thijs Wieggers uit Mariënvelde 1.000 euro boete en een strafblad omdat hij op 30 april jl. een trekkershow organiseerde: 300 boeren beeldden toen samen de vrijheidsfakkel van het Nationaal Comité 4 en 5 mei uit.

Tom brengt hem een bezoekje in de mooie Achterhoek. Aan de picknicktafel met de Achterhoekse vlag erop zitten de twee gezworen kameraden: Thijs en zijn medeorganisator Rutger. Het zit ze allemaal erg hoog: het totale gebrek aan marktwerking in de handel, corruptie bij het openbaar bestuur en het Openbaar Ministerie, maar ook: de opvallende voorkeur van de Politie voor totaal ongeschikte agenten. Want niet lang na de manifestatie op zijn eigen akker krijgt Thijs vlakbij Blijswijk een pistool van een agent tegen zijn hoofd, die zelf voor zijn trekker stapt.

Thijs kreeg een aanklacht wegens bedreiging van de agent en moet op 5 oktober het hele pokke-eind naar Dordrecht rijden voor een eerste gesprek met het OM. Quote van de borderline-agent die zelf met getrokken pistool voor de trekker sprong: “Ik zou zeker gewoon hebben geschoten.” Vanwege een patatje!
De Nieuwe Wereld – dinsdag 22 september 2020 – 48:19 min

Marlies Dekkers in gesprek met schrijver Kluun over zijn laatste boek.
Een Oorlog Reeds Verloren – dinsdag 22 september 2020 – 42:48 min

Een van de sectoren die het meest te lijden heeft onder de coronamaatregelen is het nachtleven. De wijze waarop hen het ondernemen onmogelijk is gemaakt door de overheid en met name het uitblijven van constructieve dialoog om samen tot een duurzame oplossing te komen heeft tot veel frustratie en onbegrip geleid.

Ondernemer Jorn Lukaszczyk was te gast om te praten over de impact van de coronacrisis op zijn sector en de samenleving als geheel, in welke de nachtclubs een belangrijke rol vervullen voor een doelgroep die ver van politiek Den Haag af staat. Ook hij vraagt zich af hoeveel macht voor de overheid om vrijheden te beperken gerechtvaardigd is en deelt zijn zorgen over de stroefheid van het publieke debat, waarin al langer een ontwikkeling gaande is richting vijandigheid en uitsluiting. Hij betoogt dat het kantelpunt waarop de maatschappij zich lijkt te begeven kan leiden tot een beter systeem, maar alleen als men in goed vertrouwen met elkaar in dialoog blijft.
Ongehoord Nederland – maandag 21 september – 6:05 min
Stefan Noordhoek – maandag 21 september 2020 – 4:48 min

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

↗️ Playlist week 39

Categorieën
InfoTube

InfoTubeWeek-2038

Week 2020-38 – 14 t/m 20 september

Ongehoord Nederland – 1:45:43 min

In RETURN TO EDEN bezoekt de onafhankelijk filmer Marijn Poels, wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren.

Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, controleren en manipuleren bloot. Het is een verhaal waarin Marijn Poels kritisch balanceert tussen de kracht van de natuur en de menselijke drang die te beheersen, met een sterke focus op klimaatverandering en landbouw.

Sinds mensheugenis heeft de mens het verlangen het leven, de omgeving en bij voorkeur de ander te reguleren. Ontstaan uit het principe om chaos te voorkomen en maatschappij te structureren en te beschermen met zoveel mogelijk zekerheid en veiligheid. Echter, de grens tussen zorg, regulatie en manipulatie is flinterdun waarin vrijheden worden opgeslokt door doorgeschoten ideologieën waarin zich politieke agenda’s nestelen.

In hoeverre moeten we reguleren of pragmatisch aanpassen aan een veranderende omgeving.
De Nieuwe Wereld – zondag 20 september 2020 – 47:59 min

Paul van Liempt in gesprek met jurist en filosoof Raisa Blommestijn over het fenomeen ‘cancel culture’. “Ik voel een verantwoordelijkheid om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen.”

De laatste tijd treedt Blommestijn steeds vaker naar buiten. Als jurist en filosoof keert ze zich met name tegen de zogenaamde ‘Cancel cultuur’. Dat betekent zoveel als het intimideren en uitsluiten van iemand op basis van een problematische of controversieel geachte mening. Blommestijn: “We moeten die intimidatie niet hip noemen of normaliseren.” Iedereen heeft het recht om zijn mening te geven. Bedrijven zouden volgens Blommestijn dan ook in moeten gaan op de oproepen om mensen te boycotten. “Zij hebben een verantwoordelijkheid om hun rug recht te houden en te zeggen: wij gaan niet mee in dat soort oproepen.”

Samen met een collega heeft Blommestijn een manifest opgesteld teneinde het vrije woord te verdedigen. Dat heeft geleid tot oproepen aan de rector van haar universiteit om haar te ontslaan. Maar het spreekt toch voor zich dat ze zich juist aan de academie kan zeggen wat ze wil? “Ja dat lijkt logisch, maar dat blijkt niet zo logisch te zijn.” Blommestijn kan haar standpunten nu vrijuit kan spreken, alhoewel collega’s haar daar soms wel op aanspreken. “Juist die reacties sterken mij. Dan denk ik: ik moet mij niet laten intimideren. [..] Ik voel een verantwoordelijkheid om die vrijheid van meningsuiting te verdedigen.”

Blommestijn is ook kritisch op de focus op diversiteit. “Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen gelijke kansen heeft wat betreft het krijgen van een bepaalde functie. Dat lijkt zich nu te verplaatsen naar een verhaal van gelijke uitkomsten.” Het dient te gaan om de kwaliteiten van iemand, niet om de uiterlijke kenmerken, zo betoogt Blommestijn. “Dan zijn we helemaal niet meer bezig met de vraag waar het om gaat.” Ook vindt ze quota denigrerend. Alsof vrouwen, of bijvoorbeeld minderheden niet in staat zouden zijn om op eigen kracht door het glazen plafond te breken. “Feministen hebben het graag over empowerment van vrouwen. Nou empowerment is absoluut niet quota of streefcijfers.”

Nu wordt er vandaag de dag ook regelijkmatig gesproken over institutioneel racisme. Blommestijn: “Dat is een hele ernstige beschuldiging en die wordt nogal makkelijk geuit.” Grootschalig bewijs voor die aantijging ontbreekt volgens haar, en we dreigen eraan voorbij te gaan hoe ernstig die aanklacht in feite is. Verder spreekt Blommestijn in dit gesprek over de zaak Wilders. Ze is het niet eens met de uitspraak, maar de claim dat Nederland een corrupt land zou zijn, zoals Wilders zelf stelt? “Die woorden zou ik niet gebruiken, ik vind dat te ver gaan.”

Wel is is Blommestijn zeer kritisch op de gang van zaken bij Akwasi en Jacobine Vreekamp, de officier van justitie die uitspraken doet over racistische zaken en ook zitting nam in een racismemeldpunt. “Er is geblunderd zou ik zeggen [..] de schijn van partijdigheid is al voldoende om te spreken van een onwenselijke gang van zaken.”
Groot Nieuws – zondag 20 september 2020 – 23:11 min

De afgelopen tijd is het in de media veel gegaan over complottheorieën. Maar we moeten ons ook afvragen of onze beleidsmakers beïnvloed worden door een complottheorie. In deze video van Groot Nieuws legt David Groot uit wat een complottheorie is, hij maakt een analyse van het corona beleid en wijst op de overeenkomsten tussen het beleid en complottheorieën.
Tisjeboy Jay – zondag 20 september 2020 – 54:02 min

In deze aflevering is Mike van Leefbewust Nederland te gast ! We hebben het over het belang van een goede mindset. Hoe essentieel is gezonde voeding. En wat kan je nou zelf doen om zo veilig mogelijk deze corona crisis door te komen
Cafe Weltschmerz – zondag 20 september 2020 – 38:46 min

Bas Filippini, ondernemer, bekend van Privacy First heeft met het oog op de 2e Kamer verkiezingen van 17 maart 2021een nieuwe partij opgericht. Dit als reactie op het coronabeleid.

Vrij en Sociaal Nederland (VSN) is de partij waarmee hij als lijsttrekker de kamer wil veroveren. Wie is Bas Filippini? Wat zijn de principes van VSN? Een vrijzinnig politieke partij voor de burger. Wat is er te zeggen over het politieke programma? Wat denkt hij te bereiken voor Nederland? Een indringend en informatief interview
Cafe Weltschmerz – zondag 20 september 2020 – 14:58 min

Ad Nuis noemt zichzelf “Het kleine mannetje dat wereld bekijkt vanuit het allerlaagste, in de traditie van Simon Carmiggelt en vanuit de geopolitiek in de traditie van GJW Hiltermann.”

In deze column de van racisme beschuldigde, wereldberoemde fotograaf, Martin Parr. Martin Parr is de Johan Cruijf onder de fotografen. Een racist is hij volgens Ad Nuis niet. Wel een humorvolle fotograaf.

In 2017 heeft Parr het initiatief genomen voor een heruitgave van een fotoboek waarin foto’s staan die als kwetsend kunnen worden beschouwd. Het gaat om het boek London uit 1969 van de Italiaanse fotograaf Gian Butturini. In deze heruitgave staat een foto van een zwarte vrouw met daarnaast een foto van een gorilla achter tralies in de dierentuin in London. Een zwarte studente stoorde zich daaraan en diende een klacht in, maar waar gaat het nu werkelijk over?
Een Oorlog Reeds Verloren – zondag 20 september 2020 – 41:30 min

Marije Berkelaar is één van de critici van de coronamaatregelen die recentelijk viraal gingen op social media. Daarbij kreeg zij extra aandacht én kritiek vanwege haar achtergrond als huisarts. Omdat zij zich niet meer kon verenigen met de nadruk op farmacie en de invloed van die industrie is zij nu haar eigen weg gegaan, meer gericht op behandelmethoden die uitgaan van het eigen lichaam en een gezonde levenswijze.

Sven nodigde haar uit om te komen praten over de situatie, haar standpunten en zienswijze. Nogmaals spreekt zij zich uit tegen het overheidsbeleid en de schadelijke uitwerking die deze heeft op de gezondheid, in de hoop dat mensen zelf de waarheid gaan onderzoeken en trouw blijven aan zichzelf, zonder angst.
De Nieuwe Wereld – vrijdag 18 september 2020 – 40:04 min

Paul van Liempt in gesprek met Amerikakenner Victor Vlam over Trump en de aankomende presidentsverkiezingen. “Bij elke verkiezing zie je meer spanning en geweld.”

Het is volgens Vlam een probleem dat de aankomende presidentsverkiezingen in termen van sport wordt beschouwd. “Ik denk dat een van de problemen in Amerika is dat het als een soort bokswedstrijd wordt gezien.” Vlam gaat zelf de komende periode het land door met een theatertour over de verkiezingen. “Wij proberen mensen ook context en duiding te geven.” Veelal wordt Trump neergezet als niet presidentieel. Vlam nuanceert dat beeld: “Je kunt tekortkomingen hebben op persoonlijk vlak, maar dat betekent niet per se dat je een slechte president bent. Ik denk dat we meer zouden moeten kijken naar: wat is nu het beleid?”

Voor de komende presidentsverkiezing is corona het belangrijkste thema. Als er een derde golf komt, zo stelt Vlam, dan wordt het bijna onmogelijk voor Trump om herkozen te worden. “Joe Biden zet er op in dat hij al vanaf het begin waarschuwde voor het virus.” Toch herinnert men zich wel de situatie van voor de pandemie. “Veel mensen zeggen: Trump heeft ervoor gezorgd dat het heel goed ging met de economie.” De Democraten stellen daar tegenover dat dat een vrucht was van Obama-beleid. Volgens

Vlam moeten we de invloed van een president echter niet overschatten: hij kan hooguit in de marge zoiets omvangrijks als de economie sturen. Trump heeft echter wel een ander grote troef: “Hij is de enige recente president die geen oorlog is begonnen.” Vlam spreekt ook over de situatie bij de Democraten. Hij ziet een gespeten partij, “waardoor ze zijn uitkomen bij een kandidaat die eigenlijk noch vlees, noch vis is.” Net als in 2016 lijkt de winst de Democraten niet kunnen ontgaan: Biden staat er veel beter voor dan Trump. Toch kan zelfs nu het onverwachte gebeuren, zo stelt Vlam. Hij noemt de campagne van Biden zelfs de meest inspiratieloze ooit. “Hij komt bijna z’n huis niet uit [..] Ik denk dat hij nog steeds een kans maakt, maar dat is omdat mensen tegen Trump stemmen. Biden is eigenlijk compleet irrelevant.”

Sinds de verkiezing van Obama is ook het belang van data steeds groter geworden. Vlam legt uit hoe dat werkt. “Als je alle datapunten samenvoegt kun je een concreet beeld krijgen wat voor persoon iemand is. En of iemand gaat stemmen en waarop.” Ook kun je voorspellen welke thema’s spelen en waar mensen boos over zijn. “En dat voedt de polarisatie, want je wordt opgehitst.” Zou dat in het meest extreme geval zelfs kunnen leiden tot een burgeroorlog in Amerika? Volgens Vlam niet zomaar, maar “het is wel iets wat op de loer ligt voor de Verenigde Staten. Bij elke verkiezingen wordt het meer gespannen en zie je meer geweld.”

Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de identiteitsdiscussies en de gigantische armoede. “Ik denk dat een van de onderbelichte thema’s is hoeveel armoede er is in de typische Trump staten.” Men heeft daar niks meer te verliezen, en bij uitstek dat kan leiden tot sociale ontwrichting. Er heerst een gevoel dat Washington op hen neerkijkt. “Dat is wat het Trump sentiment voedt.”
Nieuwsuur – zaterdag 19 september 2020 – 8:13 min

Zelf zijn ze kerngezond, maar de kans dat hun chronisch zieke moeders corona overleven is klein. Daarom blijven Oriana (6) en Mila (14) al sinds maart zoveel mogelijk binnen en gaan ze niet naar school. En dat allemaal om koste wat kost te voorkomen dat zij het virus meebrengen naar huis, en mogelijk hun ouders besmetten.

Wat doet het met moeders als zij hun kind ‘huisarrest’ moeten geven, omdat een besmetting voor voor hen fatale gevolgen kan hebben? En wat doet het met de kinderen?

We spraken moeders (en dochters) over deze (on)vrijwillige thuisquarantaine van nu al zeven maanden.
Ongehoord Nederland – vrijdag 18 september 2020 – 4:18

Binnenkort lopen de licenties weer af en nieuwe worden weer aangevraagd als het gaat om de publieke omroep. Moeten er nu wel nieuwe omroepen bij? Is het pallet niet gekleurd genoeg?

Martin Bosma: “Nee, ik zie niet veel kleurigheid in Hilversum. Het is meer van hetzelfde. Vroeger had je omroepen en die stonden ergens voor. De normen en waarden van de omroepen zijn allemaal hetzelfde geworden.” Kijk verder….
De Nieuwe Wereld – vrijdag 18 september 2020 – 50:08 min

Paul van Liempt in gesprek met hoogleraar evolutionaire psychologie Mark van Vugt. “We zullen ons gedrag moeten aanpassen.

In zijn onderzoek past Van Vugt de inzichten uit de evolutionaire biologie toe op het gedrag van mensen. Zo probeert hij hedendaagse maatschappelijke patronen beter te begrijpen. Vanuit dat oogpunt is deze coronatijd eigenlijk niet zo uitzonderlijk. “Als je door een evolutionaire bril kijkt weet je dat allerlei diersoorten al generaties lang met infectieziekten te maken hebben.” Naast roofdieren en vijandige groepen is dat al sinds de oertijd de grote bedreiging voor de mens.

Van Vugt legt uit dat daar naar verloop van tijd altijd oplossingen voor gevonden worden. Dat is precies het vormogen tot aanpassing dat overlevende diersoorten kenmerkt. Maar een situatie van dreiging betekent wel een andere vorm van leven. “Het leidt tot meer xenofobie. [..] Van mensen buiten de groep, vreemdelingen, is het onduidelijk of die iets hebben. Dus als er een infectie dreigt, maken we een sterk onderscheid tussen onze eigen groep en de andere.”

Infectieziekten zijn inherent aan de co-existentie van diersoorten. Maar de risico’s zijn sinds de landbouwrevolutie wel gegroeid, zo vertelt Van Vugt, omdat de nabijheid tussen mens en dier groter is geworden. “De manier waarop wij nu leven, hoge dichtheid, dichtbij dieren, gelobaliseerd etc.. Als wij dat niet willen stoppen dan komt er weer een golf aan, in welke vorm dan ook.” Vanuit evolutionair perspectief betoogt Van Vugt: wen maar aan een radicaal andere levenswijze, met meer afstandelijkheid, minder impulsiviteit en mobiliteit. Als wij de weg van globalisering op blijven willen gaan “dan zullen we ons gedrag moeten aanpassen”.

Van Vugt heeft ook veel onderzoek gedaan naar leiderschap. In tijden van crisis dient en leider primair bescherming te bieden. Bovendien heeft hij of zij een uitgesproken taak binnen de samenleving als geheel: “Een leider in deze tijd moet het goede voorbeeld geven, het is een rolmodel.” In dat verband geeft het gedrag van Grapperhaus (op zijn bruiloft waar geen anderhalve meter afstand werd gehouden) volgens Van Vugt blijk van falend leiderschap. “In elk ander verstandig land zou zo’n man de eer aan zichzelf hebben gehouden. [..] Ik vind het echt onvoorstelbaar.”

Ons instinct streeft altijd naar een stabiele omgeving. Van Vugt: “Dat zie je in de evolutie ook. De jagers-verzamelaars waren er al op gericht om de onzekerheid uit de regio te reduceren. Dan kun je bouwen, investeren in familie, uitbreiden etc.” De cultuur is een buffer tegen de onzekerheden. Maar is daarin altijd een verdere voortuitgang te boeken? Kunnen we eindeloos risico’s uitbannen en zo ons leven verbeteren? Volgens Van Vugt niet: “Vooruitgang bestaat in evolutionaire zin niet.” Wel leert de wetenschap ons dat we ons immer dienen voor te bereiden op toekomstige crises en catastrofes. “De evolutie leert dat er altijd iets kan gebeuren.”
Cafe Weltschmerz – vrijdag 18 september 2020 – 35:37

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid en Ab Gietelink behandelen in 10 stellingen de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid 19’, beter bekend als de Spoedwet. Daarna behandelen ze de positie van de verschillende Kamerfracties inzake deze wet.

De Noodwet in 12 Stellingen
1. De Noodwet is een machtigingswet met vergaande bevoegdheden voor de Minister van Volksgezondheid
2. De Minister van Volksgezondheid kan zonder inmenging van de het parlement rechten en grondrechten vergaand inperken op basis van vage criteria
3. De Minister kan scholen sluiten of voorwaarden stellen
4. Het is belangrijke vooruitgang als de expliciete parlementaire controle en instemming voor iedere maatregel in de wet wordt opgenomen
5. Opgenomen artikel: Het is verboden om zich buiten de eigen woning binnen de gestelde lengte (1,5 m) te bevinden
6. Boetes (met strafblad) blijven ook in de nieuwe spoedwet in stand
7. Handhaven achter de voordeur is uit het wetsontwerp geschrapt
8. Met de ‘vangnetbepalingen’ kunnen ook niet in de wet vastgelegde bevoegdheden alsnog opgenomen worden
9.Mogelijke vangnetbepaling: Uitbreiding mondkapjesverplichting in binnen en buiten zones 10.Mogelijke vangnetbepaling: De vrijheid van Meningsuiting en vrijheid van publicatie kunnen ongedefinieerd worden ingeperkt
11. Mogelijke vangnetbepaling: Verplicht testen en regels vaccinatie
12. Mogelijke vangnetbepaling: Verplichte Quarantaine inclusief opname in GGD faciliteiten en kampen
Blue Tiger Studio – vrijdag 18 september 2020 – 22:19 min

Over de institutionele positieve discriminatie en privileges van Akwasi, Esajas, Wekker en vele anderen door onze instituten: media, recht, ngo’s, politiek en het internationale grootbedrijf. Deze mensen regen doodsbedreigingen, discriminatie, racisme en prijzen aan elkaar. Maar wat doet het grootbedrijf zoals onder andere Allen&Overy bij deze Soros-knechtjes?
Cafe Weltschmerz – vrijdag 18 september 2020 – 1:07:57 min

Jay Francis, beter bekend als Tisjeboy Jay, is een Nederlandse stand-up comedian, acteur, televisiepresentator en zanger van Surinaamse afkomst.

Tisjeboy Jay vergaarde bekendheid door zijn hilarische filmpjes op het internet, vaak met een serieuze boodschap in verwerkt die je aan het denken zet.

Jay is een tikkeltje grofgebekt, neemt geen blad voor de mond maar heeft een goede kijk op het leven. Zijn drijfveer is positiviteit verspreiden in een vaak nogal negatieve wereld. Zijn motto luidt dan ook als volgt ‘als jij lacht, lach ik ook’.

In aanloop van zijn nieuwe theatershow spreekt Jorn Lukaszczyk over ‘wakker’ worden en het onderwerp van zijn show ‘Het nieuwe abnormaal’
Blue Tiger Studio – donderdag 17 september 2020 – 1:32:37

Eric Lemmens merkte 18 jaar geleden raar gedrag op bij enkele wijkagenten in Hoensbroek, waar hij juist neergestreken was. De agenten waren waarschijnlijk actief in de drugshandel. Na een van hen er op aan gesproken te hebben volgde een steeds verdergaande terreurcampagne, een strategie die vaak wordt toegepast om het stressniveau bij het slachtoffer te verhogen en hem in een soort oorlogstoestand te brengen, in de hoop dat hij doorslaat.

Naast regelmatige intimidatie, werd in de loop van 18 jaar vijf keer een inval bij Lemmens gepleegd door de politie, vaak zwaar bewapend, gewelddadig en onder valse voorwendselen, zoals wapenbezit. Bij een van die invallen sloeg Lemmens door en verdedigde zijn huis met een honkbalknuppel terwijl de marechaussee met schilden en knuppels zijn huis in stormde. Hij maakte geen schijn van kans. Toch werd hij in het politieverslag beschuldigd van drie pogingen tot doodslag. Hij kreeg drie jaar gevangenisstraf en groeide daar volgens zijn gevangenisdossier uit tot modelgevangene: altijd vriendelijk, stabiel, sociaal, behulpzaam, en een vraagbaak voor vele medegevangenen.

Toen hij vrij kwam bleef het ook daarna niet stil. Met de politie samenwerkende criminelen gingen hem provoceren, en zo bouwde de politie door aan een volledig fake-dossier. Toen hij eens zwaar werd mishandeld door die lui, pakte de politie hem op, en draaide alle feiten om. De mishandelaars werden nooit vervolgd. Een en ander had tot gevolg dat Lemmens een artikel 12 procedure kon opstarten om corrupte agenten onder ede te kunnen verhoren, hun criminele maatjes te vervolgen en zelf zijn blazoen te zuiveren.
Vincent Everts – donderdag 17 september 2020 – 1:42:20

Willem Engel heb ik in het begin regelmatig geïnterviewd over zijn kritiek op de corona maatregelen, zijn opvattingen over de besmettingen, overdracht en de PCR test. Verder over zijn kort gedingen tegen de staat en de demonstraties. Hij heeft ook 350k digitale handtekeningen verzameld tegen de Corona spoedwet.

Ik sprak met hem over zijn rol in de media, zijn regelmatig provocerende uitspraken en de manier waarop de politiek en de media op zijn interventies reageert.

Inhoud – Actuele Cijfers, besmetingen net zo hoog als in april? – De corona maatregelen die werken blijven en opgeheven moeten worden – Zijn uitgebreide PCR rapport en waarom die misbruikt wordt – Ervaringen en resultaten kort gedingen tegen de staat en in het buitenland – De demonstraties Duitsland 500k, Israel 80k, Argentine zaterdag as. – Met wie heeft Willem een relatie met de politiek. – Rol WHO, World economic forum, Israel politiek en meer – Zijn relatie met de media, welke media doet het goed en accepteert hem. – Q&A
Ongehoord Nederland – woensdag 16 september 2020 – 21:56

Wil de Europese Unie door massa-immigratie landen als Nederland afbreken? Reinette Klever praat hierover met Rutger van den Noort, oprichter van de NEXIT Denktank.

Wat zijn de gevolgen van de massa-immigratie voor onze sociale voorzieningen, cultuur, onderwijs, woningvoorraad, geweld en natuurlijk; wat kost het allemaal?
De Nieuwe Wereld – woensdag 16 september 2020 –

Ad Verbrugge in gesprek met macro-econoom Kees de Kort over de coronacrisis. “Zelf nadenken kunnen we niet meer.”

De economische cijfers voor het laatste kwartaal en ook volgend jaar zijn voorzichtig optimistisch. De Kort gelooft daar niets van. Grote organisaties werken met modellen, “en ik denk dat de modellen niet zijn toegerust op de dingen die nu gebeurd zijn.” De Kort doelt op eventuele nieuwe lockdowns, de anderhalve meter samenleving, de angst bij mensen en de grote onzekerheid over de toekomst. Alle verwachtingen zijn gebaseerd op een normaaltoestand, terwijl er nu een systemische verandering gaande is. “Ik denk dat het afzwakt. Daar wijst ook alles op.”

De Kort verbaast zich over de relatieve rust. Vooral jongeren zullen de prijs van de keuzes die nu worden gemaakt moeten betalen. “Het toekomstperspectief van hele grote groepen mensen verslechtert per dag.” De financiële autoriteiten hebben weten te voorkomen dat er een financiële crisis is ontstaan. Daardoor hebben de mensen met bezittingen weinig tot geen last van de maatregelen. De ongelijkheid zal dan ook toenemen, zo stelt De Kort. “Als je geld hebt word je rijker en als je geen geld hebt verlies je overal terrein [..] De bijvangst van het monetaire beleid zijn problemen in de reële sfeer.”

Bovendien leidt de coronacrisis volgens De Kort tot een groeiende twijfel aan autoriteiten. “Er worden hele rare maatregelen genomen die niemand begrijpt. Dat ondermijnt het gezag.” Men stelt, zo vertelt De Kort, dat er politieke keuzes worden gemaakt, terwijl alle economische, sociale en ook medische consequenties van het coronabeleid niet meegenomen worden in de overweging. Zelfs binnen het medische domein is er volgens hem tunnelvisie. “Een kankerdode of verkeersdode is net zo erg als een coronadode. Leg dat op tafel.” Pas dan kun je een integrale afweging maken.

Daarnaast hekelt De Kort het feit dat de discussies wel gaan over de staatsschuld, terwijl volgens hem probleem in de privésector ligt. Als bedrijven een lagere omzet draaien en particulieren minder inkomsten hebben, komen ze in de problemen. “Daar hoor je niemand over, maar daar zit de zwakke plek.” De pijn in de privésector wordt nu collectief door de staat uitgesteld, “maar er is niks opgelost”. De vraag is hoe we uit die schulden kunnen geraken. “We moeten accepteren wat er aan de hand is.” Het nemen van het verlies is daarbij onvermijdelijk, zo betoogt De Kort.

Toch is de afgelopen periode verhelderend geweest, “corona heeft wel een aantal dingen duidelijk gemaakt”. De Kort doelt dan op het feit dat al jarenlang alle risico’s weg worden gefinancierd en daarmee vooruitgeschoven. Het gevolg? “Het aanpassingsproces dat moet leiden tot betere tijden wordt vertraagd.” De Kort waarschuwt voor een gevaarlijk conformisme. “Iedereen kijkt naar elkaar. Zelf nadenken kunnen we niet meer, we kunnen alleen lezen wat anderen doen.” Zo eindigen we als de kikker in de pan waarvan het water langzaam opwarmt, totdat het te laat is.
Blue Tiger Studio – woensdag 16 september 2020 – 1:06:36

Waarom weet een kraamzuster meer over gender dan een sociaal-wetenschapper? Rypke legt het u uit. Is staatsagressie het enige antwoord op mannelijkheid? Rypke heeft het ondervonden. Een speciale uitzending voor alle mannen die door hun vrouwen onderdrukt worden!
Lange Frans – woensdag 16 september 2020 – 1:32:15 min
Vincent Everts – woensdag 16 september 2020 – 1:04:44

Q&A sessie met @mauricedehond over de @rivm cijfers van afgelopen dinsdag, goede analyse uit USA: distancing maatregelen tegen corona geen effect!
Cafe Weltschmerz – woensdag 16 september 2020 – 51:05 min

Onderzoeksjournalist en cultuurfilosoof Ab Gietelink onderzoekt met Prof. Kees van der Pijl, Hoogleraar Politieke economie en Internationale relaties de diepere maatschappelijke oorzaken die de basis vormen van de actuele coronamaatregelen.

Ze beginnen met de kritische behandeling van 3 recente artikelen in het NRC Handelsblad. Het 1e NRC Artikel ondermijnde het censuurproces over de Weltschmerz programma’s tegen de multinational YouTube. Het 2e NRC artikel was een openlijke aanval op de vrijheid en materiele voorwaarden van het onafhankelijke en kritische station Weltschmerz. Het 3e NRC artikel was een interview met miljardair Bill Gates, die onkritisch werd beschreven als ‘spil in de pandemie-bestrijding’.

Het programma belicht verder de machtsstructuur die het fundament vormden voor de pandemiemaatregelen vanuit het perspectief van 11 September 2001. Ze bespreken de recente geschiedenis in het licht van de Coronacrisis. De Irak oorlog (2003) , de Kredietcrisis (2008), de Oekraïne crisis (2014) , de verkiezing van Trump (2016), de mediaoorlog tegen het populisme en de Lockdown in de Coronacrisis (2020). Tenslotte bespreken ze de macht van de multinationale informatieplatformen.
Vincent Everts – woensdag 16 september 2020 – 23:37
Blue Tiger Studio – dinsdag 15 september 2020 – 1:32:40

Willem Grünnbauer zag hoe de vakbonden en de werkgevers (Transport en Logistiek Nederland) in de transportsector samen een plan maakten om Nederlandse chauffeurs te vervangen door goedkope buitenlandse chauffeurs. Er kwam zelfs een handboek’ Succesvol omvlaggen’, naar analogie met de scheepvaart waar omvlaggen schering en inslag is.

Veel Nederlandse transportbedrijven werden een Oost-Europees bedrijf, met dito werknemers, voor een paar schamele eurootjes per uur. Niet alleen de Nederlandse trucker verdween, maar ook de truckersrestaurants, een toch aanzienlijke sector, die dreef op truckers die nog wel normaal betaald kregen. Het schandelijkst waren echter de vakbonden wier leden contributie betaalden om hun eigen toekomst te vernietigen …

Na de break gaan we met Willem de diepte in over de teloorgang van het geweten in christelijke media.

Boeken
Cafe Weltschmerz – dinsdag 15 september 2020 – 0:54 min

Ferdinand van der Neut is woordvoerder van het Algemeen Burger Collectief (ABC). ABC is een federatie van alleen al meer dan 50 actiegroepen die zich verweren tegen de overheidsmaatregelen. In Nederland zijn inmiddels naar schatting enkele honderden maatschappelijke protestbewegingen actief. Aanvalspunten van ABC zijn, de RIVM, het Kabinet en de media. De RIVM, laat steken vallen en toont geen modellen en bewijzen waarop de coronamaatregelen worden gebaseerd.

Het kabinet faalt met meerdere ministers. De media laten het na om pluriform nieuws te te brengen.


Dileila Theunisz Nederlands Official – dinsdag 15 september 2020 – 1:14:45 – Word Soeverein! betaal geen Belasting en Hypotheek meer, zo doe je dat!

De Nieuwe Wereld – maandag 14 september 2020 – 46:13 min

Paul van Liempt in gesprek met Ton van Haperen, publicist, leraar en lerarenopleider. “Kinderen leren steeds minder op school.”

In dit gesprek vertelt Van Haperen over de lastige situatie die tijdens de coronacrisis op scholen is ontstaan. Lessen worden op afstand gegeven, iedere school heeft eigen regels en elke leraar of leerling met een kleine verkoudheid kan straks niet meer komen. Zeker zo aan het begin van het nieuwe schooljaar is juist fysieke aanwezigheid van belang. Lesgeven is niet louter informatie verschaffen, ook de werkrelatie is belangrijk, zo betoogt Van Haperen. “Als die werkrelatie er niet is en dat zich niet ontwikkelt, dan betaal je daar het hele jaar de prijs voor.”

Iedereen is het er wel over eens dat de hoogste prioriteit is dat de scholen open kunnen blijven. Maar dat vraagt volgens Van Haperen om leiderschap. “Ik wil dat ik snap wat er gebeurt. Ik snap nu niet wat er gebeurt en dat is vanwege het ontbreken van regie.” Van Haperen ziet dat eenduidig beleid ontbreekt. De ene school verplicht mondkapjes op de gang, de ander niet. En de school die wel een verplichting invoert kan dat lastig handhaven en krijgt telefoontjes van boze ouders. Van Haperen: “Of je regelt het en zegt: zo doen we het hier in dit land. En anders moet iedereen het maar loslaten.”

Volgens Van Haperen wijst het (gebrek aan) coronabeleid op scholen op een dieper liggende kwestie. “Het probleem van onderwijs, dat is nu al dertig jaar aan de gang, is slecht bestuur.” De besturen staan vaak veel te ver van het onderwijs af en vormen bovendien een gesloten groep die geen kritiek accepteert. “Er wordt vooral gestuurd op loyaliteit en veel minder op prestaties. Dat is feodaal.” Van Haperen schetst een donker beeld: “Je kunt nog zo goed lesgeven, op bestuurlijk niveau interesseert niemand dat iets. [..] Het enige wat telt: kunnen we nog een nieuw project opzetten, kunnen we nog vernieuwen? Innovatie is altijd belangrijker dan routines.”

Het is daarom volgens Van Haperen noodzaak om het onderwijs fundamenteel te veranderen. Of beter gezegd: terug te brengen naar haar basistaken. “Kinderen leren steeds minder op school.” Hij wijst op de grote ongeletterdheid, het teruglopen van rekenkundige vaardigheden en het doorvoeren van gepersonaliseerd onderwijs. Dat leidt tot een grote kansen ongelijkheid, met grote sociale en maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Van Haperen: “Er zijn een aantal dingen die iedereen moet weten, anders verstaan wij elkaar niet. Dat tast de cohesie in de samenleving aan.” Steeds meer scholieren staan al vroeg buitenspel, bijvoorbeeld doordat ze uit een andere sociale of culturele groep komen. “School is juist de plek waar groepen bij elkaar komen. [..] algemeen vormend onderwijs is waanzinnig belangrijk.”
Lange Frans – maandag 14 september 2020 – 51:18 min
Cafe Weltschmerz – maandag 14 september 2020 – 57:17 min

In samenwerking met VPRO Argos en de jurist Paul Ruys heeft Café Weltschmerz deze aflevering tot stand gebracht. Als eerste van een serie over misbruik van kinderen in de breedste zin.

‘Wanneer het Openbaar Ministerie van Justine keer op keer, na aangifte geen aanstalten maakt om ritueel kindermisbruik te onderzoeken, faciliteert zij direct en indirect deze misdaden.’

Meervoudige groepsverkrachting van minderjarigen door vertegenwoordigers van de Haagse elite, onder wie diverse artsen en een topambtenaar van het ministerie van Justitie.

Volgens moeder Marlies werd In de Nieuwe Scheveningse Bosjes Lisa (15) bevallen van een baby, die voor haar ogen wordt vermoord. Justitie neemt vervolgens haar aangifte echter niet serieus. Moeder Marlies hecht wél geloof aan de bizarre verklaring van haar dochter. Ze sprokkelt feiten bij elkaar om het gelijk van Lisa te onderbouwen. Worden betrokkenen in deze zaak nu al zeven jaar van hogerhand beschermd?

Schrijfster Yvonne Keuls publiceerde veelvuldig over seksueel misbruik, rechterlijke macht en minderjarigen. Ze noemt het relaas over Lisa’s hel volstrekt geloofwaardig. Onderzoek door het VPRO-radioprogramma Argos wees uit dat Justitie blunderde in deze zaak, alsof van hogerhand wordt verijdeld dat de onderste steen boven komt.

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

↗️ Playlist week 38

Categorieën
InfoTube

InfoTubeWeek-2037

Week 2020-37 – 7 t/m 13 september

Cafe Weltschmerz – zondag 13 september – 45:33 min

Bedrijfseconoom Paul Buitink in gesprek met Lex Hoogduin, Hoogleraar monetaire economie complexiteit en onzekerheid aan de universiteit in Groningen.
Blue Tiger Studio – 13 september 2020 – 23:32 min

Blue Tiger Vlaanderen … Uitvinder Guillermo is druk geweest in de zomer. Hij vond de waarheidsdetector voor machthebbers uit, want er waren aanwijzingen dat velen van hen in aanraking zijn geweest met mensen die gelogen hebben.

En om uit te sluiten dat machthebbers ook werkelijk besmet geraakt zijn met het liegvirus bouwde Guillermo een teststraat. Judith ging bij hem langs voor tekst en uitleg.

Waarheidsdetector, deel I:
Uitvinder Guillermo bouwde zijn waarheidsdetector Chrystal Oracle voor besmette machthebbers.

Waarheidsdetector, deel II:
Judith komt na maanden bij Guillermo informeren hoe het is gegaan
https://youtu.be/vRG6eG71GDU

Waarheidsdetector III. Guillermo krijgt het lastig met zijn alter ego
https://www.youtube.com/watch?v=L_i1KS9dV2I
Een Oorlog Reeds Verloren – zondag 13 september 2020 – 19:57

De wereld van het occulte is veel dichterbij dan u denkt. In het dagelijks leven worden wij omringd door symbolen, goddelijke geometrie, numerologie en nog veel meer zaken met een diepere betekenis en een duisterder geschiedenis dan waar men zich bewust van is. Dat is op het Binnenhof niet anders; Sven neemt u mee voor enkele wetenswaardigheden én vragen omtrent Koning Willem-Alexander, Johan van Oldenbarnevelt, Willem III van Oranje en de Bank of England…
Cafe Weltschmerz – zondag 13 september 2020 – 40:29 min

Op vrijdag 11 september werd tijdens een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort tussen 9.00 en 11.00 uur de nieuwe politieke beweging Vrij & Sociaal Nederland, gelanceerd.
Tisjeboy Jay – zondag 13 september 2020 – 56:53 min

Nadat ik meermaals naar mij hoofd kreeg gesmeten dat ik het aan de professionals moest overlaten heb ik besloten om ze uit te nodigen: dermatoloog Tim Smits, huisarts Marije Berkelaar en huisarts Rob Elens.
Ongehoord Nederland – zaterdag 12 september 2020 – 5:53
Ongehoord Nederland – vrijdag 11 september 2020 – 19:04 min
Ongehoord Nederland – vrijdag 11 september 2020 – 3:48 min
De Nieuwe Wereld – vrijdag 11 september 2020 – 51:58 min

Waarom stellen de media en wetenschap zich niet kritisch op tijdens de coronacrisis? Ad Verbrugge in gesprek met sociaal geograaf Maurice de Hond. “Rutte en De Jonge zitten gevangen.”

De Hond ontwikkelde korte tijd nadat de coronacrisis uitbrak een theorie omtrent de verspreiding van het virus. Dat week af van de officiële lijn, en daarom werd hij lang nergens uitgenodigd. Als hij wel mocht komen, werd hij al snel gediskwalificeerd. De Hond: “Zelden werd het een discussie op inhoud.” Dat verklaart hij doordat iedereen, inclusief de wetenschap, politici en media, in de greep van het gevaar kwamen. “We raakten allemaal in een soort angstpsychose.” Ook de experts worden zo onderdeel van een massadynamiek, zo betoogt De Hond.

Wat De Hond zegt – zijn alternatieve geluid – maakt mensen onzekerder; de eensgezindheid van de massale angst biedt immers een (gevoel van) bescherming. “De kranten hebben héel erg gevolgd wat de wetenschappers brachten. Geen enkel woord van kritiek.” Dat geldt volgens De Hond ook voor de universiteiten. Overal heerst de angst voor het gevaar, voor de dood. De Hond: “Uit die stemming zijn we nooit meer los gekomen.”

De Jonge en zeker Rutte hebben bovendien geen enkele speelruimte om af te wijken. Als zij wat anders beweren dan de WHO en het RIVM zullen ze bij iedere kleine opleving van het virus gestraft worden. “Zij zijn gevangen in die constructie.” Politiek kan men dus enkel nog maatregelen nemen, zo beweert De Hond, om de angst erin te houden zodat mensen zich op een bepaalde manier blijven gedragen.

De kern van het probleem is dat door de angst voor het virus ieder risico moet worden uitgebannen. Dat is volgens De Hond ook niet vreemd, want bij de WHO, het RIVM en in het OMT zitten voornamelijk medici. “Zij strijden voor die ene patiënt.” Zij vinden iedere besmetting er één teveel. “Als dat gebeurt terwijl de rest van de samenleving in een soort angstpsychose zit en de politiek niet in een afwegingsproces zit [..] dat is een giftig mengsel waar blijkbaar niemand zich meer aan kan onttrekken.” Men is blind voor alle andere gevolgen van het beleid.

De Hond is daarnaast kritisch op de PCR-testen: “Het test niet of je nog besmettelijk bent”. Daarnaast missen we volgens hem de echte risico’s, vooral voor de aankomende koude maanden. “Het echte gevaar is dat je in besloten ruimtes blijft met een besmet persoon waarin het virus lang blijft zweven en je het dan inademt. Daar hadden we voorzieningen voor moeten treffen.”
Nieuwsuur – zaterdag 12 september 2020 – 8:05 min

Wat begon als een gezondheidscrisis is voor velen inmiddels ook een economische crisis geworden. Deze week bleek dat Nederlanders zich zorgen maken over hun toekomst, en met name over hun werk. En verwacht wordt dat de onvrede over het eigen leven verder zal oplopen de komende maanden, als de werkloosheid toeneemt of de overheidssteun versobert.

Veel werknemers die dachten dat ze werkzekerheid hadden maar in de ‘verkeerde’ branche werkten, zijn opeens op straat komen te staan. Mensen met tijdelijke banen die net wel of net niet rondkomen, kunnen de klappen van de crisis niet opvangen met hun minimale buffer.

We spraken vier mensen die ieder op hun eigen manier (financieel) geraakt zijn door de crisis, en bij wie de werkzekerheid en daarmee de toekomst van de één op de andere dag op losse schroeven kwam te staan.
Cafe Weltschmerz – zaterdag 12 september 2020 – 42:32 min

Jorn Lukaszczyk (@jornluka) in gesprek met Sander Groet, eigenaar Adam toren, club shelter, club air en al jarenlang een van de meest toonaangevende ondernemers in de evenementen wereld. Een gesprek over de Corona maatregelen, ondernemerschap in deze tijden, het nachtleven, de jongeren, hoe we uit deze tunnel komen en nog veel meer.
Cafe Weltschmerz – zaterdag 12 september 2020 – 12:33 min

Ad Nuis is fotograaf, journalist, documentairemaker en columnist. Hij werkt voor meerdere kranten en tijdschriften in Nederland en België. Deze week de column over liegende politici en de waarheid.
De Nieuwe Wereld – vrijdag 11 september 2020 – 35:56 min

Het gaat slecht met de bijen. Welke bijdrage kunnen wij leveren? Marlies Dekkers in gesprek met imker Daan Hak.
Blue Tiger Studio – 11 september 2020 – 16:57 min

Grapperhaus was weliswaar hypocriet maar reageerde normaal. We moeten hem prijzen, omdat hij doet wat wij ook willen. We willen geen excuses van hem of aftreden vanwege hypocrisie. We willen allemaal wat hij deed. Sietske ontleed voor u de deugd der hypocrisie.
Cafe Weltschmerz – vrijdag 11 september 2020 – 37:07 min

Lieneke van de Griendt noemt zichzelf Huisarts 3.0 en dat heeft een reden. Ze schreef een boeiend boek onder de titel “Studeerden wij Medicijnen of Geneeskunde?” en Flavio Pasquino interviewde haar over de motieven en noodzaak voor dit manifest. Functional Medicine zou je de school kunnen noemen, of beter de stroming in de geneeskunde waarbij een holistische benadering wordt gekozen voor het aanvliegen van gezondheidsissues met patiënten.

Wat kunnen we doen met voeding? Wat kunnen we bereiken met beweging, stressreductie en meditatie? Lieneke maakte in haar leven een aantal indringende dingen mee waardoor 3 jaar geleden haar ogen open gingen en ze anders ging denken. Sindsdien behandelt ze haar patiënten anders en dat is een voorbeeld voor vele andere huisartsen. Meer tijd en luisteren is het vertrekpunt waarna ze goed kijkt naar de mensen als holistisch wezen waar niet enkel een pil of een spuit in kan. Waarom zijn er zoveel chronisch zieke mensen de laatste 25 jaar? Wat kunnen we zelf bereiken en waar ligt onze eigen verantwoordelijkheid?
Dileila Theunisz Nederlands Official – vrijdag 11 september 2020 – 53:23 min

De gelijkenissen uit de 2e wereldoorlog en de tijd van nu zijn groots maar dan gemoderniseerd. Uiterst belangrijk zelf op onderzoek te gaan naar de waarheid wat hier daadwerkelijk achter steekt, waar men wereldwijd nu mee te maken heeft.

Hilga doet al jaren onderzoek naar de 2e wereldoorlog en is zeer interessant met welke conclusies ze komt en hoe het er daadwerkelijk aan toe ging in het Verzet en hoe het er aan toe ging als NSBer hoe men ineens NSBer werd.
Vincent Everts – vrijdag 11 september 2020 – 59:44

O.a.: Maurice de Hond & Longarts Hans in ’t Veen publiceren artikel in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. AD publiceert het & Maurice is rustig en tevreden bij OP1. De betrouwbaarheid van de PCR testen. Hoe sensative zijn deze testen en hoeveel mensen zijn positief getest maar niet besmettelijk? Komt het griep seizoen eraan?
Blue Tiger Studio – 10 september 2020 – 1:54:58

Hij kaartte vele misstanden aan die spelen in het gevangenisziekenhuis (JCvSZ) Scheveningen én op het terrein van PI Haaglanden: celbranden met vele onnodige gewonden en doden, het werken met defecte/haperende Motorola-portofoons, een extreme angstcultuur en continu falend leiderschap.

De meldingen van Plug (en meer dan 14 collega’s: artsen, verpleegkundigen en piw’ers) verdwenen in de la, hij werd op non-actief gesteld. Huig Plug registreerde daarna de ene na de andere misstand op het terrein van PI Haaglanden, het terrein waar ook de VN-detentie-unit en het Internationaal Strafhof gebruik van maken. Steeds weer kreeg hij te maken met ‘integriteitspersonen/commissies’, en diverse inspecties waarvan de ene nog corrupter bleek dan de andere.

Hij demonstreerde de hele zomer van 2020 als éénmansdemo voor het hoofdkantoor van Justitie (Turfmarkt 147) en op het Binnenhof. Toen hij op 4 september van het Binnenhof werd weggestuurd was Plug het spuugzat, diezelfde dag schoof hij aan in Blue Tiger Studio om zijn verhaal te doen.
Dileila Theunisz Nederlands Official – donderdag 10 september 2020

Vele verhalen uit de 2e wereldoorlog en over het verzet zijn of geromantiseerd of niet geheel naar waarheid naar buiten gebracht dat is wel duidelijk en pas na veel graven enorm veel boeken te lezen, te onderzoeken en met mensen te praten vallen de puzzelstukjes tezamen. Hilga doet al vele jaren onderzoek naar o.a de 2e wereldoorlog en met name….
Blue Tiger Studio – 9 september 2020 – 56:55 min

Frits Seelen begon na de val van de Muur met twee tuincentra in Berlijn en werd in no time de grootste en beste plantenhandelaar van de miljoenenstad. Tot grote ergernis van alle andere bouwmarkten die de plantenhandel in handen dachten te hebben.

Vier jaar geleden kwam de Duitse FIOD, het ‘Finanzamt’ met een zwaar bewapende roversbende bij alle bedrijven en woonhuizen van Frits over de vloer en roofde alles van waarde weg. Vier jaar later is er nog steeds geen aanklacht geformuleerd of proces opgestart. Het geld is en blijft weg.

Frits Seelen is niet de enige die dit overkwam. Het gebeurt veel en veel meer. De overheid deed niets anders dan optreden als beschermer van het bestaande kartel en wat ze beoogden was simpel: Seelen en zijn bedrijven tot de grond toe afbreken.
Lange Frans – woensdag 9 september 2020 – 40:04 min

DEEL 2: LANGE FRANS en ADELE VAN DER PLAS over BAYBASIN
Cafe Weltschmerz – woensdag 9 september 2020 – 42:39 min

KORT GEDING TEGEN CENSUUR YOUTUBE Weltschmerz programmamaker Ab Gietelink en Orthomoleculair arts/ Huisarts Rob Elens daagden het videoplatform YouTube voor de rechter. Zij eisten de terugzetten van 2 gecensureerde interviews over geneesmiddelen tegen Covid 19 alsmede de buitenwerking stelling van de censurerende richtlijn.

Hoewel geen eisers ondersteunden Viruswaarheid en Internet TV Station Weltschmerz de eis. Voor zover bekend is de zaak het 1e censuurproces tegen YouTube in Nederland. In Duitsland wist begin Juli een gecensureerde hoogleraar zijn zaak tegen YouTube te winnen. Het 1e interview behandelt Elens’ strijd om de erkenning van Hydroxychloroquine in Nederland.

Huisarts Elens stelt dat HCQ effectief zou zijn. Positieve resultaten werden o.a. gemeld door Prof Raoul (IHU, Marseille) en Dr. Zelenko (New York State). HCQ al dan niet in combinatie met zink en azitromycine is naar aanleiding van deze positieve resultaten in vele studies getest en ook voorgeschreven door artsen buiten de geregistreerde studies Het middel wordt nog steeds op vele plaatsen in de wereld voorgeschreven door (huis)artsen die ervan bewust zijn dat dit middel (nog) niet officieel geregistreerd is voor de behandeling van Covid 19.
Cafe Weltschmerz – woensdag 9 september – 7:11 min
Blue Tiger Studio – 8 september 2020 – 59:15 min

Rypke legt u het vierde Sustainable Development Goal van de VN even uit. Het komt erop neer dat u levenslang gekoeioneerd en dom gehouden moet worden, niet door mensen die het beter weten dan u, maar door medeslaven. En als we elkaar dom houden, worden anderen er beter van.
Cafe Weltschmerz – dinsdag 8 september 2020 – 7:53 min

Als fotograaf komt Ad Nuis over de hele wereld. Maar een aantal jaar geleden fotografeerde hij ook Feike Sijbesma de speciaal Corona Gezant van Nederland die in diskrediet kwam, toen uitlekte dat zijn broer een voorname rol bekleed bij AstraZeneca Duitsland. Ad wijdde er een column aan en plaatste dit voorval in historisch perspectief want Sijbesma heeft een bijzondere zienswijze met opmerkelijke uitspraken die niet geheel stroken met zijn handel en wandel, aldus Nuis.
Lange Frans – dinsdag 8 september 2020 – 6:10 min
Cafe Weltschmerz – maandag 7 september 2020 – 36:11 min

‘De actie van Minster Arie Slob was ONgehoord’, zeiden Peter Vlemmix en Arnold Karskens in koor tijdens het interview bij Cafe Weltschmerz. Ongehoord Nederland is een nieuwkomer in medialand met grote ambities. In oktober 2019 lanceerden ze hun Youtube kanaal met grote ambities. Een plek veroveren in het publieke bestel en daarmee was de lat meteen vrij hoog gelegd. Nog voor 31 december 2019 moesten ze minimaal 50.000 betalende leden werven en dat lukt in een paar weken. De champagne stond al koud maar…
Cafe Weltschmerz – maandag 7 september 2020 – 50:52 min

Door Frankema is initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en co-auteur van de website en de nieuwsbrief van de stichting Vaccinvrij.

Fiona Zwart interviewt haar over ruim 20 jaar contact met ouders; de diepere betekenis van de term “antivaxxers”; de onderdrukking en groei van het bewustzijn van de bevolking, en de rol van de Vaccinatie-alliantie en staatssecretaris Paul Blokhuis in het monddood maken van ouders die vragen of kritiek hebben.

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

↗️ Playlist week 37

Categorieën
InfoTube

InfoTubeWeek-2036

Week 2020-36 – 31 augustus t/m 6 september

Een Oorlog Reeds Verloren – zondag 6 september 2020 – 14:06 min

Op vrijdag 4 september jongstleden organiseerden wij een succesvolle meeting voor een deel van onze volgers dat actief op zoek is naar verbinding en welke graag een bijdrage wil leveren aan een betere toekomst. Dit evenement was slechts het begin; in deze tijd is het essentieel om samen te komen, om informatie met elkaar te blijven delen en als eenheid op te komen voor vrijheid en democratie.

Sven blikt terug naar vrijdag en vooruit naar de nabije toekomst, daarbij iedereen bedankend voor de geweldige opkomst en goede sfeer die hebben aangetoond dat er nog voldoende potentieel voor transformatie in het land aanwezig is.
Nieuwsuur – zaterdag 5 september 2020 – 11:39 min

Een deel van de Nederlanders heeft een compleet andere visie op de coronacrisis. Zo wordt de ernst van het coronavirus volgens hen bijvoorbeeld (door overheid en media) bewust overdreven om een andere agenda door te voeren. Zulke denkbeelden leiden vaak tot conflicten met vrienden, familie en levenspartners die er anders over denken. In sommige gevallen ligt zelfs scheiding op de loer.

Dileila Theunisz Nederlands Official – zaterdag 5 september 2020 – 1:00:00

Belangrijk voor jong en oud dat men weet wat de protocollen waren tijdens de 2e wereldoorlog en wat de gelijkenissen in de tijd van Nu.

Grad Weijde – Vermeij wordt in September 2020 92 jaar ze is top fit, heeft de 2e wereldoorlog geheel meegemaakt. Ze vertelt een bijzonder en ontroerend verhaal hoe ze vele ondervoede kindjes heeft geholpen aan onderdak en eten heeft geholpen tijdens de oorlog. De meeste mensen die de oorlog hebben meegemaakt prikken gemakkelijk door het systeem heen laten zich niet snel iets wijs maken.
Vincent Everts – vrijdag 4 september 2020 – 7:20 min

Auke Hoekstra is al jaren bezig te strijden tegen de fake news info rondom EV.
700.000 km rijden voordat een EV milieuvriendelijker is dan een diesel? Een professor in België beweerde het en alle media nam het over. Totdat Auke er tegenin ging met 20 tweets op een rij. AD deed zelfs een rectificatie… het was 50.000

Nou zijn het altijd dezelfde 6 argumenten die gebruikt worden… kosten Co2 van een batterij, levensduur accu, energie mix, kosten van maken 1 liter diesel, gebruik van cijfers fabrikanten auto’s versus de werkelijke gebruikers cijfers. Auke zet ze nu even echt op een rijtje.
Vincent Everts – vrijdag 4 september 2020 – 1:13:50

Charles en Vincent praten over de telco en tv trends na Corona. Hoeveel gebruiken we onze mobiel, computers en tv’s. Wat was de invloed van thuiswerken? Wie profiteert van de corona crisis en waarom daalt TV kijken als een dolle en is OTT zoals Netflix nu 25% . Hoe gaat het met 5G in nederland? Wie wint en verliest? Wat gaan we ermee doen?

Ga naar YouTube voor directe linkjes naar alle onderwerpen.
0:00 Intro programma breedband fixed, mobile, zakelijk, consumenten , 5G en TV kijken 1:00 Wie kijkt er nog naar live tv?
etc.
Vincent Everts – donderdag 3 september 2020 – 3:03

Ik laat Sjoerd, journalist van 1vandaag in mijn Tesla rijden met autopilot. Hoe is zijn ervaring? As dinsdag komt zijn @tesla item op televisie. ..het gaat over het product Tesla, het bedrijf en het aandeel. Is het waanzin momenteel dat het 700% meer waard is dan Volkswagen die 20x meer auto’s creëert? 500.000 versus 10miljoen
Dileila Theunisz Nederlands Official – woensdag 2 september 2020 – 52:41 min

Zeer belangrijk voor jong en oud om te weten hoe het is gegaan tijdens de 2e wereldoorlog. Mensen die deze ervaringen hebben gehad en nog leven prikken grotendeels afhankelijk van hoe ze het beleefd hebben door de leugens die we nu in 2020 beleven heen. Bijzonder verhaal van Willem hoe hij het overleefd heeft tijdens de 2e wereldoorlog en hoe hij het nu ervaart.
Cafe Weltschmerz – zondag 6 september 2020 – 9:24 uur

Persconferentie van het ministerie van cultuur van de deelstaat Saksen. Professor Doctor Wieland Kiess geeft een verklaring over zijn onderzoek door de universiteit van Leipzig naar de invloed van de lockdown op kinderen. Over de infectie risico’s op de basisscholen en de psychosociale effecten op deze jonge kinderen.
Ongehoord Nederland – zondag 6 september 2020 – 7:53 min
Ongehoord Nederland – zaterdag 5 september 2020 – 5:52 min
De Nieuwe Wereld – zaterdag 5 september 2020 – 45:54

Paul van Liempt in gesprek met David Pinto, hoogleraar interculturele communicatie. “Je moet weten te beschermen wat je hebt.”

Pinto heeft het Intercultureel Instituut opgericht. Hij muntte eind jaren ’80 de term doodknuffelen. “Ik constateerde: Nederland is niet goed bezig met haar migranten. Er ging eindelijks geld in subsidies en stichtingen.” Hij heeft een uitgesproken standpunt over immigratie: “Je kunt iemand wel helpen, maar niet tot in het oneindige. Dan maak je iemand afhankelijk.” Onder meer Bolkestein pikte destijds de ideeën van Pinto op. Zo stond hij aan de wieg van de hedendaagse inburgeringsprogramma’s.

Volgens Pinto blijven nieuwkomers tot op de dag van vandaag te afhankelijk. Je moet mensen niet helpen tot ze invalide zijn, je moet ze in staat stellen zelf wat te ondernemen. Maar, zo vertelt Pinto, men heeft er belang bij dat het blijft zoals het nu is. Er is een hele industrie rondom het inburgeren ontstaan. Hoe het beter zou kunnen? “Het is heel belangrijk om te vertellen wat wij in dit land normaal vinden en wat niet [..] Dit is een individuele samenleving die stoelt op moderniteit en verlichting.” Pinto doelt op de kernwaarden die we in het Westen met elkaar delen.

Zelf werkte hij ook een tijdje bij Stichting Welzijn Buitenlanders. Daar reageerde men verbaasd dat hij eens zei dat hij iedereen onafhankelijk van hen wilde maken. Pinto: “Een goede hulpverlener is degene die zichzelf overbodig maakt.” Dezelfde houding ziet hij in de gehele samenleving. Dat heeft te maken met te weinig respect liefde voor wat hier door de eeuwen heen is opgebouwd. “Je moet weten te beschermen wat je hebt.”

Pinto heeft het altijd als een taak gezien om politiek betrokken te zijn. “Ik heb geleerd in Israël geleerd om politiek te zijn, dat is een burgerplicht.” Het voerde hem langs verschillende politieke partijen: van de PvdA, naar D66 en uiteindelijk naar Leefbaar Nederland. Al doende veranderde zijn ideeën. “Nederlanders zijn loyaal, niet aan zichzelf maar aan de partij en de partijleider. Dat heb ik niet. Ik ben loyaal aan mijzelf.” Op dit moment ziet hij het meeste in Forum voor Democratie. “Het past nooit helemaal, maar die partij beantwoordt het meest aan hoe ik denk dat het zou moeten zijn.”

Ten slotte laat Pinto zich uit over het onderwijs – “dat is ontzettend belangrijk [..] de leraar is iemand die wat van de student kan maken of niet” – en Paul Cliteurs idee van ‘Theo terrorisme’ – “Het is niet Joods of Christelijk, maar moslimterrorisme”. De belangrijkste thema’s voor de aankomende verkiezingen zijn voor Pinto immigratie, onderwijs en gezondheidszorg. “Daar moet het om draaien.”
Ongehoord Nederland – vrijdag 4 september 2020 – 51:40 min
Ongehoord Nederland – vrijdag 4 september 2020 – 3:33 min
Ongehoord Nederland – vrijdag 4 september 2020 – 23:36 min

Met het hart op de tong: Een nieuwe podcast serie van Ongehoord Nederland. Hierin gaan Roman van Ree en Freek van der Heide in gesprek over actuele onderwerpen en proberen tot mogelijke oplossingen te komen.
Cafe Weltschmerz – vrijdag 4 september 2020 – 39:49 min

Virussen zijn er al sinds het leven is ontstaan en zijn overal in zeer grote getalen en overal aanwezig. In ons lichaam wonen ongelooflijk veel ( miljarden) virussen en daar gaan we prima mee om dank zij onze natuurlijke immuniteit. Deze natuurlijke immuniteit bestaat uit tientallen eiwit- en cellulaire systemen, die ieder apart uitstekend in staat zijn om met virussen om te gaan.

Al deze afweersystemen werken op een ingenieuze manier samen en vormen een fantastische natuurlijke immuniteit. Dit beschermt ons al miljoenen jaren tegen virussen en onze afweer heeft echt geen vaccin nodig om effectief te zijn. Denk je nu echt, dat sinds 11 maart 2020 alleen een, haastig en waarschijnlijk slecht werkend, vaccin de mensheid kan redden????

In misdaad romans geldt “Cherchez la Femme” en in het echte leven “Follow the Money”.

Cafe Weltschmerz – vrijdag 4 september 2020 – 38:53 min

Bestaat SARS-Cov-2 wel? Waar is het bewijs dan? Die vragen stelt programmamaker Flavio Pasquino aan onderzoeksjournalist Patrick Savalle die al ruim 15 jaar met virus dossiers werkt. Na jaren lang onderzoek te hebben gedaan naar het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) als de veroorzaker van AIDS heeft hij zich nu ook geworpen op deze vraag; zijn er sluitende wetenschappelijke bewijzen (volgens de gouden standaard) dat SARS-Cov-2 bestaat?

Cafe Weltschmerz – donderdag 3 september 2020 – 7:29 min

Ad Nuis is fotograaf, journalist, documentairemaker en columnist. Hij werkt voor meerdere kranten en tijdschriften in Nederland en België. Vanaf deze week zal hij regelmatig een column inspreken bij Café Weltschmerz Deze week over een kamertje in Brussel en ‘het hoe en waarom’ van fakenieuws.
De Nieuwe Wereld – woensdag 2 september 2020 – 49:01

Marlies Dekkers in gesprek met fotomodel, presentatrice en actrice Frederique van der Wal. “Amerika is gewoon een derdewereld land.”

Van der Wal is eind jaren ’80 naar New York getrokken om daar een modellencarrière op te bouwen. Ze vertelt dat dat destijds nog nauwelijks bestond. “Daarna ben ik gerold in televisie, documentaires, en ook zakelijk met entrepreneurial dingen .” Daarna is Van der Wal haar eigen bedrijf begonnen. Hoewel ze veel in Nederland is, vertelt ze: “New York is altijd mijn basis geweest.” In dit gesprek vertelt ze over de situatie in die stad tijdens de coronacrisis en haar ervaringen over Victoria’s Secret.

De eerste golf corona kwam in New York eind maart. Van der Wal: “Toen is de stad dichtgegaan. Het was chaotisch de hele tijd.” In totaal heeft de lockdown zo’n drie maanden geduurd. In tegenstelling tot in Nederland, werden daar de lonen niet doorbetaald. Het geld dat de overheid voor iedere belastingbetaler heeft beloofd, is nog steeds niet binnen. Bovendien ontstonden er rellen: gedeelte vanwege Black Lives Matter, maar het werd ook grimmiger in de stad. “Niet alleen was alles gesloten, maar zag je overal karton en hout voor alle ramen.”

De armoede neemt nu gigantisch toe in Amerika, zo vertelt Van der Wal. Velen trokken de afgelopen maanden de stad uit. “New York is eigenlijk geen leuke stad zonder de buzz, zonder de leuke mix van al die mensen die overal uit de wereld vandaan komen.” De keerzijde is dat de stad wellicht weer wat meer betaalbaar wordt voor jongeren en kunstenaars. Maar er moeten nog veel fundamentelere maatschappelijke veranderingen komen, zo betoogt Van der Wal. “De samenleving moet heel anders ingericht, de ongelijkheid is veel te groot. Het is gewoon een derdewereld land.”

Van der Wal vertelt ook over haar ervaringen bij Victoria’s Secret. Voor haar is de ‘women empowerment’ daarbij altijd van belang geweest. Ze ziet evenwel dat het de afgelopen jaren ook vaak fout is gegaan. “Victoria’s Secret was op een gegeven moment zo belangrijk dat als je daar werkte, dan had je een carrière.” Mannen werden daar te machtig, “en dat hebben ze misbruikt.” Maar ook in bredere zin moet de Fashion volgens Van der Wal er anders uit gaan zien. Het is extreem vervuilend en nog steeds staan bijna overal mannen aan het roer. “Het is absurd [..] Ik denk meer vrouwen baas worden, dan ga je toch op een hele andere manier kijken naar mode.”

Toch kan deze crisis in de ogen van Van der Wal ook een omwenteling teweeg brengen. “Wij zijn weer helemaal ‘back to basics’”. Steeds meer mensen zijn bezig met voeding, ambiëren een gezondere levensstijl en herwaarderen contact met familie of de natuur. “Wat je ziet als trends: mensen willen groen, iets buien. En je gaat je realiseren: ik heb niet alles nodig.”
Cafe Weltschmerz – woensdag 2 september – 8:55 min

Een open videobrief aan de heer Grapperhaus, minister van Veiligheid en Justitie. Grapperhaus gaf midden in de pandemie een huwelijksfeest, waarbij de 1,5 meter regel systematisch sneuvelde. De columnist komt met een genadeloze veroordeling en eist € 390 boete en een strafblad voor de minister en al zijn gasten of kwijtschelding van alle opgelegde Corona en demonstratieboetes.
Cafe Weltschmerz – woensdag 2 september – 30:33 min

‘De ultieme machtsgreep van een onzichtbare vijand’, zo omschrijft Pieter Stuurman de corona-crisis in het kort. Ramon Bril ontdekte de auteur op het net en was op slag onder de indruk van zijn scherpe geest en interpretatie van de huidige situatie.

Lange Frans – woensdag 2 september 2020 – 1:27:16 min

LANGE FRANS en ADELE VAN DER PLAS over PEDO’S BINNEN JUSTITIE
Onafhankelijke Pers – dinsdag 1 september 2020 – 28:04 min

@Eva van Zeeland praat over de ‘verplichting van mondkapjes’. Ook de brief van school ontvangen? Als je deze even vluchtig leest denk je dat de mondmaskers verplicht zijn op school. Niets is echter minder waar, lees het nog maar eens goed na. Er staat dat ze adviseren om de maskers te dragen, niet dat het verplicht is.

De school kan het niet verplichten en denkt door dwingend te adviseren (indoctrineren) jullie allemaal te kunnen “muilkorven” KnapZonderKap is een initiatief van de bezorgde ouders van het PENTA college CSG Jacob van Liesveldt.
Ongehoord Nederland – dinsdag 1 september 2020 – 4:06 min
Ongehoord Nederland – dinsdag 1 september 2020 – 3:43 min

Blue Tiger Studio – dinsdag 1 september 2020 – 1:16:14 min

Nico Parlevliet geeft een masterclass over de Nederlandse UBO-wereld, de wereld van de Ultimate Beneficial Owners: degenen die uiteindelijk dit land in bezit hebben. Hoe onderling deals gemaakt worden, wat de relatie met de overheid is, en natuurlijk over hun speciale belastingdienst van de UBO’s, namelijk Belastingdienst Grootzakelijk in Rotterdam en de middelen om het @MKB klein te houden: de @FIOD.
Ongehoord Nederland – dinsdag 1 september 2020 – 3:43 min
Cafe Weltschmerz – dinsdag 1 september 2020 – 9:31min

Ab Gietelink is cultureel ondernemer en programmamaker. Hij woont in het Amsterdamse Wallengebied en daagde samen met Viruswaarheid de Veiligheidsregio voor de rechter met als doel de mondkapjesplicht onrechtmatig ter verklaren. Een 2e open brief aan de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, met een terugblik op het protest tegen de mondkapjesplicht, dat tenslotte leidde tot het einde van het mondkapjesexperiment.
Een Oorlog Reeds Verloren – dinsdag 1 september 2020 – 5:51 min

Vrijdag 4 september ontvangen wij een klein aantal mensen op onze nieuwe locatie in Den Haag, waar wij naast het verstevigen van oude samenwerkingen ook nieuwe willen aangaan. Als u hierbij wilt zijn, als u iets wilt bijdragen én als u ons eens de hand wilt schudden – nu dat nog mag – kunt u zich aanmelden door een ticket bestellen op de nieuwe website https://nooit.nl
Onafhankelijke Pers – maandag 31 augustus 2020 – 54:00 min

Samen met OPN reporter Monique Appels kijkt @Eva van Zeeland terug op de demonstratie van zaterdag 29 augustus in Berlijn. Vanaf 23:00 minuten speech Robert F. Kennedy jr.. Vanaf 39:00 minuten is Virus Waarheid controlled opposition?
De Nieuwe Wereld – maandag 31 augustus 2020 – 44:48 min

Wat is Poetins echte strategie? Paul van Liempt in gesprek met Tony van der Togt, topdiplomaat en senior onderzoeker met een focus op Rusland bij het Clingendael Instituut
Onafhankelijke Pers – maandag 31 augustus 2020 – 54:00 min

Samen met OPN reporter Monique Appels kijkt @Eva van Zeeland terug op de demonstratie van zaterdag 29 augustus in Berlijn. Vanaf 23:00 minuten speech Robert F. Kennedy jr.. Vanaf 39:00 minuten is Virus Waarheid controlled opposition?

Meer InfoTube
▪️ InfoTube Bekende personen
▪️ InfoTube Politiek
▪️ InfoTube Spotlight

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

↗️ Playlist week 36

Categorieën
InfoTube

InfoTubeJaar-2020

Oktober

Week 2020-42 – 12 t/m 18 oktober
Week 2020-41 – 5 t/m 11 oktober
Week 2020-40 – 28 september t/m 4 oktober

September

Week 2020-39 – 21 t/m 27 september
Week 2020-38 – 14 t/m 20 september
Week 2020-37 – 7 t/m 13 september
Week 2020-36 – 31 augustus t/m 6 september

➡️ Jaren

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

Meer InfoTube