Categorieën
InfoTube

InfoTubeWeek-2038

Week 2020-38 – 14 t/m 20 september

Ongehoord Nederland – 1:45:43 min

In RETURN TO EDEN bezoekt de onafhankelijk filmer Marijn Poels, wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren.

Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, controleren en manipuleren bloot. Het is een verhaal waarin Marijn Poels kritisch balanceert tussen de kracht van de natuur en de menselijke drang die te beheersen, met een sterke focus op klimaatverandering en landbouw.

Sinds mensheugenis heeft de mens het verlangen het leven, de omgeving en bij voorkeur de ander te reguleren. Ontstaan uit het principe om chaos te voorkomen en maatschappij te structureren en te beschermen met zoveel mogelijk zekerheid en veiligheid. Echter, de grens tussen zorg, regulatie en manipulatie is flinterdun waarin vrijheden worden opgeslokt door doorgeschoten ideologieën waarin zich politieke agenda’s nestelen.

In hoeverre moeten we reguleren of pragmatisch aanpassen aan een veranderende omgeving.
De Nieuwe Wereld – zondag 20 september 2020 – 47:59 min

Paul van Liempt in gesprek met jurist en filosoof Raisa Blommestijn over het fenomeen ‘cancel culture’. “Ik voel een verantwoordelijkheid om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen.”

De laatste tijd treedt Blommestijn steeds vaker naar buiten. Als jurist en filosoof keert ze zich met name tegen de zogenaamde ‘Cancel cultuur’. Dat betekent zoveel als het intimideren en uitsluiten van iemand op basis van een problematische of controversieel geachte mening. Blommestijn: “We moeten die intimidatie niet hip noemen of normaliseren.” Iedereen heeft het recht om zijn mening te geven. Bedrijven zouden volgens Blommestijn dan ook in moeten gaan op de oproepen om mensen te boycotten. “Zij hebben een verantwoordelijkheid om hun rug recht te houden en te zeggen: wij gaan niet mee in dat soort oproepen.”

Samen met een collega heeft Blommestijn een manifest opgesteld teneinde het vrije woord te verdedigen. Dat heeft geleid tot oproepen aan de rector van haar universiteit om haar te ontslaan. Maar het spreekt toch voor zich dat ze zich juist aan de academie kan zeggen wat ze wil? “Ja dat lijkt logisch, maar dat blijkt niet zo logisch te zijn.” Blommestijn kan haar standpunten nu vrijuit kan spreken, alhoewel collega’s haar daar soms wel op aanspreken. “Juist die reacties sterken mij. Dan denk ik: ik moet mij niet laten intimideren. [..] Ik voel een verantwoordelijkheid om die vrijheid van meningsuiting te verdedigen.”

Blommestijn is ook kritisch op de focus op diversiteit. “Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen gelijke kansen heeft wat betreft het krijgen van een bepaalde functie. Dat lijkt zich nu te verplaatsen naar een verhaal van gelijke uitkomsten.” Het dient te gaan om de kwaliteiten van iemand, niet om de uiterlijke kenmerken, zo betoogt Blommestijn. “Dan zijn we helemaal niet meer bezig met de vraag waar het om gaat.” Ook vindt ze quota denigrerend. Alsof vrouwen, of bijvoorbeeld minderheden niet in staat zouden zijn om op eigen kracht door het glazen plafond te breken. “Feministen hebben het graag over empowerment van vrouwen. Nou empowerment is absoluut niet quota of streefcijfers.”

Nu wordt er vandaag de dag ook regelijkmatig gesproken over institutioneel racisme. Blommestijn: “Dat is een hele ernstige beschuldiging en die wordt nogal makkelijk geuit.” Grootschalig bewijs voor die aantijging ontbreekt volgens haar, en we dreigen eraan voorbij te gaan hoe ernstig die aanklacht in feite is. Verder spreekt Blommestijn in dit gesprek over de zaak Wilders. Ze is het niet eens met de uitspraak, maar de claim dat Nederland een corrupt land zou zijn, zoals Wilders zelf stelt? “Die woorden zou ik niet gebruiken, ik vind dat te ver gaan.”

Wel is is Blommestijn zeer kritisch op de gang van zaken bij Akwasi en Jacobine Vreekamp, de officier van justitie die uitspraken doet over racistische zaken en ook zitting nam in een racismemeldpunt. “Er is geblunderd zou ik zeggen [..] de schijn van partijdigheid is al voldoende om te spreken van een onwenselijke gang van zaken.”
Groot Nieuws – zondag 20 september 2020 – 23:11 min

De afgelopen tijd is het in de media veel gegaan over complottheorieën. Maar we moeten ons ook afvragen of onze beleidsmakers beïnvloed worden door een complottheorie. In deze video van Groot Nieuws legt David Groot uit wat een complottheorie is, hij maakt een analyse van het corona beleid en wijst op de overeenkomsten tussen het beleid en complottheorieën.
Tisjeboy Jay – zondag 20 september 2020 – 54:02 min

In deze aflevering is Mike van Leefbewust Nederland te gast ! We hebben het over het belang van een goede mindset. Hoe essentieel is gezonde voeding. En wat kan je nou zelf doen om zo veilig mogelijk deze corona crisis door te komen
Cafe Weltschmerz – zondag 20 september 2020 – 38:46 min

Bas Filippini, ondernemer, bekend van Privacy First heeft met het oog op de 2e Kamer verkiezingen van 17 maart 2021een nieuwe partij opgericht. Dit als reactie op het coronabeleid.

Vrij en Sociaal Nederland (VSN) is de partij waarmee hij als lijsttrekker de kamer wil veroveren. Wie is Bas Filippini? Wat zijn de principes van VSN? Een vrijzinnig politieke partij voor de burger. Wat is er te zeggen over het politieke programma? Wat denkt hij te bereiken voor Nederland? Een indringend en informatief interview
Cafe Weltschmerz – zondag 20 september 2020 – 14:58 min

Ad Nuis noemt zichzelf “Het kleine mannetje dat wereld bekijkt vanuit het allerlaagste, in de traditie van Simon Carmiggelt en vanuit de geopolitiek in de traditie van GJW Hiltermann.”

In deze column de van racisme beschuldigde, wereldberoemde fotograaf, Martin Parr. Martin Parr is de Johan Cruijf onder de fotografen. Een racist is hij volgens Ad Nuis niet. Wel een humorvolle fotograaf.

In 2017 heeft Parr het initiatief genomen voor een heruitgave van een fotoboek waarin foto’s staan die als kwetsend kunnen worden beschouwd. Het gaat om het boek London uit 1969 van de Italiaanse fotograaf Gian Butturini. In deze heruitgave staat een foto van een zwarte vrouw met daarnaast een foto van een gorilla achter tralies in de dierentuin in London. Een zwarte studente stoorde zich daaraan en diende een klacht in, maar waar gaat het nu werkelijk over?
Een Oorlog Reeds Verloren – zondag 20 september 2020 – 41:30 min

Marije Berkelaar is één van de critici van de coronamaatregelen die recentelijk viraal gingen op social media. Daarbij kreeg zij extra aandacht én kritiek vanwege haar achtergrond als huisarts. Omdat zij zich niet meer kon verenigen met de nadruk op farmacie en de invloed van die industrie is zij nu haar eigen weg gegaan, meer gericht op behandelmethoden die uitgaan van het eigen lichaam en een gezonde levenswijze.

Sven nodigde haar uit om te komen praten over de situatie, haar standpunten en zienswijze. Nogmaals spreekt zij zich uit tegen het overheidsbeleid en de schadelijke uitwerking die deze heeft op de gezondheid, in de hoop dat mensen zelf de waarheid gaan onderzoeken en trouw blijven aan zichzelf, zonder angst.
De Nieuwe Wereld – vrijdag 18 september 2020 – 40:04 min

Paul van Liempt in gesprek met Amerikakenner Victor Vlam over Trump en de aankomende presidentsverkiezingen. “Bij elke verkiezing zie je meer spanning en geweld.”

Het is volgens Vlam een probleem dat de aankomende presidentsverkiezingen in termen van sport wordt beschouwd. “Ik denk dat een van de problemen in Amerika is dat het als een soort bokswedstrijd wordt gezien.” Vlam gaat zelf de komende periode het land door met een theatertour over de verkiezingen. “Wij proberen mensen ook context en duiding te geven.” Veelal wordt Trump neergezet als niet presidentieel. Vlam nuanceert dat beeld: “Je kunt tekortkomingen hebben op persoonlijk vlak, maar dat betekent niet per se dat je een slechte president bent. Ik denk dat we meer zouden moeten kijken naar: wat is nu het beleid?”

Voor de komende presidentsverkiezing is corona het belangrijkste thema. Als er een derde golf komt, zo stelt Vlam, dan wordt het bijna onmogelijk voor Trump om herkozen te worden. “Joe Biden zet er op in dat hij al vanaf het begin waarschuwde voor het virus.” Toch herinnert men zich wel de situatie van voor de pandemie. “Veel mensen zeggen: Trump heeft ervoor gezorgd dat het heel goed ging met de economie.” De Democraten stellen daar tegenover dat dat een vrucht was van Obama-beleid. Volgens

Vlam moeten we de invloed van een president echter niet overschatten: hij kan hooguit in de marge zoiets omvangrijks als de economie sturen. Trump heeft echter wel een ander grote troef: “Hij is de enige recente president die geen oorlog is begonnen.” Vlam spreekt ook over de situatie bij de Democraten. Hij ziet een gespeten partij, “waardoor ze zijn uitkomen bij een kandidaat die eigenlijk noch vlees, noch vis is.” Net als in 2016 lijkt de winst de Democraten niet kunnen ontgaan: Biden staat er veel beter voor dan Trump. Toch kan zelfs nu het onverwachte gebeuren, zo stelt Vlam. Hij noemt de campagne van Biden zelfs de meest inspiratieloze ooit. “Hij komt bijna z’n huis niet uit [..] Ik denk dat hij nog steeds een kans maakt, maar dat is omdat mensen tegen Trump stemmen. Biden is eigenlijk compleet irrelevant.”

Sinds de verkiezing van Obama is ook het belang van data steeds groter geworden. Vlam legt uit hoe dat werkt. “Als je alle datapunten samenvoegt kun je een concreet beeld krijgen wat voor persoon iemand is. En of iemand gaat stemmen en waarop.” Ook kun je voorspellen welke thema’s spelen en waar mensen boos over zijn. “En dat voedt de polarisatie, want je wordt opgehitst.” Zou dat in het meest extreme geval zelfs kunnen leiden tot een burgeroorlog in Amerika? Volgens Vlam niet zomaar, maar “het is wel iets wat op de loer ligt voor de Verenigde Staten. Bij elke verkiezingen wordt het meer gespannen en zie je meer geweld.”

Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de identiteitsdiscussies en de gigantische armoede. “Ik denk dat een van de onderbelichte thema’s is hoeveel armoede er is in de typische Trump staten.” Men heeft daar niks meer te verliezen, en bij uitstek dat kan leiden tot sociale ontwrichting. Er heerst een gevoel dat Washington op hen neerkijkt. “Dat is wat het Trump sentiment voedt.”
Nieuwsuur – zaterdag 19 september 2020 – 8:13 min

Zelf zijn ze kerngezond, maar de kans dat hun chronisch zieke moeders corona overleven is klein. Daarom blijven Oriana (6) en Mila (14) al sinds maart zoveel mogelijk binnen en gaan ze niet naar school. En dat allemaal om koste wat kost te voorkomen dat zij het virus meebrengen naar huis, en mogelijk hun ouders besmetten.

Wat doet het met moeders als zij hun kind ‘huisarrest’ moeten geven, omdat een besmetting voor voor hen fatale gevolgen kan hebben? En wat doet het met de kinderen?

We spraken moeders (en dochters) over deze (on)vrijwillige thuisquarantaine van nu al zeven maanden.
Ongehoord Nederland – vrijdag 18 september 2020 – 4:18

Binnenkort lopen de licenties weer af en nieuwe worden weer aangevraagd als het gaat om de publieke omroep. Moeten er nu wel nieuwe omroepen bij? Is het pallet niet gekleurd genoeg?

Martin Bosma: “Nee, ik zie niet veel kleurigheid in Hilversum. Het is meer van hetzelfde. Vroeger had je omroepen en die stonden ergens voor. De normen en waarden van de omroepen zijn allemaal hetzelfde geworden.” Kijk verder….
De Nieuwe Wereld – vrijdag 18 september 2020 – 50:08 min

Paul van Liempt in gesprek met hoogleraar evolutionaire psychologie Mark van Vugt. “We zullen ons gedrag moeten aanpassen.

In zijn onderzoek past Van Vugt de inzichten uit de evolutionaire biologie toe op het gedrag van mensen. Zo probeert hij hedendaagse maatschappelijke patronen beter te begrijpen. Vanuit dat oogpunt is deze coronatijd eigenlijk niet zo uitzonderlijk. “Als je door een evolutionaire bril kijkt weet je dat allerlei diersoorten al generaties lang met infectieziekten te maken hebben.” Naast roofdieren en vijandige groepen is dat al sinds de oertijd de grote bedreiging voor de mens.

Van Vugt legt uit dat daar naar verloop van tijd altijd oplossingen voor gevonden worden. Dat is precies het vormogen tot aanpassing dat overlevende diersoorten kenmerkt. Maar een situatie van dreiging betekent wel een andere vorm van leven. “Het leidt tot meer xenofobie. [..] Van mensen buiten de groep, vreemdelingen, is het onduidelijk of die iets hebben. Dus als er een infectie dreigt, maken we een sterk onderscheid tussen onze eigen groep en de andere.”

Infectieziekten zijn inherent aan de co-existentie van diersoorten. Maar de risico’s zijn sinds de landbouwrevolutie wel gegroeid, zo vertelt Van Vugt, omdat de nabijheid tussen mens en dier groter is geworden. “De manier waarop wij nu leven, hoge dichtheid, dichtbij dieren, gelobaliseerd etc.. Als wij dat niet willen stoppen dan komt er weer een golf aan, in welke vorm dan ook.” Vanuit evolutionair perspectief betoogt Van Vugt: wen maar aan een radicaal andere levenswijze, met meer afstandelijkheid, minder impulsiviteit en mobiliteit. Als wij de weg van globalisering op blijven willen gaan “dan zullen we ons gedrag moeten aanpassen”.

Van Vugt heeft ook veel onderzoek gedaan naar leiderschap. In tijden van crisis dient en leider primair bescherming te bieden. Bovendien heeft hij of zij een uitgesproken taak binnen de samenleving als geheel: “Een leider in deze tijd moet het goede voorbeeld geven, het is een rolmodel.” In dat verband geeft het gedrag van Grapperhaus (op zijn bruiloft waar geen anderhalve meter afstand werd gehouden) volgens Van Vugt blijk van falend leiderschap. “In elk ander verstandig land zou zo’n man de eer aan zichzelf hebben gehouden. [..] Ik vind het echt onvoorstelbaar.”

Ons instinct streeft altijd naar een stabiele omgeving. Van Vugt: “Dat zie je in de evolutie ook. De jagers-verzamelaars waren er al op gericht om de onzekerheid uit de regio te reduceren. Dan kun je bouwen, investeren in familie, uitbreiden etc.” De cultuur is een buffer tegen de onzekerheden. Maar is daarin altijd een verdere voortuitgang te boeken? Kunnen we eindeloos risico’s uitbannen en zo ons leven verbeteren? Volgens Van Vugt niet: “Vooruitgang bestaat in evolutionaire zin niet.” Wel leert de wetenschap ons dat we ons immer dienen voor te bereiden op toekomstige crises en catastrofes. “De evolutie leert dat er altijd iets kan gebeuren.”
Cafe Weltschmerz – vrijdag 18 september 2020 – 35:37

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid en Ab Gietelink behandelen in 10 stellingen de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid 19’, beter bekend als de Spoedwet. Daarna behandelen ze de positie van de verschillende Kamerfracties inzake deze wet.

De Noodwet in 12 Stellingen
1. De Noodwet is een machtigingswet met vergaande bevoegdheden voor de Minister van Volksgezondheid
2. De Minister van Volksgezondheid kan zonder inmenging van de het parlement rechten en grondrechten vergaand inperken op basis van vage criteria
3. De Minister kan scholen sluiten of voorwaarden stellen
4. Het is belangrijke vooruitgang als de expliciete parlementaire controle en instemming voor iedere maatregel in de wet wordt opgenomen
5. Opgenomen artikel: Het is verboden om zich buiten de eigen woning binnen de gestelde lengte (1,5 m) te bevinden
6. Boetes (met strafblad) blijven ook in de nieuwe spoedwet in stand
7. Handhaven achter de voordeur is uit het wetsontwerp geschrapt
8. Met de ‘vangnetbepalingen’ kunnen ook niet in de wet vastgelegde bevoegdheden alsnog opgenomen worden
9.Mogelijke vangnetbepaling: Uitbreiding mondkapjesverplichting in binnen en buiten zones 10.Mogelijke vangnetbepaling: De vrijheid van Meningsuiting en vrijheid van publicatie kunnen ongedefinieerd worden ingeperkt
11. Mogelijke vangnetbepaling: Verplicht testen en regels vaccinatie
12. Mogelijke vangnetbepaling: Verplichte Quarantaine inclusief opname in GGD faciliteiten en kampen
Blue Tiger Studio – vrijdag 18 september 2020 – 22:19 min

Over de institutionele positieve discriminatie en privileges van Akwasi, Esajas, Wekker en vele anderen door onze instituten: media, recht, ngo’s, politiek en het internationale grootbedrijf. Deze mensen regen doodsbedreigingen, discriminatie, racisme en prijzen aan elkaar. Maar wat doet het grootbedrijf zoals onder andere Allen&Overy bij deze Soros-knechtjes?
Cafe Weltschmerz – vrijdag 18 september 2020 – 1:07:57 min

Jay Francis, beter bekend als Tisjeboy Jay, is een Nederlandse stand-up comedian, acteur, televisiepresentator en zanger van Surinaamse afkomst.

Tisjeboy Jay vergaarde bekendheid door zijn hilarische filmpjes op het internet, vaak met een serieuze boodschap in verwerkt die je aan het denken zet.

Jay is een tikkeltje grofgebekt, neemt geen blad voor de mond maar heeft een goede kijk op het leven. Zijn drijfveer is positiviteit verspreiden in een vaak nogal negatieve wereld. Zijn motto luidt dan ook als volgt ‘als jij lacht, lach ik ook’.

In aanloop van zijn nieuwe theatershow spreekt Jorn Lukaszczyk over ‘wakker’ worden en het onderwerp van zijn show ‘Het nieuwe abnormaal’
Blue Tiger Studio – donderdag 17 september 2020 – 1:32:37

Eric Lemmens merkte 18 jaar geleden raar gedrag op bij enkele wijkagenten in Hoensbroek, waar hij juist neergestreken was. De agenten waren waarschijnlijk actief in de drugshandel. Na een van hen er op aan gesproken te hebben volgde een steeds verdergaande terreurcampagne, een strategie die vaak wordt toegepast om het stressniveau bij het slachtoffer te verhogen en hem in een soort oorlogstoestand te brengen, in de hoop dat hij doorslaat.

Naast regelmatige intimidatie, werd in de loop van 18 jaar vijf keer een inval bij Lemmens gepleegd door de politie, vaak zwaar bewapend, gewelddadig en onder valse voorwendselen, zoals wapenbezit. Bij een van die invallen sloeg Lemmens door en verdedigde zijn huis met een honkbalknuppel terwijl de marechaussee met schilden en knuppels zijn huis in stormde. Hij maakte geen schijn van kans. Toch werd hij in het politieverslag beschuldigd van drie pogingen tot doodslag. Hij kreeg drie jaar gevangenisstraf en groeide daar volgens zijn gevangenisdossier uit tot modelgevangene: altijd vriendelijk, stabiel, sociaal, behulpzaam, en een vraagbaak voor vele medegevangenen.

Toen hij vrij kwam bleef het ook daarna niet stil. Met de politie samenwerkende criminelen gingen hem provoceren, en zo bouwde de politie door aan een volledig fake-dossier. Toen hij eens zwaar werd mishandeld door die lui, pakte de politie hem op, en draaide alle feiten om. De mishandelaars werden nooit vervolgd. Een en ander had tot gevolg dat Lemmens een artikel 12 procedure kon opstarten om corrupte agenten onder ede te kunnen verhoren, hun criminele maatjes te vervolgen en zelf zijn blazoen te zuiveren.
Vincent Everts – donderdag 17 september 2020 – 1:42:20

Willem Engel heb ik in het begin regelmatig geïnterviewd over zijn kritiek op de corona maatregelen, zijn opvattingen over de besmettingen, overdracht en de PCR test. Verder over zijn kort gedingen tegen de staat en de demonstraties. Hij heeft ook 350k digitale handtekeningen verzameld tegen de Corona spoedwet.

Ik sprak met hem over zijn rol in de media, zijn regelmatig provocerende uitspraken en de manier waarop de politiek en de media op zijn interventies reageert.

Inhoud – Actuele Cijfers, besmetingen net zo hoog als in april? – De corona maatregelen die werken blijven en opgeheven moeten worden – Zijn uitgebreide PCR rapport en waarom die misbruikt wordt – Ervaringen en resultaten kort gedingen tegen de staat en in het buitenland – De demonstraties Duitsland 500k, Israel 80k, Argentine zaterdag as. – Met wie heeft Willem een relatie met de politiek. – Rol WHO, World economic forum, Israel politiek en meer – Zijn relatie met de media, welke media doet het goed en accepteert hem. – Q&A
Ongehoord Nederland – woensdag 16 september 2020 – 21:56

Wil de Europese Unie door massa-immigratie landen als Nederland afbreken? Reinette Klever praat hierover met Rutger van den Noort, oprichter van de NEXIT Denktank.

Wat zijn de gevolgen van de massa-immigratie voor onze sociale voorzieningen, cultuur, onderwijs, woningvoorraad, geweld en natuurlijk; wat kost het allemaal?
De Nieuwe Wereld – woensdag 16 september 2020 –

Ad Verbrugge in gesprek met macro-econoom Kees de Kort over de coronacrisis. “Zelf nadenken kunnen we niet meer.”

De economische cijfers voor het laatste kwartaal en ook volgend jaar zijn voorzichtig optimistisch. De Kort gelooft daar niets van. Grote organisaties werken met modellen, “en ik denk dat de modellen niet zijn toegerust op de dingen die nu gebeurd zijn.” De Kort doelt op eventuele nieuwe lockdowns, de anderhalve meter samenleving, de angst bij mensen en de grote onzekerheid over de toekomst. Alle verwachtingen zijn gebaseerd op een normaaltoestand, terwijl er nu een systemische verandering gaande is. “Ik denk dat het afzwakt. Daar wijst ook alles op.”

De Kort verbaast zich over de relatieve rust. Vooral jongeren zullen de prijs van de keuzes die nu worden gemaakt moeten betalen. “Het toekomstperspectief van hele grote groepen mensen verslechtert per dag.” De financiële autoriteiten hebben weten te voorkomen dat er een financiële crisis is ontstaan. Daardoor hebben de mensen met bezittingen weinig tot geen last van de maatregelen. De ongelijkheid zal dan ook toenemen, zo stelt De Kort. “Als je geld hebt word je rijker en als je geen geld hebt verlies je overal terrein [..] De bijvangst van het monetaire beleid zijn problemen in de reële sfeer.”

Bovendien leidt de coronacrisis volgens De Kort tot een groeiende twijfel aan autoriteiten. “Er worden hele rare maatregelen genomen die niemand begrijpt. Dat ondermijnt het gezag.” Men stelt, zo vertelt De Kort, dat er politieke keuzes worden gemaakt, terwijl alle economische, sociale en ook medische consequenties van het coronabeleid niet meegenomen worden in de overweging. Zelfs binnen het medische domein is er volgens hem tunnelvisie. “Een kankerdode of verkeersdode is net zo erg als een coronadode. Leg dat op tafel.” Pas dan kun je een integrale afweging maken.

Daarnaast hekelt De Kort het feit dat de discussies wel gaan over de staatsschuld, terwijl volgens hem probleem in de privésector ligt. Als bedrijven een lagere omzet draaien en particulieren minder inkomsten hebben, komen ze in de problemen. “Daar hoor je niemand over, maar daar zit de zwakke plek.” De pijn in de privésector wordt nu collectief door de staat uitgesteld, “maar er is niks opgelost”. De vraag is hoe we uit die schulden kunnen geraken. “We moeten accepteren wat er aan de hand is.” Het nemen van het verlies is daarbij onvermijdelijk, zo betoogt De Kort.

Toch is de afgelopen periode verhelderend geweest, “corona heeft wel een aantal dingen duidelijk gemaakt”. De Kort doelt dan op het feit dat al jarenlang alle risico’s weg worden gefinancierd en daarmee vooruitgeschoven. Het gevolg? “Het aanpassingsproces dat moet leiden tot betere tijden wordt vertraagd.” De Kort waarschuwt voor een gevaarlijk conformisme. “Iedereen kijkt naar elkaar. Zelf nadenken kunnen we niet meer, we kunnen alleen lezen wat anderen doen.” Zo eindigen we als de kikker in de pan waarvan het water langzaam opwarmt, totdat het te laat is.
Blue Tiger Studio – woensdag 16 september 2020 – 1:06:36

Waarom weet een kraamzuster meer over gender dan een sociaal-wetenschapper? Rypke legt het u uit. Is staatsagressie het enige antwoord op mannelijkheid? Rypke heeft het ondervonden. Een speciale uitzending voor alle mannen die door hun vrouwen onderdrukt worden!
Lange Frans – woensdag 16 september 2020 – 1:32:15 min
Vincent Everts – woensdag 16 september 2020 – 1:04:44

Q&A sessie met @mauricedehond over de @rivm cijfers van afgelopen dinsdag, goede analyse uit USA: distancing maatregelen tegen corona geen effect!
Cafe Weltschmerz – woensdag 16 september 2020 – 51:05 min

Onderzoeksjournalist en cultuurfilosoof Ab Gietelink onderzoekt met Prof. Kees van der Pijl, Hoogleraar Politieke economie en Internationale relaties de diepere maatschappelijke oorzaken die de basis vormen van de actuele coronamaatregelen.

Ze beginnen met de kritische behandeling van 3 recente artikelen in het NRC Handelsblad. Het 1e NRC Artikel ondermijnde het censuurproces over de Weltschmerz programma’s tegen de multinational YouTube. Het 2e NRC artikel was een openlijke aanval op de vrijheid en materiele voorwaarden van het onafhankelijke en kritische station Weltschmerz. Het 3e NRC artikel was een interview met miljardair Bill Gates, die onkritisch werd beschreven als ‘spil in de pandemie-bestrijding’.

Het programma belicht verder de machtsstructuur die het fundament vormden voor de pandemiemaatregelen vanuit het perspectief van 11 September 2001. Ze bespreken de recente geschiedenis in het licht van de Coronacrisis. De Irak oorlog (2003) , de Kredietcrisis (2008), de Oekraïne crisis (2014) , de verkiezing van Trump (2016), de mediaoorlog tegen het populisme en de Lockdown in de Coronacrisis (2020). Tenslotte bespreken ze de macht van de multinationale informatieplatformen.
Vincent Everts – woensdag 16 september 2020 – 23:37
Blue Tiger Studio – dinsdag 15 september 2020 – 1:32:40

Willem Grünnbauer zag hoe de vakbonden en de werkgevers (Transport en Logistiek Nederland) in de transportsector samen een plan maakten om Nederlandse chauffeurs te vervangen door goedkope buitenlandse chauffeurs. Er kwam zelfs een handboek’ Succesvol omvlaggen’, naar analogie met de scheepvaart waar omvlaggen schering en inslag is.

Veel Nederlandse transportbedrijven werden een Oost-Europees bedrijf, met dito werknemers, voor een paar schamele eurootjes per uur. Niet alleen de Nederlandse trucker verdween, maar ook de truckersrestaurants, een toch aanzienlijke sector, die dreef op truckers die nog wel normaal betaald kregen. Het schandelijkst waren echter de vakbonden wier leden contributie betaalden om hun eigen toekomst te vernietigen …

Na de break gaan we met Willem de diepte in over de teloorgang van het geweten in christelijke media.

Boeken
Cafe Weltschmerz – dinsdag 15 september 2020 – 0:54 min

Ferdinand van der Neut is woordvoerder van het Algemeen Burger Collectief (ABC). ABC is een federatie van alleen al meer dan 50 actiegroepen die zich verweren tegen de overheidsmaatregelen. In Nederland zijn inmiddels naar schatting enkele honderden maatschappelijke protestbewegingen actief. Aanvalspunten van ABC zijn, de RIVM, het Kabinet en de media. De RIVM, laat steken vallen en toont geen modellen en bewijzen waarop de coronamaatregelen worden gebaseerd.

Het kabinet faalt met meerdere ministers. De media laten het na om pluriform nieuws te te brengen.


Dileila Theunisz Nederlands Official – dinsdag 15 september 2020 – 1:14:45 – Word Soeverein! betaal geen Belasting en Hypotheek meer, zo doe je dat!

De Nieuwe Wereld – maandag 14 september 2020 – 46:13 min

Paul van Liempt in gesprek met Ton van Haperen, publicist, leraar en lerarenopleider. “Kinderen leren steeds minder op school.”

In dit gesprek vertelt Van Haperen over de lastige situatie die tijdens de coronacrisis op scholen is ontstaan. Lessen worden op afstand gegeven, iedere school heeft eigen regels en elke leraar of leerling met een kleine verkoudheid kan straks niet meer komen. Zeker zo aan het begin van het nieuwe schooljaar is juist fysieke aanwezigheid van belang. Lesgeven is niet louter informatie verschaffen, ook de werkrelatie is belangrijk, zo betoogt Van Haperen. “Als die werkrelatie er niet is en dat zich niet ontwikkelt, dan betaal je daar het hele jaar de prijs voor.”

Iedereen is het er wel over eens dat de hoogste prioriteit is dat de scholen open kunnen blijven. Maar dat vraagt volgens Van Haperen om leiderschap. “Ik wil dat ik snap wat er gebeurt. Ik snap nu niet wat er gebeurt en dat is vanwege het ontbreken van regie.” Van Haperen ziet dat eenduidig beleid ontbreekt. De ene school verplicht mondkapjes op de gang, de ander niet. En de school die wel een verplichting invoert kan dat lastig handhaven en krijgt telefoontjes van boze ouders. Van Haperen: “Of je regelt het en zegt: zo doen we het hier in dit land. En anders moet iedereen het maar loslaten.”

Volgens Van Haperen wijst het (gebrek aan) coronabeleid op scholen op een dieper liggende kwestie. “Het probleem van onderwijs, dat is nu al dertig jaar aan de gang, is slecht bestuur.” De besturen staan vaak veel te ver van het onderwijs af en vormen bovendien een gesloten groep die geen kritiek accepteert. “Er wordt vooral gestuurd op loyaliteit en veel minder op prestaties. Dat is feodaal.” Van Haperen schetst een donker beeld: “Je kunt nog zo goed lesgeven, op bestuurlijk niveau interesseert niemand dat iets. [..] Het enige wat telt: kunnen we nog een nieuw project opzetten, kunnen we nog vernieuwen? Innovatie is altijd belangrijker dan routines.”

Het is daarom volgens Van Haperen noodzaak om het onderwijs fundamenteel te veranderen. Of beter gezegd: terug te brengen naar haar basistaken. “Kinderen leren steeds minder op school.” Hij wijst op de grote ongeletterdheid, het teruglopen van rekenkundige vaardigheden en het doorvoeren van gepersonaliseerd onderwijs. Dat leidt tot een grote kansen ongelijkheid, met grote sociale en maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Van Haperen: “Er zijn een aantal dingen die iedereen moet weten, anders verstaan wij elkaar niet. Dat tast de cohesie in de samenleving aan.” Steeds meer scholieren staan al vroeg buitenspel, bijvoorbeeld doordat ze uit een andere sociale of culturele groep komen. “School is juist de plek waar groepen bij elkaar komen. [..] algemeen vormend onderwijs is waanzinnig belangrijk.”
Lange Frans – maandag 14 september 2020 – 51:18 min
Cafe Weltschmerz – maandag 14 september 2020 – 57:17 min

In samenwerking met VPRO Argos en de jurist Paul Ruys heeft Café Weltschmerz deze aflevering tot stand gebracht. Als eerste van een serie over misbruik van kinderen in de breedste zin.

‘Wanneer het Openbaar Ministerie van Justine keer op keer, na aangifte geen aanstalten maakt om ritueel kindermisbruik te onderzoeken, faciliteert zij direct en indirect deze misdaden.’

Meervoudige groepsverkrachting van minderjarigen door vertegenwoordigers van de Haagse elite, onder wie diverse artsen en een topambtenaar van het ministerie van Justitie.

Volgens moeder Marlies werd In de Nieuwe Scheveningse Bosjes Lisa (15) bevallen van een baby, die voor haar ogen wordt vermoord. Justitie neemt vervolgens haar aangifte echter niet serieus. Moeder Marlies hecht wél geloof aan de bizarre verklaring van haar dochter. Ze sprokkelt feiten bij elkaar om het gelijk van Lisa te onderbouwen. Worden betrokkenen in deze zaak nu al zeven jaar van hogerhand beschermd?

Schrijfster Yvonne Keuls publiceerde veelvuldig over seksueel misbruik, rechterlijke macht en minderjarigen. Ze noemt het relaas over Lisa’s hel volstrekt geloofwaardig. Onderzoek door het VPRO-radioprogramma Argos wees uit dat Justitie blunderde in deze zaak, alsof van hogerhand wordt verijdeld dat de onderste steen boven komt.

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

↗️ Playlist week 38

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *