Categorieën
InfoTube

InfoTubeWeek-2039

Week 2020-39 – 21 t/m 27 september

Nieuwsuur – zondag 27 september 2020 – 8:51 min

Deze week was in het nieuws dat verloskundigen en gynaecologen zich zorgen maken over het toenemend aantal doula’s bij bevallingen. De geboortecoaches bemoeien zich soms namelijk ook met de medische kant van de bevalling. Maartje en Farola zijn doula en zien juist dat er steeds meer stellen hen bij het proces van zwangerschap en bevalling willen betrekken.
De Nieuwe Wereld – zondag 27 september 2020 – 59:38 min

Jelle van Baardewijk in gesprek met historicus René Koekkoek over zijn boek ‘Revolutionaire tijden’. “Wat ik in mijn boek wil laten zien: de momenten van inclusie zijn tegelijk ook momenten van uitsluiting.”

Koekkoek beschrijft in zijn boek naast de bekende Amerikaanse en Franse ook wat minder bekende revoluties. Het gaat om de Haïtiaanse (1791) en de Bataafse revolutie (1795). Koekkoek: “Ook om de verwevenheid en de verbanden van die verschillende revoluties te laten zien. Het moderne begrip van revolutie wordt in die tijd gemunt.” Voor de achttiende eeuw had het niet de betekenis van een collectieve politieke handeling. Het was meer een cyclische gebeurtenis, waar de term etymologisch gezien ook op wijst. Vanaf eind 18e-eeuw wordt een revolutie wat anders, “een breuk met de tijd, waarbij de toekomst open ligt.”

In dit gesprek gaat Koekkoek uitgebreid in op de genoemde vier revoluties. Hij spreekt over het belang van het pamflet ‘Common sense’ van Thomas Paine uit: “Hij probeert een publiek te krijgen van gelijkgestemden, waardoor ze denken: dit is nu de stap die we nu moeten maken.” Daarnaast laat hij de complexe geschiedenis zien van de “verzwegen revolutie” in Haïti zien: “Je moet het zien als drie revolutie ineens.” Ten slotte schetst hij ook het beeld van Frankrijk in het laatste decennium van de 18e-eeuw: “Op een gegeven moment wordt de roep om en behoefte aan orde steeds groter. Maar ook aan veiligheid [..] Eigenlijk springt Napoleon in dat machtsvacuüm.”

Tegelijkertijd houdt Koekkoek een betoog om de revolutionaire periodes tot ons te laten doordringen en ervan te leren. “Een belangrijke erfenis of iets waar we iets mee moeten is de volkswil.” Dit idee is belangrijk, maar heeft ook een keerzijde: de volkswil kan absoluut en aldus destructief worden. Dat kan ook subtiel gaan, zo vertelt Koekkoek, bijvoorbeeld als een groep verlichte mensen vindt dat zij het alleen voor het zeggen zouden moeten hebben. Zo ontstaat vanuit het idee van volswil een nieuw soort technocratie.

In het laatste deel van zijn boek gaat Koekkoek in op die keerzijde van het verlichte denken. “De reden dat ik dat zo onderstreep, is dat we dat in de huidige samenleving ook zien. Het gevaar is dat een klasse van hoog opgeleide mensen met een bepaalde taal anderen wegzetten als dom of niet opgeleid.” Op deze scheidslijn tussen hoog- en laagopgeleid moeten we goed letten, zo betoogt Koekkoek. “Dat moet geen nieuw uitsluitingsmechanisme worden.”
Tisjeboy Jay – zondag 27 september 2020 – 1:03:34 min

Nadat er veel commotie is ontstaan over #ikdoenietmeermee praat Jay met Michaela schippers hoogleraar gedrag en organisatie management, en Maaike Riemersma de Feyter Beleidsmedewerker onderzoek Regenboogteam, over de inhoud van deze post ! Dat is namelijk de schade van de maatregelen en de naderende spoedwet !
Een Oorlog Reeds Verloren – zondag 27 september 2020 – 10:35 min

Internationaal zijn er steeds meer medische professionals die hun vraagtekens zetten bij de wereldwijde coronamaatregelen. Verschillende initiatieven en samenwerkingen ontstaan en door de krachten over de landsgrenzen heen te bundelen hoopt men het eenzijdige verhaal dat van overheidswege wordt verspreid te doorbreken.

Een van de artsen die zich hiervoor inzet is Heiko Schöning van Ärzte für Aufklärung. Hij was een van de sprekers op de onlangs belegde conferentie in Nederland en komt met zijn organisatie in het geweer tegen de misleidende berichtgeving en buitensporige maatregelen waaronder de bevolking gebukt gaat. Sven sprak met hem over waaraan zij hebben gewerkt de afgelopen weken om ook een breder publiek op de hoogte te houden van wat er zich afspeelt buiten de reguliere media.
Dileila Theunisz Nederlands Official – zondag 27 september 2020 – 34:45 min

Blijf kijken tot het einde want dit word lache!! 99% van mij reacties zijn super lief, informatief, opbouwend en energiek. 1% is een rotte appel ik vertel je in deze video wat mijn negative reacties zijn. Die 1% laat zich heel graag bedotten door een wolf in schaapskleren.
Ongehoord Nederland – zaterdag 26 september – 6:05 min

Deze zondag over ‘Bek houden’, testcapaciteit, niet communiceren van wijziging richtlijn RIVM, het dragen van mondkapjes en meer….
De Nieuwe Wereld – zaterdag 26 september 2020 – 44:50 min

Paul van Liempt in gesprek met hoogleraar marketing en retail Kitty Koelemeijer wat de coronamaatregelen en een eventuele nieuwe lockdown zou betekenen voor bedrijven, ondernemers en onze binnensteden.

Op dit moment leven we met de vraag of er een tweede lockdown in aantocht is. Mocht het zo ver komen, dan houdt Koelemeijer haart hart vast. “Dat zou echt de genadeslag zijn voor heel veel winkels en horeca.” Het is dan natuurlijk een optie voor ondernemers om failliet te gaan en vervolgens een doorstart te maken. Maar daar zitten haken en ogen aan. “Soms is dat het beste, maar curatoren kijken ook naar hoe ze het meeste halen uit wat er over is. De werknemers, leveranciers en vooral ook kleine leveranciers [..] die krijgen daar pijn van. Dat gaat dus nog komen.”

Dat heeft ook effect op hoe onze steden eruit gaan zien. Dan wordt het een publiek belang. “Ik roep al heel lang dat de fysieke retail veel meer moet samenwerken.” Grote ketens en kleine winkels moeten de handen ineen slaan en zichzelf profileren als gemeenschappelijk relevant gebied. Men heeft volgens Koelemeijer te veel de blik naar binnen gericht.

Toch gebeurt er vooralsnog weinig. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat het ergste nog moet komen. Koelemeijer: “We zitten in de ergste economische krimp sinds de Tweede Wereldoorlog, maar mensen merken het nog niet.” Vroeg of laat komt er echter een omslagpunt. Dat kan een tweede lockdown zijn, of het moment dat er niet meer gigantische bedragen de economie ingepompt worden. “Dan krijg je crisisgedrag, een zichzelf versterkend vliegwiel van ontslagen, minder uitgeven, meer faillissementen en ga zo maar door.” In dat geval dreigt een ontwrichte samenleving, zo betoogt Koelemeijer.

De politiek zou kunnen varen op meer verantwoordelijkheid, “of het steunen van bepaalde essentiële winkelgebieden.” Dan zit daar wel de gedachte achter dat we teruggaan naar het normaal zoals we dat kennen, zo betoogt Koelemeijer. “Het is ook de fysieke nabijheid van andere mensen die het leuk maakt.”

“Om de stap naar coöperatie te zetten zonder dat de voedingsbodem er is met een partij die maar een klein deeltje kan kopen.. Ik vind die belofte eigen niet fair. Met een procentje kun je van die HEMA echt geen coöperatie maken.” Het is sympathiek, maar Koelemeijer vraagt zich ten zeerste af of dat een weg kan zijn. “Ik zou in Nederland beginnen en dan zie ik wel toekomst voor HEMA.”

Daarnaast laat Koelemeijer zich uit over ‘gedifferntieerde princing’ – dat gebeurt wel degelijk – en de HEMA. Een coöperatieve vorm van dat bedrijf ziet ze niet zitten, maar “als ze in Nederland beginnen, dan zie ik wel toekomst voor HEMA”. Ten slotte stelt Koelemeijer hrrgy enkele algemene plannen voor de ondernemerswereld? “Er moet collectieve druk komen om lasten te verlagen.” Ze denkt vooral aan de huurprijzen, die nu niet meer in verhouding staan zijn. Daarnaast pleit Koelemeijer voor ‘platformdenken’ en de noodzaak van goede services. “Je moet zelf, maar vooral ook met elkaar nadenken over services die zorgen voor een goede toekomst.”
Cafe Weltschmerz – zaterdag 26 september 2020 – 0:46 min

Dat de coronawet of noodwet een inbreuk is op de intrinsieke burgervrijheden is inmiddels bekend. Dat de aanpassingen bijna uitsluitend bedoeld lijken voor de beeldvorming is wellicht minder duidelijk. Jeroen Pols en Ab Gietelink nemen de wet punt voor punt door.
Nieuwsuur – zaterdag 26 september 2020 – 8:09 min

Het coronavirus is nog schadelijker dan dat we tot nu toe wisten: het tast ook de hersenen aan. Uit het onderzoek van het Amsterdamse UMC blijkt dat corona ertoe leidt dat het immuunsysteem in de hersenen op hol kan slaan. En dat heeft grote gevolgen voor (ex)coronapatiënten.

Het onderzoek kan mogelijk verklaren waarom zoveel coronapatiënten nog langdurig, soms vele maanden, last houden van vermoeidheid en concentratieproblemen. Thea (65) en Iris (29) hebben nog steeds zulke klachten. Het is nog maar de vraag of ze weer helemaal de oude worden.

We gingen langs bij een patholoog die ons, met de hersenen van een overleden patiënt, uitlegt hoe corona ons brein aantast.
Ongehoord Nederland – vrijdag 25 september – 21:20 min

NEXIT Denktank: Frans van der Werf over impact EU op welvaart
Ongehoord Nederland – vrijdag 25 september – 3:31 min
De Nieuwe Wereld – vrijdag 25 september 2020 – 47:55 min

Ad Verbugge in gesprek met bestuurder, toezichthouder en adviseur Harry Webers en oud hoogleraar economie en WRR-lid Frank den Butter over de toekomst van onze economie. “Wij proberen het latente Hanze DNA tot leven te wekken.”

Webers en Den Butter zijn vanuit een andere achtergrond met elkaar in gesprek gekomen rondom een gedeelde fascinatie: het belang van de erfenis van de Hanze. Webers: “Toen Balkenende het over de VOC-mentaliteit had, had hij eigenlijk Hanze-mentaliteit moeten zeggen. ”In dit gesprek lichten ze hun Hanze-alternatief voor de economie toe. Dit doen ze door het te contrasteren met het neoklassieke denken, waarin de aandeelhouder, het kapitaal en een verticale benadering centraal staan.

De Hanze is een traditie die al in de late middeleeuwen opkwam in Noordwest-Europa, en heeft bestaan van eind 14e- tot de jaren ’60 van de 17e-eeuw. Webers: “Het is ontstaan als samenwerkingsverband tussen kooplieden en steden.” In totaal waren hier rond de 200 steden bij aangesloten. Het samenwerkingsverband liep van Londen tot Novgorod in Rusland, en van Brugge tot Bergen in Noorwegen.

Webers en Den Butter leggen uit wat de Hanze kenmerkte. “Er werd op een unieke manier samengewerkt. Dat vertaalde zich in een vitale economie [..] met aan de andere kant een hele vitale maatschappij.” Met dat laatste doelen ze op de wereld om de handel heen die dit samenwerkingsverband mogelijk maakte. Men investeerde in kunst en cultuur, het onderwijs en er was zelfs sprake van rechtsspraak. Ook de religieuze beweging van de Moderne Devotie ontstond uit en verspreidde zich via de Hanzesteden. “Het ging letterlijk om in elkaar investeren, in de zieke mens, in de mens die wat wil leren.” Tegelijkertijd waren de steden in hoge mate verschillend en bleef hun soevereiniteit gewaarborgd.

Deze samenwerking tussen autonome leden vereiste een bepaalde mentaliteit. Den Butter: “Het is goed voor jou als jouw buurman het ook heeft. Dan kun je met hem handelen. Je moet niet altijd het onderste uit de kan willen halen.” Daar horen bovendien bepaalde waarden bij, zoals moed en ondernemerschap. In bredere zin, zo vertelt Weber, leidde dat tot de ontwikkeling van een idee van gemeenschaps- en burgerzin. “Die twee woorden zijn met dat Hanzedenken en met die mentaliteit verweven.”

Deze kernwaarden en mentaliteit van de Hanze pogen Webers en Den Butter te vertalen naar de hedendaagse Europese economie. Dat betekent een zoektocht naar het gemeenschappelijk, meer assertiviteit, maar met het behoud van de pluriformiteit van de steden en gebieden. Dat betekent voor Europa een economie die meer lokaal of regionaal is ingericht, en waarbij men samenwerking horizontaal en op coöperatieve wijze zoekt. “Ik denk dat er al veel Hanzementaliteit in ons zit [..] Het is een soort latent DNA dat we weer tot leven proberen te wekken.”
Blue Tiger Studio – vrijdag 25 september 2020 – 3:13:33 min

Aan tafel Cyril Wentzel en Richard Zijlstra spreken we de laatste decennia aan klimaatbeleid door, en de verwachting wat het in de toekomst gaat worden. De kostenraming van klimaatbeleid – het idee dat we met menselijk ingrijpen de temperatuur van planeet aarde kunnen bijsturen – is in de afgelopen jaren verschoven van 13 miljard, naar meer dan 100 miljard, naar meer dan 1000 miljard.

En het houdt nooit op als we niet ingrijpen. Op een gegeven moment vliegen de biljarden over het Blue Tiger biljart en de machtswaanzin komt langzaam bloot te liggen.
Een Oorlog Reeds Verloren – vrijdag 25 september 2020 – 9:00 min

Op zondag 13 september organiseerde Vrouwen Voor Vrijheid (https://www.vrouwenvoorvrijheid.nl/) de Vrouwenmars in Utrecht. Als protest tegen de coronamaatregelen, maar ook om te verbinden tussen de mensen die voelen dat hun vrijheid op het spel staat.

Sven Hulleman was uitgenodigd als een van de mensen die de menigte, die beduidend groter was dan werd bericht in de traditionele media*, toe mochten spreken na hun wandeling van het Moreelsepark naar het Lepelenburgpark. Hij sprak zich opnieuw uit tegen de coronawet die de democratische rechtsstaat met voeten treedt en drukte de toeschouwers op het hart dat het bewaken van de vrijheid ons aller verantwoordelijkheid is.
Ongehoord Nederland – donderdag 24 september – 6:48 min

Thierry Baudet zou volgens Pieter Omzigt knippen en plakken om zijn video’s op zijn FaceBook kanaal te plaatsen.

Hier de tweet van Omzigt over dit voorval.
Ongehoord Nederland – donderdag 24 september – 23:33 min

De Nieuwe Wereld – donderdag 24 september 2020 – 51:09 min

Marlies Dekkers in gesprek met maag- en darmspecialist Luc Colemont. “We kunnen gezonde levensjaren redden.”

De afgelopen jaren heeft men in de geneeskunde ontdekt dat de darmen een cruciale rol spelen bij onze gezondheid. Het gaat dan vooral om de darmflora, zo legt dr. Colemont uit, oftewel de microben die zich daar bevinden. Recent onderzoek biedt nieuwe mogelijkheden. “Ik denk dat we over een paar jaar heel anders tegen darmkanker gaan aankijken.”

Colemont is 28 jaar lang maag- en darmspecialist in Antwerpen. “Ik heb helaas teveel mensen gezien met darmkanker. [..] maar ik zag ook dat mensen er heel weinig over wisten.” Weinigen beseffen volgens Colemont hoeveel mensen daaraan overlijden. Iedereen heeft 5% om darmkanker te krijgen. “Vandaag zijn er 14 uitvaarten geweest van mensen die darmkanker hadden. [..] dat komt niet in het nieuws, daar wordt niet over gesproken.” Met voorlichting probeert Colemont dit te voorkomen. “Als we levens kunnen redden, leed voorkomen en kosten besparen, dan is als arts mijn verdomde plicht om die kennis te delen.”

Door gezonde voeding kunnen we zelf veel aan preventie doen. Het gaat dan om veel groente en fruit, vezels en voldoende water. Daarbij moeten we volgens Colemont oppassen met hypes. “Mijn advies is altijd heel simpel: alles met mate.” De kern daarvan is dat op die manier de darmflora in balans blijft. Een disbalans, die bijvoorbeeld ook kan ontstaan door een infectie zoals salmonella of door antibiotica, “is waarschijnlijk de oorzaak van het ontstaan van poliepen.”

Colemont legt ook uit over zogenaamde poeptransplantie. “Dat houdt in dat een bepaalde donor die is getest naar het ziekenhuis gaat met z’n poep. Dat gaat naar het lab, daar gaat de mixer in, er wordt een vloeistof van gemaakt [..] en dat wordt bij de patiënt ingebracht aan het begin van de dikke darm.” Het is bewezen dat patiënten met een bepaalde zeer heftige ontsteking (als gevolg van een bepaald antibioticum) daar veel baat bij hebben. Maar het wordt, zo vertelt Colemont, ook bij talloze andere ziekten geprobeerd, zoals de ziekte van Crohn, en zelfs bij Parkinson en Diabetes. “Ik verwacht binnen nu en vijf jaar zeer interessante resultaten.”

Ook legt Colemont uit dat een goede stoelgang zeer kan verschillen per persoon. “Ik zeg altijd: wat ligt tussen drie keer per week en drie keer per dag, is voor mij een normale stoelgang.” Er zijn geen bewijzen dat iemand die 3 keer per week poept meer of minder kans heeft op ziekten dan iemand die dat dagelijks meermaals doet. Wel heeft de vervuilende industrie een impact op onze darmflora. “Er is een verband tussen luchtverontreiniging, stikstof en kanker. Dat is een zeer complex probleem. Toch is er volgens Colemont goed nieuws: we kunnen daar wat aan doen. Door te testen kan men er op tijd bij zijn. Daarom heeft hij één centrale boodschap. “Doe de test. [..] We kunnen gezonde levensjaren redden.”
Tisjeboy Jay – donderdag 24 september 2020 – 6:00 min
Cafe Weltschmerz – donderdag 24 september 2020 – 44:58 min

Een Marokkaanse Jood van Analfabetische Ouders is de biografie van voormalig buitengewoon hoogleraar interculturele communicatie, David Pinto. Een gesprek van Paul Cliteur.

Pinto migreerde in 1967 van Israël naar Nederland. Hij was titularis van een leerstoel van 1998 tot 2005 aan de universiteit van de Amsterdamse faculteit politieke en sociaal-culturele wetenschappen. Pinto is tot op heden directeur van het Intercultureel Instituut. Een commercieel bedrijf dat hij in 1982 oprichtte. Hij is auteur van 19 boeken en publicist van meerdere onderzoeksrapporten, artikelen, columns en essays
Cafe Weltschmerz – donderdag 24 september 2020 – 1:08:58 min

Isa Kriens, betere bekend als de Kleine Activist is een juriste die heeft gewerkt met bij ministerie van Financiën en nu werkt bij de gemeente Rotterdam. Verder heeft zij recent haar social media kanalen De Kleine activist (@dekleineactivist) gestart waar zij zich kritisch uitlaat over het huidige gekozen beleid.

In gesprek met Jorn Lukaszczyk (@jornluka) vertelt ze over haar tijd in angst bij het ministerie van financiën, haar blik op de spoedwet als juriste, de start van de Kleine Activist en haar beweegredenen en hoe we uit deze situatie komen.
De Nieuwe Wereld – woensdag 23 september 2020 – 41:49 min

Paul van Liempt in gesprek met oprichter en directeur van Zuidweg & Partners Jacqueline Zuidweg.

Zuidweg is actief in de schuldhulpverlening voor ondernemers. Ze vertelt in dit gesprek dat, helaas, voor haar de drukke periode binnenkort zal aanbreken. “Ik ga zelf uit van een verdubbeling.” Het is niet ondenkbaar dat grote groepen ondernemers te maken krijgen met armoede. Ruim 8% heeft daar nu al mee te maken. Volgens Zuidweg houdt vrijwel niemand de slechtste scenario’s rekening. “Mijn advies is altijd aan startende ondernemers: maak ook een plan voor als het niet goed gaat. Maar dat is er vaak niet, daar blijf ik me over verbazen.”

Op het moment moet de werkgever opdraaien voor de transitievergoeding voor personeel dat ze moeten laten gaan. Zuidweg: “De bescherming van de werkgever gaat heel ver. Dat is heel goed, maar dat moet niet ten koste gaan van de levensvatbaarheid van het bedrijf.” Ze stelt dat de politiek met dergelijke maatregelen denkt aan het grootbedrijf, zij kunnen dat gemakkelijk betalen. Voor het mkb is dat vaak veel lastiger. Hetzelfde geldt voor het maken van een doorstart: dat kunnen de grote spelers gemakkelijk doen: “Zij hebben sowieso betere financiële en voorspellende kennis [..] een kleine mkb’er heeft al moeite om z’n eigen business te runnen.”

Het is evident dat deze fase van onzekerheid voor veel ondernemers veel stress oplevert. Volgens Zuidweg “is er nooit aandacht geweest voor de falende ondernemer”. Mocht je bedrijf failliet gaat – en dat zal voor vele duizenden bedrijven gaan gebeuren – is dat psychologisch extreem zwaar. “Het is een rouwproces. Je komt daar het beste doorheen met een goede sociale omgeving. Maar die hebben veel ondernemers niet meer want ze zonderen zichzelf af en ze schamen zich dat het niet is gelukt [..] het is schrijnend.” Veel ondernemers vinden het lastig aan te geven als het niet meer lukt, zo vertelt Zuidweg, want het idee is immers dat ze zelfredzaam dienen te zijn.

Voor Zuidweg zelf is enig idealisme inherent aan het ondernemerschap. “Het gaat als bedrijf ook om de sociale impact, niet alleen de winst op korte termijn.” Dit zou wel eens het moment kunnen zijn dat er maatschappelijk veel gaat schuiven. Hoop Zuidweg op een grote systeemverandering? “Ik ben altijd voor de idealen, maar het moet wel praktisch realiseerbaar zijn.”
Blue Tiger Studio – woensdag 23 september 2020 – 1:16:38

Welkom bij het woordkunstduo Rypke en Tom! kwetsen is kunst, en gekwetst zijn is deelhebben aan de Hooge Kunscht! In deze woordkunstige aflevering mag alles gezegd worden wat niet gezegd mag worden, en krijgt u en passant alles mee wat u moet weten over de (grond)watermaffia.
Ongehoord Nederland – dinsdag 22 september 2020 – 47:36 min

Heeft Vrouwe Justitia haar blinddoek nog wel om? Na veroordeling van politicus Geert Wilders en de vrijspraak van woordkunstenaar Akwasi, gaan steeds meer stemmen op dat het OM en de rechtspraak niet onafhankelijk zijn.

Hoe komt dit? Wordt de democratie niet uitgehold en werkt het trias politica nog wel?Het panel spreekt hierover met Raisa Blommestijn, jurist en filosoof en Bart Collard, criminoloog, schrijft een proefschrift over Islamitisch terrorisme. Raisa en Bart zijn verbonden aan de universiteit in Leiden.
Blue Tiger Studio – dinsdag 22 september 2020 – 58:01 min

Afgelopen week kreeg boer Thijs Wieggers uit Mariënvelde 1.000 euro boete en een strafblad omdat hij op 30 april jl. een trekkershow organiseerde: 300 boeren beeldden toen samen de vrijheidsfakkel van het Nationaal Comité 4 en 5 mei uit.

Tom brengt hem een bezoekje in de mooie Achterhoek. Aan de picknicktafel met de Achterhoekse vlag erop zitten de twee gezworen kameraden: Thijs en zijn medeorganisator Rutger. Het zit ze allemaal erg hoog: het totale gebrek aan marktwerking in de handel, corruptie bij het openbaar bestuur en het Openbaar Ministerie, maar ook: de opvallende voorkeur van de Politie voor totaal ongeschikte agenten. Want niet lang na de manifestatie op zijn eigen akker krijgt Thijs vlakbij Blijswijk een pistool van een agent tegen zijn hoofd, die zelf voor zijn trekker stapt.

Thijs kreeg een aanklacht wegens bedreiging van de agent en moet op 5 oktober het hele pokke-eind naar Dordrecht rijden voor een eerste gesprek met het OM. Quote van de borderline-agent die zelf met getrokken pistool voor de trekker sprong: “Ik zou zeker gewoon hebben geschoten.” Vanwege een patatje!
De Nieuwe Wereld – dinsdag 22 september 2020 – 48:19 min

Marlies Dekkers in gesprek met schrijver Kluun over zijn laatste boek.
Een Oorlog Reeds Verloren – dinsdag 22 september 2020 – 42:48 min

Een van de sectoren die het meest te lijden heeft onder de coronamaatregelen is het nachtleven. De wijze waarop hen het ondernemen onmogelijk is gemaakt door de overheid en met name het uitblijven van constructieve dialoog om samen tot een duurzame oplossing te komen heeft tot veel frustratie en onbegrip geleid.

Ondernemer Jorn Lukaszczyk was te gast om te praten over de impact van de coronacrisis op zijn sector en de samenleving als geheel, in welke de nachtclubs een belangrijke rol vervullen voor een doelgroep die ver van politiek Den Haag af staat. Ook hij vraagt zich af hoeveel macht voor de overheid om vrijheden te beperken gerechtvaardigd is en deelt zijn zorgen over de stroefheid van het publieke debat, waarin al langer een ontwikkeling gaande is richting vijandigheid en uitsluiting. Hij betoogt dat het kantelpunt waarop de maatschappij zich lijkt te begeven kan leiden tot een beter systeem, maar alleen als men in goed vertrouwen met elkaar in dialoog blijft.
Ongehoord Nederland – maandag 21 september – 6:05 min
Stefan Noordhoek – maandag 21 september 2020 – 4:48 min

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

↗️ Playlist week 39

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *