Categorieën
InfoTube

InfoTubeWeek-2041

De Nieuwe Wereld – zondag 11 oktober 2020 – 54:17 min

Marlies Dekkers in gesprek met hoogleraar klinische psychologie Mattias Desmet en filosoof Ad Verbrugge over de coronacrisis. “Angst is niet alleen een gevolg van de coronacrisis, het is ook een oorzaak.”

Tijdens de coronacrisis worden ingrijpende maatregelen genomen. Desmet vertelt dat het hem verbaast dat de discussie over de slachtoffers van die maatregelen nauwelijks wordt gevoerd. “De meest elementaire afweging – hoe verhoudt de remedie zich tot de kwaal? – werd eigenlijk nooit gemaakt.” Dat heeft er ook mee te maken dat de politiek haar taken grotendeels uitbesteedt. Dat gebeurde al aan het begint, zo vult Verbrugge aan. “De politiek heeft alles heel snel losgelaten.” Dat gebeurde onder druk van de bevolking, het buitenland en de medische wetenschap.

Volgens Desmet hangt dat samen met massavorming als gevolg van angst. Om dat te begrijpen spreekt hij over de crisis die al gaande was vóór de coronapandemie. Hij wijst op de vele depressies, burn-outs en een breed gedeelde ervaring dat het eigen leven er niet toe doet. “Het toont de mate waarin onze maatschappij beheerst werd door een gevoel van zinloosheid en psychisch onbehagen.” In dat klimaat kon de massavorming rondom corona wortel schieten. Verbrugge: “Er lijkt wel een sluimerend onbehagen of woede waarin we op zoek zijn naar iemand of iets die het gedaan heeft.” We hebben met het coronavirus een nieuwe vijand gevonden en dat biedt een zin-perspectief.

Tegelijkertijd impliceert die massavorming rondom een verhaal dat gaat over angst een blikvernauwing. Desmet: “De verhalen die tot massavorming leiden, richten de aandacht op één aspect van de werkelijkheid.” Men kan, zoals iemand die gehypnotiseerd is, nog slechts met een beperkt deel van de werkelijkheid rekening houden. “Dat verklaart waarom zelfs zeer intelligentie mensen niet de eenvoudige afweging maken: er vallen zoveel coronaslachtoffer, en zoveel vanwege de maatregelen.” Volgens Verbrugge is dat zeer frustrerend: “Op een of andere manier lijkt het heel moeilijk breed te trekken.” Men heeft behoefte aan eenheid en een sterke leider die de weg wijst.

In zekere zin is de huidige reactie de logische consequentie van een mechanisch, biologisch en technologisch mens- en wereldbeeld. Desmet: “Die gaat gepaard met de waan dat de mens alles kan herleiden en beheersen.” Volgens Verbrugge dreigt dat ons af te snijden van fundamentele vragen, zoals: wat is het leven, wat is ziekte en gezondheid, wat vinden we waardevol? Bovendien laten experimenten zien dat psychische stress en angst zelf ook schadelijke effecten hebben. Verbrugge: “Dat geeft eens te meer aan dat je op je woorden moet letten. [..] Verhalen gaan een eigen effect sorteren. Door een teveel aan angst gaan wij onszelf ziek maken.” Desmet: “Absoluut. Angst is niet alleen een gevolg van de coronacrisis, het is ook een oorzaak.”
Cafe Weltschmerz – zaterdag 10 oktober 2020 -48:45 min

Een gesprek van Jorn Lukaszczyk met M.A. Jan Storms.
Storms is bewustzijnsdeskundige. Hij schreef het boek ‘Destructieve relaties op de schop’. Een standaardwerk op het gebied van psychopathie voor het grote publiek.

In gesprek met Jorn Lukaszczyk (@jornluka), vertelt hij in dit eerste deel (deel twee volgt later) over de fundamenten van kennis, de valkuilen van blind geloof in de wetenschap en medisch onderzoek. Hij deelt zijn visie op huidige overheidsmaatregelen.
De Nieuwe Wereld – zaterdag 10 oktober 2020 – 1:06:48 min

Ad Verbrugge in gesprek met emeritus hoogleraar koloniale geschiedenis Piet Emmer over het huidige racisme-debat. “Als je geschiedenis beschrijft, moet je nuances aanbrengen.”

Emmer heeft nogal een turbulente zomer achter de rug. In een artikel in De Volkskrant betitelde journalist Gerri Eickhof hem als racist. “Het is niet gebleven bij die beschuldiging gebleven.” Emmer wordt verweten dat hij de slavernij bagatelliseerde. Maar morele oordelen over wat er destijds gebeurd is passen een historisch wetenschapper volgens hem niet. “Het is verkeerd om de geschiedenis met onze hedendaagse normen en waarden te kijken. Daar hoef je geen historicus voor te zijn, dat kan iedereen.” Dat wil niet zeggen dat de praktijk van slavernij wordt goedgekeurd, zo betoogt Emmer. “Maar je moet wel uitleggen hoe het in elkaar zat.”

In dit gesprek schetst Emmer de situatie van de slavenhandel aan het begin van de moderne tijd. “De schatting is nu dat de interne Afrikaanse slavenhandel ongeveer even groot zou zijn als de Atlantische slavenhandel. Voornamelijk omdat die al veel ouder is. [..] Datzelfde geldt voor de Arabische slavenhandel aan de oostkant.” Toch verschilt de aanpak van de Europeanen op een fundamenteel punt. “Wat uniek is aan Europeanen: ze maken overal een systeem van. Daar weten ze veel voordeel uit te halen.”

Daarnaast vertelt Emmer over het huidige gespannen klimaat omtrent de geschiedschrijving en slavernij. In Frankrijk is het vergoelijken van de Atlantische slavenhandel strafbaar. Een Franse collega van Emmer maakt een vergelijking tussen drie slavenhandels, de Europese, Afrikaanse en die door de Arabieren. Dat leidde tot ferme kritiek: “Door een vergelijking te maken bagatelliseerde hij het unieke leed van de Atlantische slavenhandel.” Dat lijkt op een politiek gemotiveerde beschrijving, zo betoogt Emmer.

Toch is het voor de hand liggende dat onze wijze van geschiedschrijving verandert. Emmer: “Het is logisch dat de onderwerpkeuze en de wijze waarop je naar de dingen kijkt verandert. Op zich is daar niks nieuws aan, de interpretaties kunnen verschillen.” Tegelijkertijd zijn cijfers en feiten wel belangrijk voor onderzoek. “We moeten er mee leren leven dat het verleden anders is. Het is een vreemd land zou je kunnen zeggen.” Dat wordt volgens Emmer steeds minder geaccepteerd. “Als je geschiedenis beschrijft, moet je nuances aanbrengen.”
Cafe Weltschmerz – zaterdag 10 oktober – 16:34 min

Een schuldeneconomie gaat vroeg of laat failliet stelt Ad Nuis in zijn nieuwe column

De overheid is de kampioen van de omdraaiing. Alles is anders dan de werkelijkheid. Goochelen met cijfers om achterliggende motieven. Mensen, kinderen en ondernemingen kapot maken uit naam van de gezondheidszorg. Een overheid die ingrijpt in de levens van miljoenen mensen. Zelf buiten schot blijven. Met het virus als alibi.
Nieuwsuur – zaterdag 10 oktober 2020 – 8:47 min

Door de coronacrisis is de luchtvaart volledig ingestort. In april en mei had Schiphol nog geen drie procent van het normale aantal passagiers. En nog steeds is het erg stil op de luchthaven. Het is nog maar de vraag of de sector zich helemaal gaat herstellen.

De overheid maakt miljarden euro’s vrij om KLM te redden, en daarmee Schiphol door deze crisis te loodsen. Maar hoeveel geld hebben we eigenlijk over voor Schiphol? En hoe erg zou het zijn als de luchthaven een stuk kleiner werd?
De Nieuwe Wereld – vrijdag 9 oktober 2020 – 45:22 min

Paul Jan van de Wint in gesprek met striptekenaar Typex over humor en satire. “Mensen zijn op zoek naar iets wat ze zou kunnen kwetsen.”

Humor en satire liggen van diverse kanten onder vuur. In dit gesprek laat Typex hier zijn licht over schijnen. “Er bestaat voor mij geen foute humor, alleen slechte humor.” Hij gelooft niet dat het zinvol is om het domein waar je grappen over kunt maken te beperken. Het is iets diep menselijks, een uitlaatklep. “In elke situatie worden grappen gemaakt, ook in een concentratiekamp. Er wordt misschien alleen op een andere manier gelachen.”

Het dieptepunt wat betreft de aanval op vrije humor is misschien wel de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in 2015. In Nederland heeft de moord op Theo van Gogh er ingehakt, zo vertelt Typex. “Je realiseert je dan pas in wat voor relatieve onschuld je daarvoor leefde.” Hij vertelt dat wij toch leven met het idee dat ons alle ellende bespaard zou blijven. Dat neemt evenwel niet weg dat we volgens Typex in een soort luxepositie zitten. Hier kan nog steeds ontzettend veel. “De vrijheid die we hebben, moeten we vieren.”

Dat is de laatste jaren wel lastiger. Nog los van het bedreigingen of erger lijken we steeds lichtgeraakter, zo stelt Typex. “Mensen zijn op zoek naar iets wat ze zou kunnen kwetsen.” Dat wordt dan vaak gevonden in grappen die niet gemaakt mogen worden. Dit gebeurt veelal uit religieuze hoek. Typex: “Je zou zeggen: geloof zie je als de eeuwige waarheid. Dan is dat toch onmogelijk aan te tasten met een goede grap? [..] Je zou bijna denken dat er toch een beetje twijfel aan ten grondslag ligt.”

En dat terwijl een goede grap lucht kan geven. Typex: “Humor breekt open.” Je zou het zelfs zijn geloof kunnen noemen: “Humor en liefde zijn de grondwaarden waar alles uit voortkomt.” Mensen hebben het nodig dat iemand iets aardigs tegen ze zegt, en dat er een grapje wordt gemaakt. Niet dat alle humor volgens Typex even goed is. Het moet wel schuren. “Er zijn mensen die alleen maar voor eigen parochie preken [..] Dat zou ik aan banden leggen. Dat provocerende, wat bijvoorbeeld Hebdo deed, is veel interessanter.”
Blue Tiger Studio – vrijdag 9 oktober 2020 – 1:30:48 min

De VN-organisatie International Labour Organisation (ILO) is een eeuw geleden opgericht om het werkvolk te temmen. Eerst moest het rode gevaar te neutraliseren, maar nu ‘werken’ ze er vooral aan om ons met z’n allen helemaal in het pak te naaien. Zij bedachten SDG 8: Waardig werk en economische groei. Vanuit internationale vergaderingen worden de besluiten doorgesluisd naar Brussel, naar Den Haag, naar de provincie en naar de gemeente. En zo kunnen ze net doen alsof zij de banenmotor op zolder hebben staan. En u ervoor laten betalen. Rypke legt het systeem en haar logica bloot.
Blue Tiger Studio – vrijdag 9 oktober 2020 – 12:58 min

We zijn iets kwijt in de omgang met (onze) natuur. Eric Vanden Eynde is veearts in Vlaanderen en groot kenner van onze ware menselijke natuur. Hij weet wat we vroeger allemaal wisten. Vroeger waren we namelijk allemaal een beetje boer. Vanden Eynde zag dat percentage in zijn werkzame leven teruglopen tot 5% industriële boeren.

En wat met de dieren gebeurt, gebeurt ook met mensen: we maken de gezonde ziek, zowel mens als dier. Daar is niets preventiefs aan. Want preventie is de kunst van het leven, waarbij mensen, dieren en planten met en niet zonder elkaar leven. Guillermo ging bij hem op bezoek en trof een heel bijzonder mens.
Een Oorlog Reeds Verloren – vrijdag 9 oktober 2020 – 5:21 min

Al enige tijd is er discussie over de betrouwbaarheid van de PCR-tests waarmee coronabesmettingen worden vastgesteld. Berichten over zogenaamde ‘valse positieven’ (tests die een besmetting constateren waar er geen is) circuleren zelfs in de gevestigde media en roepen de vraag op of het beleid gebaseerd wordt op onjuiste cijfers – een vraag die, nu er wederom gedreigd wordt met nieuwe maatregelen – dringend beantwoord dient te worden.

Bovendien hebben velen mogelijk ten onrechte in quarantaine gezeten dankzij de overgevoelige coronatests; bijna overkwam het ook Sven zijn stagiaire Rosanne. Zij vertelt wat zij meemaakte nadat zij zich na een reis naar het buitenland liet testen. Zij werd uiteindelijk gered door een aanvullende bloedtest, maar hoeveel “geregistreerde besmettingen” – mensen met een leven dat werd stilgelegd – hebben die nooit gehad?
Ongehoord Nederland – donderdag 8 oktober 2020 – 8:10 min

Geert Wilders: “Ik kijk al járen geen actualiteitenprogramma’s meer. Geen NOS, geen Nieuwsuur, Een Vandaag of Jinek. Vréselijk. Ik kan daar nauwelijks naar kijken. Misschien zal ik er weer een keer naartoe moeten maar ik vind het allemaal vreselijke programma’s. Het gaat allemaal over hetzelfde allemaal mensen met dezelfde mening en zelfde politieke visie. Dezelfde inkleuring…..
Ongehoord Nederland – donderdag 8 oktober 2020 – 2:01 min
Cafe Weltschmerz – donderdag 8 oktober 2020 – 7:32 min

Theatermaker Ab Gietelink komt met een genadeloze aanklacht tegen (censuur)maatregelen. Hij verbeeld zich een absurd en beangstigend toekomstbeeld, dat refereert aan beelden uit de Europese geschiedenis.
Ongehoord Nederland – woensdag 7 oktober 2020 – 20:29 min

Sinds de dood van George Floyd begin dit jaar is de discussie over herstelbetalingen van blanken aan zwarte mensen voor de slavernij, weer volop bezig. In deze video laat Joost zien hoe ver die discussie zonder dat vele van ons het weten al is.
Ongehoord Nederland – woensdag 7 oktober 2020 – 4:15 min

Ontbreekt er nu iets in het publieke bestel? Zohair: “Ja ik vind het wel nodig omdat de samenleving constant verandert. Het geluid van vier jaar geleden wat heel normaal was in de samenleving kan veranderen en dan mist er wat. Dan zorg je ervoor dat er ruimte is voor nieuwe geluiden die ontstaan.”….
De Nieuwe Wereld – woensdag 7 oktober 2020 – 43:48 min

Paul van Liempt in gesprek met CEO van Koppert Cress Rob Baan. “Nederland kan de gezondste delta van de wereld worden.”

Dit jaar is Baan uitgeroepen tot agrarisch ondernemer van het jaar. Als tuinder maakt hij met z’n bedrijf Koppert Cress producten voor de topgastronomie: hij levert aan zo’n 70.000 restaurants. De coronacrisis kwam aanvankelijk hard aan. “Ik stortte terug naar 5% omzet.” Dankzij de NOW-regeling heeft hij zich op z’n bedrijf kunnen blijven richten en zit hij inmiddels weer op 80%. Hij maakt zelfs weer nieuwe producten, zoals hij laat zien. “Het is een rare periode, dan gaan we juist introduceren. De horeca heeft het zwaar, maar we moeten het leven blijven vieren. En daar horen smaken bij.”

Bovendien heeft Baan vertrouwen in de horeca. De trends veranderen nu, maar dat is niet per se een slechte zaak. “Het is ook survival of the fittest. Als jij volledig afhankelijk bent van dronken Engelse toeristen in Amsterdam, dan heb je nu een probleem.” Wie z’n focus verlegt, zo betoogt Baan, heeft toekomstperspectief. “Word afhankelijk van je lokalen, die willen geld uitgeven.”

In dit gesprek gaat Baan voornamelijk in op zijn filosofie over voeding en gezondheid. De mens is van het padje geraakt, zo betoogt hij. “Wij zijn gemaakt om planten te eten, en een beetje vlees.” Vanaf de koloniale periode en zeker na de uitvinding van de stoommachine worden suikers en vetten steeds meer gegeten omdat deze goedkoop zijn geworden. De laatste vijftig jaar speelt een gigantische, sterk lobbyende industrie daarbij een grote rol. Baan heeft een missie: “Leren met voeding het lichaam weer normaal te laten worden.”

Is dat niet een hobby voor de rijke elite uit de ivoren toren? Flauwekul, zegt Baan. “Nederland is het goedkoopste land in Europa voor de boodschappen. [..] Voeding is niet duur, maar op voedingseducatie hebben we bezuinigd.” Dat vindt Baan onbegrijpelijk. Kookles en voedingslessen worden al jaren niet meer gegeven. Daarnaast is de btw op groente en fruit recentelijk zelfs verhoogd. We moeten volgens Baan weer gaan beseffen waar onze voeding vandaan komt en gezonder leven. “Dat begint bij basisonderwijs, sport enz.”

Nederland zou daarin een cruciale rol kunnen vervullen, zo stelt Baan. “De tuinbouw is zo high tech, zo duurzaam, zo biologisch, dat is een wonder voor heel de wereld. Alleen we kennen het niet, we krijgen het niet verkocht en we moeten concurreren met goedkope tomaten uit.” Baan pleit dan ook voor systematische veranderingen. “In een duur land moet je geen goedkope dingen willen maken. [..] Wij zijn een duur land. Wij moeten topkwaliteit maken, hoogwaardig en de bevolking gezond maken. Nederland kan de gezondste delta van de wereld worden.”
Blue Tiger Studio – woensdag 7 oktober 2020 – 1:57:04 min

Willem Cornax en Robert Lemm debatteren over subsidie, cultuur, liberalisme, staatsinmenging, privatisering en conservatisme. En boeken, heel veel boeken! Ons maandelijkse lange achtergrondgesprek was voor deze gasten nog te kort en we gaan er dan ook snel een vervolg aan geven.
Ongehoord Nederland – dinsdag 6 oktober 2020 – 3:51 min
Blue Tiger Studio – dinsdag 6 oktober 2020 – 37:53 min

Gemeentes ontwikkelen momenteel allerlei toekomst- en groenvisies, op bevel van Carola Schouten. Want zij wil 10.000 hectare meer bomen in Nederland. Provincies en gemeentes presenteren die plannen vervolgens als voldongen feiten aan de boeren burgers. Zo ook boer en boerin Erik en Meike uit Sinderen, de Achterhoek. Ze kwamen er een week voordat de bezwaartermijn sloot toevallig achter dat 30 van hun 40 hectare land natuurgebied moet worden. Elke boer zit met tonnen, zo niet met miljoenen in de hypotheek, en in een klap wordt je grond waardeloos gemaakt.

Tom ging bij ze langs. Wat stopt deze bestuurderswaanzin nog, dit machtsvirus dat puur op willekeur de boeren en burgers een angstregime in rommelt en letterlijk alles onzeker maakt wat men heeft, en zelfs wat men niet heeft, maar als onderpand van een schuld bij de bank uitstaat? En Tom gooit het erin: Wanneer gaat de Farmers Defence Force een ‘bindend kiesadvies’ aan de burgers geven!?

BLM en andere linkse demonstranten mogen demonstreren waar en wanneer ze willen, ze mogen schreeuwen en bedreigen wat en wie ze willen, ambtenaren mogen boeren hun grond afwaarderen tot waardeloze natuur, Greenpeace mag keien gooien op de Doggersbank omdat de daar vissende Urker vissers tegen het Moordzee akkoord van Carola Schouten is.

Alles en iedereen die tegen alle voorschriften doet wat niet mag, komt de regering goed uit. Wat de regering niet goed uitkomt en wel mag, wordt de pan ingehakt: lockdowndemonstraties, boerendemonstraties. In dit bananenland mag alles, zolang het de koning en zijn kameraden behaagt. Boeren, ook hiervoor moeten jullie niet alleen naar je gemeentes, maar weer opnieuw naar Carola. Dat mens heeft besloten dat er minstens 10.000 hectare natuurgebied bij moet, en gemeentes en provincies doen precies met die opdracht wat zij wil: boeren uitroken, onteigenen, faillisseren etc.

De roverheid stopt niet. Ga niet alleen naar gemeente- en provinciehuizen, maar zet Schouten onder druk!
Blue Tiger Studio – dinsdag 6 oktober 2020 – 58:25 min

Vanaf 12 oktober vinden de hoorzittingen van de buitenparlementaire onderzoekscommissie plaats. Veel prominente deskundigen in de lockdowncrisis in de zorg, wetenschap, het onderwijs en veel andere takken van de maatschappij, worden gehoord door de nieuw opgezette buitenparlementaire commissie.

Het onderzoek is breed opgezet: zowel de medische, maatschappelijke, psychische en politiek-bestuurlijke gevolgen van de lockdown maatregelen worden in kaart gebracht.

Initiatiefnemers en critici van het beleid Pedro en Jade Kuit zitten aan tafel. Niet toevallig ook de initiatiefnemers van doezelfnormaal.nl
Cafe Weltschmerz – dinsdag 6 oktober 2020 – 48:26 min

Wat is de positie van Donald Trump binnen de machtsgreep die wereldwijd gaande is? Is hij een slachtoffer of een doelwit? Wat is zijn rol bij krachten die de wereld momenteel uit balans brengt? Het lijkt er op dat Trump in Amerika, Johnsen in GB en dat politiek rechts het doelwit zijn van de ‘pandemie-paniek’.
De Nieuwe Wereld – maandag 5 oktober 2020 – 48:55 min

Paul van Liempt in gesprek met hoogleraar economie Dirk Bezemer. “We mogen wel iets minder tevreden met onszelf zijn en meer oog voor de realiteit hebben.”

In zijn laatste boek betoogt Bezemer dat we in Nederland nauwelijks reserves hebben. “We zijn een rijk land, maar gek dat er op zoveel plekken zo weinig buffers zijn.” Dat geldt ook nog steeds voor de banken, zeker nu in coronatijd. “Eén van de crisismaatregelen is dat de banken iets losser mogen omgaan met hun buffers.” Kern van het probleem? Een financiële sector die losgezongen is van de reële economie. “In deze crisis gaan we daar ofwel hard tegenaan lopen, ofwel iets aan doen. Misschien wel eerst dat ene en dan het andere.” In zijn boek probeert Bezemer in kaart te brengen hoe allerlei zaken met elkaar verweven te zijn.

Zo maakt hij een onderscheid tussen vermogen en kapitaal. Het probleem zit ‘m volgens Bezemer bij de vermogensmarkt: “De vermogens zijn volledig uit het lood geslagen, die zijn veel te groot geworden.” Daar zitten bovendien veel improductieve schulden. “Die zijn sinds de vorige crisis verdubbeld ten opzichte van het mondiale bbp.”

Tot algemene uitspraken over de hoogte van de staatsschuld laat Bezemer zich niet verleiden. “Een kredietwaardig land als Nederland met een groot handelsoverschot, een groot verdienvermogen, kan een veel hogere schuld dragen dan andere economieën. Dat moet je per land bekijken.” Wel ziet hij dat onze mooie rijksbegroting een prijs heeft (gehad). “Het is echt dramatisch gesteld met de publieke sector en de gemeentelijke financiën.” Zeker gemeenten, zo betoogt Bezemer, zullen juist in toenemende mate te maken hebben met problemen door de huidige crisis.

Toch is hét grote vraagstuk volgens Bezemer wat anders: “Ik zou zeggen vergeet de staatsschuld, praat over private schulden.” Die zijn in ons land in verhouding met de landen om ons heen bijzonder hoog. Dat heeft een keerzijde. “Nederland is echt kwetsbaar [..] [en] extreem, ik zou bijna zeggen belachelijk, afhankelijk van de eigen vastgoedmarkt en van de pensioenbesparingen voor financiële stabiliteit.” Bovendien neemt door de inkomsten uit vermogens de ongelijkheid toe. “We mogen wel iets minder tevreden met onszelf zijn en meer oog voor de realiteit hebben.”

Dat is voor Bezemer evenwel geen reden om te gaan zitten somberen. “Het kan anders, en als het onder druk komt te staan kan het ook vrij snel anders gaan.” Zo zouden, zo betoog hij,de hypotheekrenteaftrek en de loan to value omlaag moeten. “Subsidies op schuld moet je eigenlijk gewoon afschaffen. Daar is geen algemeen belang mee gediend.” Daarnaast moet de loonbelasting omlaag zodat men weer voelt mee te doen aan de economische groei. “Er liggen gewoon concrete oplossingen klaar, we kunnen het de komende jaren veranderen.”

De wereld is radicaal veranderd sinds de Grote Lockdown. In energie, toerisme, vastgoed, financiering, waardeketens, mobiliteit en it wordt het nooit meer zoals het was. De schulden zijn geëxplodeerd en er komt een zware recessie. De kosten zijn enorm, de kansen ongekend. Maar die kansen gaan niet gepakt worden in het “kleine-bufferkapitalisme’ dat Nederland de laatste dertig jaar omarmde.
In dit boek wordt dat kleine-bufferkapitalisme van vlak voor de Grote Lockdown op heterdaad betrapt. Financiële vermogens groeien er ten koste van innovatie, veerkracht en draagvlak. De staatsschuld moet altijd maar lager en er hoopt zich geld op bij aandeelhouders, bij de staat, en in de internationale financiële markten. Dit alles ten koste van lonen en financiële buffers bij huishoudens.
Dit kan beter. De plannen om Nederland anders in te richten liggen klaar. We moeten het alleen nog doen. Daarom eindigt dit boek met een terugblik vanuit 2030 op het bijzondere decennium na de Grote Lockdown. Het worden beslissende jaren.

Blue Tiger Studio – maandag 5 oktober 2020 – 58:50 min

De vermeende opmars van corona is er praktisch niet. De IC’s zijn leeg, zieken zijn er weinig, en de coronadoden van nu vallen volledig binnen elke normale griep. Wordt corona niet gewoon verward met het rhinovirus, en wat is er waar van de duizelingwekkende besmettingscijfers?

Na het boertjepesten is er nu ook christenpesten. 30 mensen in een kerk waar er 2500 inpassen, maar wel 300 mensen in het concertgebouw. WAAROM? Christenen komen in opstand. we volgen Daniel van Deutekom, voorganger bij een evangelicale groepering.

Kanalen
Blue Tiger – 29,1K
Cafe Weltschmerz – 92,2K
De Nieuwe Wereld – 20,7K
Een Oorlog Reeds Verloren – 40K
Groot Nieuws (3,5K
Lange Frans – 91K
Nieuwsuur – 63,8K
Onafhankelijke Pers Nederland – (8K)
Ongehoord Nederland – 39,3K
Stefan Noordhoek – 1,35K
Vincent Everts – 13,7K

Sites
Onafhankelijke Pers NederlandFacebook (17K)
De Andere KrantFacebook (12K)
Gezond VerstandFacebook (700)
Ons GeldFacebook (15K)

➡️ Deze week op InfoTube
➡️ Jaren

↗️ Playlist week 41

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *